Pavlova, Radka
Poslední změna: 23.01. 2019

Personální identifikátory

Dne 1. října 2018 nabylo účinnosti Opatření rektora č. 24/2018 s názvem Evidence tvůrčí činnosti na Univerzitě Karlově, kde je řešeno zavedení personálních identifikátorů.

Personální identifikátory budou součástí dat odesílaných s publikačními výsledky do RIV.

Nejdůležitějším přínosem zavedení personální identifikátorů je:
 • Jednoznačná identifikace autora i při použití různých variant jmen a různých afiliací
 • Propojení autora s jeho pracemi napříč databázemi

Povinnost zřídit si personální identifikátory mají:
 • Akademičtí a vědečtí pracovníci
 • Studenti DSP
 • Další publikující zaměstnanci a studenti UK

Všichni uvedení zaměstnanci a studenti si vytvoří personální identifikátory podle metodických návodů, které jsou na webových stránkách UK.
 
V rámci evidence identifikátorů se autorům doporučuje:
 • vytvořit si ORCID,
 • pokud jsou výsledky jejich tvůrčí činnosti evidovány v databázi Web of Science, vytvořit si identifikátor ResearcherID, vyhledat publikace v databázi Web of Science a přiřadit je k identifikátoru,
 • pokud jsou výsledky jejich tvůrčí činnosti evidovány v databázi Scopus, nalézt si v databázi Scopus své Scopus Author ID, případně upravit svůj profil v databázi Scopus (doplnit chybějící publikace a sloučit případné vícenásobné profily apod.),
 • uvést u všech svých identifikátorů anglickou variantu afiliace, dále pak uvést do profilu anglickou variantu názvu pracoviště,
 • zajistit osobně nebo s pomocí fakultního koordinátora zanesení svých identifikátorů do evidence v systému IS Věda,
 • pravidelně aktualizovat přiřazení nových publikací k ResearcherID
  Autorům se dále doporučuje propojit svůj profil ORCID s ResearcherID a Scopus Author ID, průběžně převádět publikace z profilu ResearcherID do profilu ORCID a vkládat průběžně do profilu ORCID publikace, které se nevyskytují v žádné z těchto uvedených databází.

Termín pro splnění povinností se stanovuje na den uplynutí dvou měsíců po nástupu do zaměstnání či přijetí ke studiu, nejpozději však v den vložení prvního výsledku do evidence výsledků.

Žádáme všechny osoby oprávněné vkládat data do systému IS Věda, aby od roku 2019 personální identifikátory nově nastupujících zaměstnanců LFHK (spolu s osobním číslem) průběžně hlásily pověřeným pracovnicím Lékařské knihovny.

Lékařská knihovna zajistí případnou metodickou podporu při tvorbě personálních identifikátorů a vložení údajů do IS Věda.

Kontakt:
Lékařská knihovna LF HK
Mgr. Lucie Repová, l. 530
Mgr. Radka Pavlová, l. 530
                               

Rychlé odkazy

Ukaz

Vyhledávání v informačních zdrojích UK - UKAŽ

Kalendář akcí

<červen 2022>
poútstčtsone
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dnes: