Mazanek, Pavel
Poslední změna: 06.06. 2018

Výzkum na Psychiatrické klinice LF UK a FN HK

Postgraduální doktorandské studium

Název studie: Mikrovaskulární abnormality u deprese

Kdo studii financuje: Institucionální podpora
Hlavní řešitel: dr. Evgenii Sadykov
Členové týmu: školitel Prof. Hosák, školitel konzultant Doc. Studnička

Název studie: Léča závislostí u pacientů s ADHD

Kdo studii financuje: Institucionální podpora
Hlavní řešitel: MUDr. Jela Hrnčiarová
Členové týmu: školitel Prof. Hosák 

Název studie: Inzulínová rezistence u psychoticky nemocných

Kdo studii financuje: Institucionální podpora
Hlavní řešitel: MUDr. Vladimír Klanica
Členové týmu: školitel prof. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D.

Granty 

Název studie: Mikrovaskulární abnormality jakožto endofenotyp schizofrenie

Kdo studii financuje: AZV Ministerstva zdravotnictví ČR
Hlavní řešitel: prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D., spoluřešitel prof. RNDr. Omar Šerý, Ph. D.
Členové týmu: doc. MUDr. Jan Studnička, Ph. D, MUDr. David Bayer 

Název studie: EULAST - European Long-acting Antipsychotics in Schizophrenia Trial.

Kdo studii financuje: University Medical Center Utrecht
Hlavní řešitel: Prof. Kahn, UMC Utrecht, na PK HK MUDr. Richard Köhler
Členové týmu: prof. MUDr. Jiří Masopust, Ph. D.

Název studie: Komputační psycholingvistická analýza českého textu (CPACT)

Kdo studii financuje: GA ČR 16-19087S
Hlavní řešitel: PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D., Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Členové týmu: na PK HK MUDr. Petr Hrubeš, Mgr. Rastislav Žirko, MUDr. Jela Hrnčiarová

Institucionální podpora

Název studie: ANTRE, Změny hemostatických, imunologických a biochemických parametrů u pacientů s první atakou psychózy (dlouhodobý projekt)

Kdo studii financuje: VZ FN HK 00179906, PRVOUK P37/08 a P37/03, Institucionální podpora výzkumu SVV
Hlavní řešitel: prof. MUDr. Jiří Masopust, Ph. D.
Členové týmu: doc. MUDr. Radovan Malý, Ph. D., Mgr. Jan Bažant, prof. MUDr. Ladislav Hosák, doc. RNDr. Ctirad Andrýs, Ph. D., doc. MUDr. Martin Vališ, Ph. D.

Název studie: Monitorování úspěšnosti odvykací léčby v LNNN - katamnézy

Kdo studii financuje: PK LF UK HK
Hlavní řešitel: MUDr. Jela Hrnčiarová
Členové týmu: Bc. Anna Veselá

Název studie: Význam monitorování plazmatických hladin antipsychotik ve vztahu k adherenci, subjektivnímu prožívání antipsychotické léčby a sociálně funkčním schopnostem u ambulantních pacientů s psychotickým onemocněním

Kdo studii financuje: VZ FN HK 00179906, PRVOUK P37/08 a P37/03, Institucionální podpora výzkumu SVV
Hlavní řešitel: prof. MUDr. Jiří Masopust, PhD.
Členové týmu: MUDr. David Bayer, Mgr. Martin Mžik (ÚKBD FN Hradec Králové)

Název studie: Studie vyhodnocení negativních symptomů při onemocnění psychózou (ENSANeS)

Kdo studii financuje: Institucionální podpora  LF UK - program PROGRES
Hlavní řešitel: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D., prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. (poradce)
Členové týmu: MUDr. Jan Hubeňák PhD., Mgr Rastislav Žírko

Název studie: Změny bílé hmoty mozkové po první epizodě onemocnění schizofrenií

Kdo studii financuje: Institucionální podpora FN HK
Hlavní řešitel: MUDr. Ondřej Slezák, Radiologická klinika
Členové týmu: prof. MUDr. Jan Žižka, Ph. D. (Radiologická klinika), MUDr. David Bayer (Psychiatrická klinika)

Název studie: Antidepresiva a zvýšené riziko krvácení u hospitalizovaných nemocných

Kdo studii financuje: PK FN HK
Hlavní řešitel: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D.
Členové týmu: v pilotní studii bez spoluřešitelů
 

Kalendář akcí

<červen 2021>
poútstčtsone
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Dnes: