Hajek, Petr
Poslední změna: 11.01. 2019

Informace pro širokou veřejnost

Anatomické muzeum

Anatomické muzeum na našem ústavu bylo založeno v roce 1945 a od data své existence je průběžně doplňováno novými exponáty. Muzeum slouží k výuce posluchačů medicíny, k upřesnění postgraduálních znalostí lékařů i dalších zdravotnických pracovníků a v neposlední řadě k doplnění výuky somatologie na různých typech a stupních škol. Školská či lékařská zařízení si u nás mohou sjednat exkurzi mimo dobu naší výuky, upozorňujeme však na omezenou prostorovou kapacitu. Prostor se totiž nachází přímo na chodbě mezi pracovnami ústavu.

Nejvíce jsou zastoupeny kostní exponáty. Náš ústav vlastní rozsáhlý soubor lidského osteologického materiálu asi 1000 jedinců z období XIII. - XVIII. století pocházející ze zrušené kostnice při kostele sv. Petra a Pavla v Broumově. Osteologický soubor je antropologicky zpracován a obsahuje řadu pozoruhodných variet, anomálií a patologií kostí dospělých i nedospělých jedinců. Z prostorových důvodů je samozřejmě možno možno vystavit v anatomickém muzeu jen vybranou část exponátů. Kostní materiál je doplněn řadou preparátů uložených v balzamační tekutině, z valné většiny ve formalínu.

 

V přílohách níže je na ukázku zveřejněno několik prezentací s obrázky.
1) Článek zabývající se stopami válečných poranění nalezené v naší kosterní sbírce. 
2) Prezentace kostních změn na lebkách způsobených syfilis.
3) Kraniosynostózy (vývojové deformace lebek) v naší sbírce.

 

Dárcovství těl

Anatomická pitva probíhá odlišným způsobem než pitva patologická či soudně lékařská. Na rozdíl od nich se nezabývá příčinou smrti nebo chorobnými změnami na orgánech, ale zajímá ji stavba lidského těla. Důkladná znalost stavby lidského těla je nutným předpokladem pro studium dalších teoretických i klinických oborů medicíny. Pitva je základní metodou studia anatomie a příprava budoucích lékařů se bez ní neobejde. Náš ústav získává těla od dárců na základě dobrovolné darovací smlouvy. Poskytnutí těla k výukovým a výzkumným účelům je bezplatné, ale ústav se zavazuje zaplatit výlohy spojené s převozem těla a kremací. 

Těla zesnulých, kteří své ostatky věnovali našemu ústavu pro výukové a výzkumné účely, jsou převezena na naši Lékařskou fakultu v Hradci Králové. Po splnění výše uvedeného účelu jsou těla zpopelněna a popel rozptýlen na místě k tomu určeném. Kromě rozptylu existuje také možnost uložení popela do urny, kterou si mohou pozůstalí vyzvednout v pohřebním ústavu.     

Veškeré náklady spojené s převozem těla, kremací a rozptylem, popř. pořízením urny, jsou placeny Lékařskou fakultou v Hradci Králové.  Musíme se však zmínit o tom, že vlastní poskytnutí těla ústavu anatomie je bezplatné, a o tom, že v případě závažných celkových infekčních nebo nádorových onemocnění nelze tělo pro výukové a výzkumné účely použít. Přijetí těla zemřelého závisí i na aktuální finanční situaci ústavu. Další informace a vzor dárcovské smlouvy naleznete v níže uvedené příloze, případně v přímém odkazu ZDE.

Obsáhlejší článek týkající se této problematiky si můžete přečíst na webu anatomického ústavu 1. lékařské fakulty v Praze ZDE. Jestliže jste se po přečtení výše uvedených informací rozhodl věnovat své tělo po smrti, kontaktujte nás prosím na adrese uvedené na stránce Kontakt.

 

Kalendář akcí

<červenec 2021>
poútstčtsone
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
Dnes: