Bazant, Jan
Poslední změna: 17.12. 2013

Historie kliniky

Psychiatrická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové byla zřízena ve Fakultní nemocnici na přelomu let 1945 a 1946. Vedením kliniky byl pověřen prof. MUDr. Stanislav Krákora, žák profesora Myslivečka. Přednášky byly zahájeny v únoru 1946. V létě téhož roku bylo možno hospitalizovat v provizorních podmínkách prvních šest nemocných v provizorních prostorách neurologické kliniky umístěné v budově z válečných let. V této nouzové budově psychiatrická klinika setrvala po následujících 53 let. V době Krákorova působení vzniklo na klinice koedukované otevřené oddělení a uzavřené oddělení pro muže. Kromě základní ambulance byly uvedeny do provozu protialkoholní ordinace a ordinace dětské psychiatrie.
 
V letech 1959-1972 byl přednostou kliniky docent MUDr. Vilém Pelikán. Během tohoto období byla na klinice zavedena profylaktická lithioterapie afektivných poruch (doc. Bílý). Psychoterapii pěstoval as. J. Rigel. Po roce 1968 byl doc. Pelikán nucen kliniku opustit a pracoval v Psychiatrické léčebně v Havlíčkově Brodě.
 
Vedení kliniky bylo v roce 1972 svěřeno docentovi Psych. kliniky Palackého univerzity v Olomouci a pozdějšímu profesorovi a šéfredaktorovi Československé psychiatrie MUDr. Miroslavu Zapletálkovi. V této době se hradecká klinika začala významným způsobem podílet na výzkumu psychofarmak. Bylo zřízeno ženské uzavřené oddělení, koncem osmdesátých let bylo otevřeno také oddělení pro léčbu návykových nemocí v Podlesí. Vznikly také další ambulance: poradna pro afektivní poruchy a ordinace sexuologická.
 
V roce 1990 byl na základě konkurzu jmenován přednostou doc. MUDr. Herbert Hanuš. Oddělení pro návykové nemoci v Podlesí (30 lůžek) bylo restituováno a jako součást Fakultní nemocnice zrušeno. V roce 1996 klinika získala 19 lůžek pro závislé na alkoholu a jiných drogách v prostoru bývalé plicní kliniky v Nechanicích. Léčebna pro návykové nemoci, která takto vznikla, se rozšířila na 50 lůžek od konce roku 1996. Doc. MUDr. Herbert Hanuš, CSc. setrval ve funkci přednosty kliniky do roku 1999.
 
Poté jej vystřídal prof. MUDr. Jan Libiger, CSc., který v této funkci působil do roku 2013. V roce 1999 bylo v Hradci Králové díky úsilí prim. I. Tůmy zřízeno Centrum duševního zdraví (CDZ), zařízení pro následnou sociální rehabilitaci nemocných s dlouhodobými duševními poruchami. Později vzniklo s podporou Psychiatrické kliniky (dr. Masopust) občanské sdružení „Soutok“, sdružující především rodiče nemocných se schizofrenií.
 
V roce 2000 byl na psychiatrické klinice zahájen substituční metadonový program pro chronicky nemocné závislé na opiátech. Ve stejném roce byly na otevřeném oddělení položeny základy pro systém psychoterapeutické péče o úzkostné pacienty. V roce 2001 byla otevřena detoxifikační stanice s šesti lůžky v Léčebně návykových nemocí Nechanice. V roce 2003 byla zřízena specializovaná poradna pro poruchy spánku při všeobecné ambulanci kliniky a v roce 2004 vzniklo mezioborové Centrum spánkové medicíny (doc. Smolík). V roce 2004 začala pracovat specializovaná součást všeobecné ambulance kliniky pro nemocné s psychózou.
 
12. ledna 2009 byla otevřena nová budova Psychiatrické kliniky, která poskytuje ubytovací komfort pro hospitalizované pacienty, rozšíření prostorových možností pro léčbu a rehabilitaci nemocných a moderní zázemí pro výuku studentů Lékařské fakulty UK v Hradci Králové.
 
V roce 2011 byl otevřen denní stacionář pro chronicky nemocné s psychotickými poruchami.
 
Od roku 2013 doposud je přednostou psychiatrické kliniky prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.

Kalendář akcí

<červen 2021>
poútstčtsone
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Dnes: