LFUK-HK-svobodogabri
Poslední změna: 04.01. 2021

Aktuality

PUBLIKACE v roce 2020
 1. KAPITÁN, Martin. Fotoúsměv.  LKS. 2020, 30(3), S51. ISSN 1210-3381. Dostupné také z: http://www.lks-casopis.cz/clanek/fotousmev-25/
 2. ŠIMŮNEK, Antonín. „Mikulášské“ sympozium Implantologického klubu. LKS. 2020, 30(1), S8. ISSN 1210-3381. Dostupné také z: http://www.lks-casopis.cz/archiv/
 3. ​KOBEROVÁ IVANČAKOVÁ, Romana a Vlasta MERGLOVÁ. Důsledky zanedbání a nevhodného ošetření zubního kazu v časném dětství. Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství. 2020, 120(1), 26-31. ISSN 1213-0613. Dostupné také z: https://www.prolekare.cz/casopisy/ceska-stomatologie/2020-1-10/dusledky-zanedbani-a-nevhodneho-osetreni-zubniho-kazu-v-casnem-detstvi-121551
 4. SOBOL, Ondřej. Spokojenost pacientů po ortodontické léčbě a faktory, které ji ovlivňují. Ortodoncie. 2020, 29(1), 39-50. ISSN 1210-4272. Dostupné také z: http://www.orthodont-cz.cz/casopis-ortodoncie
 5. DUŠKA, Jan, Radovan MOTTL a Jan LACO. Stafneho kostní defekt. LKS. 2020, 30(3), 46-49. ISSN 1210-3381. Dostupné také z: http://www.lks-casopis.cz/archiv/
 6. DUŠKA, Jan a Martina KUNDEROVÁ. Konzervativní léčba onemocnění čelistního kloubu. Umění fyzioterapie. 2020, 2020(9), 49-52. ISSN 2464-6784.
 7. SLEZÁK, Radovan. Poruchy dýchání ve spánku – chirurgická léčba – recenze. LKS. 2020, 30(4), 72. ISSN 1210-3381. Dostupné také z: http://www.lks-casopis.cz/archiv/
 8. RADOCHOVÁ, Vladimíra, Pavla PATEROVÁ a Radovan SLEZÁK. Projevy infekčních chorob v dutině ústní. Praktický lékař. 2020, 100(4), 169-176. ISSN 0032-6739. Dostupné také z: https://www.prolekare.cz/casopisy/prakticky-lekar/2020-4-10/projevy-infekcnich-chorob-v-dutine-ustni-124180
 9. BRONCOVÁ, Renata a Radovan Slezák. Klinické projevy zlozvyků v dutině ústní v dětském věku. Soubor tří kazuistik. LKS. 2020, 30(5), 86-90. ISSN 1210-3381. Dostupné také z: http://www.lks-casopis.cz/archiv/
 10. TUČEK, Milan, Milena BUŠOVÁ, Mája ČEJCHANOVÁ, Anna SCHLENKER a Martin KAPITÁN. Exposure to mercury from dental amalgam: actual contribution for risk assessment. Central European journal of public health. 2020, 28(1), 40-43. DOI: 10.21101/cejph.a5965. ISSN 1210-7778. Dostupné také z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32228815
 11. SLEZÁK, Radovan. Sluchová trubice– recenze. LKS. 2020, 30(7-8), 206. ISSN 1210-3381. Dostupné také z: http://www.lks-casopis.cz/archiv/
 12. KAPITÁN Martin, Lenka VAVŘIČKOVÁ, Jakub SUCHÁNEK. Perception of Undergraduate Students at the Faculty of Medicine in Hradec Králové Regarding Their Endodontic Education and Suggested Improvements. Acta Medica (Hradec Králové) 2020; 63(2): 67–72. Dostupné také z: https://doi.org/10.14712/18059694.2020.19
 13. KAPITÁN Martin. Microsurgical Endodontics - recenze. LKS. 2020, 30(10), 177. ISSN 1210-3381. Dostupné také z: http://www.lks-casopis.cz/archiv/
 14. SCHMIDT Jan. Zkušenosti ze studijního pobytu na Mayo Clinic. LKS. 2020, 30(10), S144-S145. ISSN 1210-3381. Dostupné také z: http://www.lks-casopis.cz/archiv/
 15. RADOCHOVÁ, Vladimíra, Radovan SLEZÁK, Jakub RADOCHA. Oral Manifestations of Nutritional Deficiencies: Single Centre Analysis. Acta Medica (Hradec Králové), 2020, 63(3), 95-100. ISSN: 1211-4286.
 16. RADOCHOVÁ, Vladimíra, Radovan SLEZÁK, Jakub RADOCHA. Iron Deficiency as Cause of Dysphagia and Burning Mouth (Plummer-Vinson or Kelly-Patterson Syndrome): a Case Report. Acta Medica (Hradec Králové), 2020, 63(3), 128-132. ISSN: 1211-4286.
 17. DRŠATA, Jakub, Jana DĚDKOVÁ, Jan DUŠKA, Miroslav OKLUSKÝ, Radovan MOTTL, Lukáš ŠKOLOUDÍK a Viktor CHROBOK. Cone-beam computed tomography (CBCT) spánkové kosti po kochleární implantaci – první zkušenosti. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2020, 69(2), 62-69. ISSN 1210-7867. Dostupné také z: https://www.prolekare.cz/casopisy/otorinolaryngologie-foniatrie/2020-2-25/cone-beam-computed-tomography-cbct-spankove-kosti-po-kochlearni-implantaci-prvni-zkusenosti-123529 

 18. SUCHÁNEK Jakub a Tereza SUCHÁNKOVÁ KLEPLOVÁ. Sada nástrojů a nástroj pro vyjmutí zalomeného fragmentu stomatologického nástroje z kořenového kanálku. CZ 308328Věstník Úřadu průmyslového vlastnictví, 2020,20(1), 1. ISSN 2336-7288.
 19. DRŠATA, Jakub, Jana DĚDKOVÁ, Jan DUŠKA, Miroslav OKLUSKÝ, Radovan MOTTL, Lukáš ŠKOLOUDÍK a Viktor CHROBOK. Cone-beam computed tomography (CBCT) spánkové kosti po kochleární implantaci – první zkušenosti. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2020, 69(2), 62-69. ISSN 1210-7867. Dostupné také z: https://www.prolekare.cz/casopisy/otorinolaryngologie-foniatrie/2020-2-25/cone-beam-computed-tomography-cbct-spankove-kosti-po-kochlearni-implantaci-prvni-zkusenosti-123529
 20. MERGLOVÁ Vlasta, Lukáš Hauer, Zdeněk Broukal, Jiří Dort, Romana Koberová Ivančaková. General and oral health status of preterm one-year-old very low and extremely low birthweight infants (a cross-sectional study). Biomedical Papers, p.7, ISSN 1213-8118.               
 21. SKÁLOVÁ Sylva, Petra Rozsívalová, Romana Koberová Ivančaková. X-vázaná hypofosfatemie u dvou sourozenců - možnosti a úskalí konveční terapie. Pediatrie pro praxi, 21(Suppl.C),  1-25, ISSN 1213-0494. 
 22. BORILOVÁ LINHARTOVÁ Petra, Zdenek Danek, Tereza Deissova, Filip Hromcik, Bretislav Lipovy, David Szaraz, Julius Janos, Antonin Fassmann, Jiřina Bártová, Ivo Dřízhal, Lydie Izakovicova Holla. Interleukin Gene Variability and Periodontal Bacteria in Patients with Generalized Aggressive Form of Periodontitis. International Journal of Molecular Sciences, 21(13), 24, ISSN 1422-0067.
 23. SCHLENKER Anna, Martin Kapitán, Lenka Vavřičková, Milena Bušová.  Assessment of local muscular load of dental practitioners. Central European Journal of Public Health, October 28(10), S12-S16, ISSN 1210-7778. 
 24. PILBAUEROVÁ Nela, Eva Čermáková, Romana Koberová Ivančaková, Jakub Suchánek. The Association of Caries Increment Dynamics in Preschool Children with Risk Factors: The 3-Year Prospective Study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(20), 17, ISSN 1660-4601.
 25. KOBEROVÁ IVANČAKOVÁ, Romana. Je zubní kaz u dětí dědičný? Česko-slovenská pediatrie. XV. Pediatrický kongres s mezinárodní účastí, Hradec Králové, 24.-26. září 2020. 2020, 75(Suppl 1), 38. ISSN 0069-2328. Dostupné také z: https://www.prolekare.cz/casopisy/cesko-slovenska-pediatrie/2020-suppl-1-1/abstrakta-124026 
 26. MERGLOVÁ Vlasta, Lukáš Hauer, Romana Koberová Ivančaková. Preventive, Predictive and Personalized Medicine in Paediatric Dentistry - Caries Risk Assessment. 10th Anniversary of the European Association for Predictive, Preventive and Personalised (3P) Medicine – EPMA World Congress Supplement 2020     
 27. RADOCHOVÁ Vladimíra. Z VIII. Mezinárodního sympozia Advances in Oral Cancer.  LKS. 2020, 30(11), S159. ISSN 1210-3381. Dostupné také z: http://www.lks-casopis.cz/archiv/
 28. PILBAUEROVÁ Nela, Jakub Suchánek. Inovovaný izolační protokol pro kmenové buňky zubní dřeně – pilotní studie. Původní práce. LKS. 2020, 30(12), 210-218. ISSN 1210-3381. Dostupné také z: http://www.lks-casopis.cz/archiv/
 29. BORILOVA Petra, Linhartova, Zdenek Danek,Tereza Deissova, Filip Hromcik, Bretislav Lipovy, David Szaraz, Juius Janos, Antonin Fassmann, Jiřina Bártová, Ivo DŘÍZHAL, Lydie Izakovicova Holla. Interleukin Gene Variability and Periodontal Bacteria in Patients with Generalized Aggressive Form of Periodontitis. International Journal of Molecular Sciences [online]. 21(13), 24 pages. ISSN 1422-0067. Dostupné z:   https://www.mdpi.com/759260   

PŘEDNÁŠKY A KONFERENCE

ZAHRANIČNÍ STÁŽE

MDDr. Jan Schmidt: Zkušenosti z dlouhodobého studijního pobytu na Mayo Clinic 

str. 25-26

VÝZKUM

 • Doc. MUDr. Jakub Suchánek, Ph.D. získal dílčí projekt s názvem Stomatologický nástroj na odstranění zalomeného kořenového nástroje v rámci programového projektu č. TG02010020 s názvem Centra transferu biomedicínských technologií - PoC.
  • Doc. MUDr. Jakub Suchánek, Ph.D. a MUDr. Tereza Suchánková Kleplová podali patentovou přihlášku spolu s žádostí o úplný průzkum 3. 6. 2019. Patent CZ 308328 byl udělen a zveřejněn ve Věstníku 13.5.2020.  

Kalendář akcí

<červenec 2021>
poútstčtsone
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
Dnes: