Stefanova, Stanislava
Poslední změna: 18.04. 2018

Z historie informačních technologií na Lékařské fakultě v Hradci Králové

Jen málo akademických pracovišť má tak dlouhou a úspěšnou historii využívání informačních technologií jako Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové.

1964 – 1990

V roce 1964 byl do Kybernetického kabinetu tehdejší Katedry lékařské fyziky pořízen počítač ODRA 1003. Byl to vůbec první číslicový počítač v medicínském školství a zdravotnictví v Československu.

Počítače této značky sloužily do druhé poloviny 80. let a využívala je i řada vědců z výzkumných ústavů ve východních Čechách.

 

V této době téměř neexistovalo ani základní, natož aplikační programové vybavení. Naši analytici a programátoři vytvořili pro tento počítač množství programových prostředků vysoké kvality. Mnohým z těchto produktů se dostalo i dobrého mezinárodního ocenění a jejich prodej přinesl fakultě na tehdejší dobu vysoké statisícové finanční prostředky. Další finanční prostředky dodali fakultě programátorští protagonisté pořádáním řady školení.

 

V roce 1986 došlo k přechodu na minipočítače řady SM, tehdy jediné běžně dostupné minipočítače ve východním bloku produkované v rámci JSEP (Jednotný systém elektronických počítačů). Odpadla otázka vývoje základního programového vybavení a z pracoviště původně ryze vývojového se stalo pracoviště aplikační s bohatou škálou služeb pro celou školu i fakultní nemocnici. Na bázi počítačů SM byla také vybudována první lokální počítačová síť fakulty, do které byla zapojena řada pracovišť teoretických ústavů.

1990 – současnost

Uvolněním embarga po sametové revoluci došlo k zásadní změně: sálové počítače se začaly nahrazovat osobními počítači. Centrální počítač SM 1420 byl vyměněn za počítač DEC 5100, který převzal nejen funkci centrálního serveru pro lokální počítačovou síť fakulty, ale již v roce 1993 začal zajišťovat i  služby hradeckého uzlu akademické internetové sítě CESNET.

Naše Středisko výpočetní techniky bylo prvním pracovištěm v kraji, na kterém byl k dispozici Internet. V tomto roce se v rámci projektu MŠMT „Infra“ začal budovat východočeský uzel CESNETu – HKNet. Jeho dalšími členy byly FaF, FŘIT, a SVK, přidružily se VLA a FN. HKNet poskytl připojení postupně i dalším východočeským organizacím.

Počítače přestaly být doménou hrstky zasvěcených jedinců. Začali je využívat i studenti, pro které se staly neodmyslitelnou součástí výuky.

 

  • Díky sponzorskému daru byla v roce 1992 vybudována první počítačová učebna na LF pro studenty.
  • Nové priority pro vysokoškolské studium vedly k rozvoji studijních informačních systémů. Naše autorské aplikace byly vyvinuty mezi prvními a již v první polovině 90. let byly nasazeny i na dalších fakultách nejen naší univerzity.
  • V té době jsme vytvořili první webové stránky fakulty.
  • Téměř do konce 20. století jsme přednášeli studentům pregraduálního a především postgraduálního studia biostatistiku a základy výpočetní techniky.

 

V posledních letech 20. století jsme již bez totalitní brzdy začali dohánět globální vývoj IT. Zanikla potřeba některých činností, Středisko výpočetní techniky bylo restrukturalizováno do Oddělení výpočetní techniky. Mohutná expanze základních i aplikačních programů v posledním desetiletí posunula naši funkci do servisní role, kterou nedávno začal podporovat i dlouho očekávaný vývoj univerzitních aplikací.

V současné době jsme již zcela běžným servisním pracovištěm se stovkami různorodých úkolů zahrnujícími všechny aplikační oblasti IT a potažmo školství, medicíny, výzkumu.

 

Služby, které přetrvaly od vzniku pracoviště do současnosti

 

  • Průběžně provádíme servisní, školitelskou a poradenskou činnost pro pracovníky fakulty a akademická pracoviště fakultní nemocnice.

 

Hlavní protagonisté

  • Mgr. Miroslav Hartmann
  • prof. MUDr. Pravoslav Stránský
  • MUDr. Vladimír Mašín, Ph.D.

 

Vedoucí pracoviště informačních technologií

 

 

Zkratky

FaF

Farmaceutická fakulta UK

FŘIT

Fakulta řízení a informační technologie Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové
(dnešní Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové)

VLA

Vojenská lékařská akademie JEP
(dnešní Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany)

FN

Fakultní nemocnice Hradec Králové

SVK

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

 

V přílohách jsou zdroje nejstarších informací.

Kalendář akcí

<červen 2021>
poútstčtsone
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Dnes: