Fakulta

Kapitán Martin
Poslední změna: 31.10. 2019

MUDr. Martin Kapitán, Ph.D. - životopis

Vzdělání:

 • 1995 – 2002    Gymnázium Broumov, víceleté studium, maturita s vyznamenáním
 • 2002 – 2007    Magisterské studium na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové, obor Stomatologie, prospěl s vyznamenáním
 • 2010 - 2014     Doktorské studium na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové, obor Stomatologie
 • 2013                Specializační atestace v oboru Klinická stomatologie
 • Od roku 2011 Držitel rozhodnutí SÚJBu o udělení Oprávnění zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany
 • Od roku 2014 Držitel Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař vydaného ČSK
 

Zaměstnání:

Od roku 2007 zaměstnán na Stomatologické klinice Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Hradci Králové

 • IX/2007 na oddělení dentoalveolární chirurgie
 • od X/2007 na oddělení záchovné stomatologie a endodoncie
 • od X/2012 vedoucí lékař oddělení záchovné stomatologie a endodoncie
 • od roku 2014 člen zkušební komise Státní závěrečné zkoušky ze Zubního lékařství
 • od VII/2016 tajemník katedry Stomatologie LF UK v Hradci Králové

Členství v odborných společnostech a redakčních radách:

 • Česká endodontická společnost
 • European Society of Endodontology
 • Česká ergonomická společnost
 • European Society of Dental Ergonomics
 • Redakční rada časopisu Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství
 

Vědecká a publikační činnost:

Vědecká činnost v oblasti izolace pracovního pole a ergonomie v zubním lékařství. Autor nebo spoluautor celkem 31 publikací v tuzemských a zahraničních odborných časopisech.

 • Řešitel projektu Vnitřní soutěže LF UK v Hradci Králové č. 84029/2011 - Porovnání vlastností tří kofferdamových systémů na fantomech
 • Řešitel projektu FRVŠ 216/2013 - Klinicko-anatomický atlas zubů a jeho začlenění do výuky zubního lékařství
 • Spoluřešitel projektu PRVOUK P37/13
 • PROGRESS Q40/13
 

Nejvýznamnější publikace:

 • Kapitan M, Hodacova L, Jagelska J, Kaplan J, Ivancakova R, Sustova Z. The attitude of Czech dental patients to the use of rubber dam. Health expectations 2015;18(5):1282-90. Article first published online: 24 JUN 2013. doi: 10.1111/hex.12102. IF = 2,852.
 • Hodacova L, Sustova Z, Cermakova E, Kapitan M, Smejkalova J. Self-reported Risk Factors Related to the Most Frequent Musculoskeletal Complaints among Czech Dentists. Ind Health 2015; 53(1): 48-55. Epub 2014 Oct 17. doi: 10.2486/indhealth.2013-0141. IF = 1,045.
 • Kapitán M, Šustová Z. The Use of Rubber Dam among Czech Dental Practitioners. ACTA MEDICA (Hradec Králové) 2011; 54(4):144–148.
 • Šustová Z, Hodačová L, Kapitán M, Čermáková E. Ergonomické aspekty práce a výskyt muskuloskeletálních onemocnění u zubních lékařů v České republice. LKS 2013; 23(7-8): 150-5.
 • Suchánek J, Suchánková Kleplová T, Kapitán M, Soukup T. The Effect of Fetal Calf Serum on Human Dental Pulp Stem Cells. ACTA MEDICA (Hradec Králové) 2013; 56(4): 142-9.
 • Šustová Z, Hodačová L, Kapitán M. The Prevalence of Musculoskeletal Disorders among Dentists in the Czech Republic. ACTA MEDICA (Hradec Králové) 2013; 56(4): 150-6.
 • Kapitán M, Šustová Z, Ivančaková R, Suchánek J. A comparison of different rubber dam systems on a dental simulator. ACTA MEDICA (Hradec Králové) 2014; 57(1): 15-20.
 • Kapitán M, Suchánková Kleplová T, Suchánek J. A comparison of three rubber dam systems in vivo – A preliminary study. ACTA MEDICA (Hradec Králové) 2015; 58(1): 15-20.
 • Kapitán M. Využití regenerativních léčebných postupů při ošetření nevitálního stálého zubu s nedokončeným vývojem kořene a periapikálním zánětlivým ložiskem. LKS 2010; 20(2): 32-37.
 • Šustová Z, Kapitán M, Hodačová L. Ergonomie v ordinaci zubního lékaře. Část I - III. LKS 2015; 25(4-6): 82-7, 110-4, 126-31.
 

Přednášková činnost:

Pravidelně přednáší na lokálních, celostátních a zahraničních odborných konferencích. Pořádá teoretické a praktické kurzy pro praktické zubní lékaře na témata endodoncie, kofferdam a ergonomie v zubním lékařství.

 
Nejvýznamější přednášky:
 • Kapitán M, Šustová Z, Pražan M. Méně obvyklý nález cizího tělesa zjištěný při preventivní prohlídce. ČSK, Pražské dentální dny 2011, Praha, 12. 10. 2011.
 • Kapitán M, Ivančaková R, Šustová Z. Porovnání tří kofferdamových systémů. ČSK, Pražské dentální dny 2012, Praha, 4. 10. 2012.
 • Kapitán M. Odpovědnost endodontisty nekončí ošetřením kořenových kanálků. Česká endodontická společnost, 5. výroční kongres ČES, Praha, 28. 9. 2013.
 • Kapitán M, Jagelská J, Suchánek J. Porovnání tří kofferdamových systémů na zubním simulátoru. Ústav klinické a experimentální stomatologie, Den výzkumných prací 2014, Praha, 6. 6. 2014.
 • Kapitán M, Šustová Z, Opluštil S. Bolesti zad v souvislosti s výkonem povolání zubního lékaře. Neurochirurgická klinika LF UK a FN v Hradci Králové, Multioborové sympozium Bolesti zad, Lázně Bělohrad, 11. 9. 2014.
 • Kapitán M, Pilbauerová N, Machač S, Šustová Z. Hodnocení výskytu muskuloskeletálních obtíží u studentů Zubního lékařství LF UK v Hradci Králové. Česká ergonomická společnost, Aktuality v ergonomii, Praha, 2. 11. 2015.
 • Kapitán M, Šustová Z, Pilbauerová N, Machač S. An evaluation of MSDs among the dentists of the Department of dentistry in Hradec Králové. European Society of Dental Ergonomics, 27th Annual meeting, Wroclaw, Polsko, 17. 6. 2016
 • Kapitán M. Význam přípravy zubu na endodontické ošetření. Česká stomatologická komora, 20. Pražské dentální dny, Praha, 20. 9. 2018.
 • Kapitán M. Je perforace kořene důvodem k extrakci zubu? Česká stomatologická komora, 21. Pražské dentální dny, Praha, 4. 10. 2019.
 

Účast na odborných kurzech:

Pravidelně se účastní tuzemských a zahraničních vzdělávacích akcí.
 

Nejvýznamnější akce:

 • Dr. Wilhelm Joseph Pertot. Excellence in endodontics. Dentsply Maillefer, Ballaigues, Švýcarsko, 29. – 30. 10. 2009.
 • Dr. Jean-Phillipe Mallet. Řešení komplikovaných případů v endodoncii. Reg-Pharm, Praha, 1. 10. 2010.
 • Prof. Marco Ferrari, MD, DDS, PhD. Čepy ze skelného vlákna (fiber posts), jejich výběr a klinické použití v rámci endodontického ošetření zubů. Přímé a nepřímé výplně, použití moderních tekutých „flow“ kompozit pro výplně všech tříd. Moderní adhezivní techniky. Soral & Hanzlík, GC, Brno, 12. 11. 2011.
 • Dr. med Thomas Dzieniakowski. Ergonomia w stomatologii. Esdent, Lodž, Polsko, 26. – 27. 5. 2012.
 • Clifford Ruddle. Endo A-Z. Dentsply Maillefer, Bratislava, Slovensko, 8. 10. 2015.
 • 27th Annual meeting of ESDE, European Society of Dental Ergonomics, Wroclaw, Polsko, 17. - 18. 6. 2016.
 • American school of medical writing. Charles University, Faculty of Medicine in Hradec Králové, Hradec Králové, 8. – 9. 7. 2019.
 • Uwe Rademacher. Endo meets Resto. Dentsply Sirona, Varšava, Polsko, 5. 9. 1019.
 

Výuková činnost:

Přednášky, praktická cvičení a semináře studentů všech ročníků studijních oborů Zubní lékařství a Dentistry na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové v předmětech Preklinické zubní lékařství, Klinické zubní lékařství, Konzervační zubní lékařství, Endodoncie a Stomatologická rentgenologie. Garant předmětů Preklinické zubní lékařství I a II a Endodoncie I, II a III. Spoluautor e-learningového kurzu Zubní kaz a jeho prevence pro MSP Všeobecné lékařství.

Kalendář akcí

<červenec 2021>
poútstčtsone
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
Dnes: