Mazanek, Pavel
Poslední změna: 26.05. 2021

Výuka

Organizační informace

Tato stránka je vedena jako oficiální komunikační brána směrem ke studentům. Instrukce a termíny zde zveřejněné vedením ústavu jsou dlouhodobějšího charakteru, informace k průběhu studia a organizační změny budou rozesílány přes platformu Moodle. Pokyny z obou těchto kanálů jsou závazné. Pro rychlý odběr aktuálních zpráv mohou dále studenti využít Facebookový profil "Anatomie Hradec". 

 

Aktuální informace ke konci letního semestru​

 • Nově přidány informace týkající se závěrečné zkoušky z anatomie. PDF dokument naleznete níže v příslušné příloze.

 

 • Informace o opravných testech:

 

Zveřejňujeme termíny zápočtových povinností v letním semestru a opravných testů. Soubor je uložen ve formě pdf přílohy dole. Součástí této informace jsou i termíny odevzdání pitvy a termín zápočtového testu z letního semestru.
Odevzdání pitvy je zápočtovou povinností, probíhá na konci semestru formou ústního zkoušení na velké pitevně, hodnotí se kvalita práce na pitvaném regiu, teoretická znalost vypitvaných struktur a orientační znalost základních útvarů vypitvaných v jiných regiích.

Výše uvedené informace se týkají 1. ročníku oboru Všeobecné lékařství.

Informace k začátku letního semestru​

 • Aktuální informace o opravných testech:

 

Zápočtový test ze splanchnologie ("GIT") bude možné opravit v zápočtovém týdnu LS, ve středu 17.2. ve 14:30. Test vyžaduje včasnou registraci ve studijním systému. O místě srazu budou studenti informováni mailem podobně jako v případě prvního termínu. Účast na opravě není povinná. Pro studenty, kteří ze zdravotních nebo epidemiologických důvodů nemohli přijít na lednový test, mají tento únorový termín jako 1. povinný pokus. Další možnost bude pravděpodobně v červnu až po zápočtovém testu z letního semestru. Nejméně ještě jeden termín plánujeme na konci srpna.
 
  

 • Obecné informace pro začátek letního semestru:

 
Letní semestr začíná přednáškovým týdnem, po něm začínají běžet praktická cvičení. Sylaby včetně plánů praktik pro studenty všeobecného lékařství jsou zveřejněny v Moodlovém kurzu Samostudium, přednáškové podklady jsou na obvyklém místě v Moodlu - v kurzu Materiály (ESO).

První praktikum v týdnu bude ve skupinách všeobecného lékařství vždy věnováno pitvě, zatímco v sudém praktiku se probírá systematická anatomie podobně jako v zimním semestru. Mikrotestem začínají pouze praktika ze systematické anatomie. Na pitvu budou studenti potřebovat pitevní náčiní, podrobnější informace níže.

Připomínáme, že je povinností studenta přijít na praktikum včas (i v případě pitev, kde se nepíšou mikrotesty) a být na něm po celou dobu (a to i v případě, že například u pitevního stolu není pro studenta výjimečně místo). Dále platí povinnost mít na každé cvičení laboratorní plášť.
 
 

 • Organizační informace o topografické pitvě pro posluchače všeobecného směru:

 
Pitevní náčiní: Každý student si musí pořídit alespoň 1 skalpel a anatomickou pinzetu. Doporučujeme skalpele s vyměnitelnou čepelí, protože brousit čepele není jednoduché. Pokud se chcete spokojit s jedním tvarem čepele, je nejlepší hrotnato-bříškatý (vyměnitelná čepel má číslo 22 nebo 24 pro kombinaci s násadou č.4). Bříškem jsou pitvány větší útvary, hrot je potřeba pro jemnou preparaci, např. cév a nervů. Anatomická pinzeta má na úchytové plošce vroubky, na rozdíl od pinzety chirurgické, která má na samém konci ostré zoubky, a od kosmetické, která je hladká.

Registrace pitevních regií: Každá skupina dostane předem od svého asistenta formulář (např. formou online sdíleného dokumentu), kde student vyplní svůj požadavek na pitvanou část těla. Vzhledem k omezenému místu při těle má každá ze základních 5 částí těla stanovené maximum studentů. Proto pravděpodobně nevyhovíme všem studentům a budeme upřednostňovat studenty s lepšími výsledky zimních mikrotestů. Definitivní rozdělení studentů potvrdí vedoucí asistent skupiny před první pitvou.

Dělení skupin: vzhledem k protiepidemickým opatřením budeme pitvat ve skupinkách po 10 studentech, proto (podobně jako v zimním semestru) bude každá skupina půlena se zkrácením času na polovinu praktika. Na pitevních cvičeních (po/út) se budou v polovině daného času střídat celé studijní skupiny. Tj. např. od 8:00 do 9:05 pitvá třetí skupina, od 9:20 do 10:25 čtvrtá skupina. Studenti fyzicky přítomní na pitevnách budou sdílet dvě těla v různé hloubce pitvy na malé a na velké pitevně. V rámci jedné skupiny dojde k vytvoření nových podskupin, s ohledem na zvolená pitevní regia. Toto rozdělení se přenese i do následujících praktik z URO a CNS.
Během přednáškového týdne se studentům otevře přístup k formulářům pro výběr pitevních krajin. Prosíme o vyplnění do čtvrtku 18. 2. Systém psaní pitevních esejí zůstane zachován. 
  
Během semestru by studenti měli splnit tzv. Pitevní minimum, to znamená, měli by vypitvat útvary vyjmenované ve stejnojmenném dokumentu na Moodlu (kurz Podklady pro samostudium). Kvalita pitvy a znalostí bude hodnocena v posledním týdnu letního semestru při tzv. "odevzdání pitvy" – viz dále. Navíc na obou tělech bude student průběžně přezkušován ze znalosti pitvaných útvarů, případná známka má váhu jako známka z mikrotestu.

Odevzdání pitvy probíhá na konci semestru formou ústního zkoušení na pitevně, hodnotí se kvalita práce na pitvaném regiu, teoretická znalost vypitvaných struktur a orientační znalost základních útvarů vypitvaných v jiných regiích. Hodnocení má váhu zápočtového testu, neúspěšnému studentovi jsou dány dvě možnosti na opravu.

Praktika ze systematické anatomie budou rozdělena dle témat 1) na prezenční, kde převládá zájem seznámit se s mokrými preparáty na naši pitevně, organizována podobně jako v zimním semestru,  2) na distanční, kde převládá potřeba využít plný čas praktika k diskusi a procvičování.

Přednášky probíhají online v MS Teams.

Informace pro závěr zimního semestru:

     
 • Aktuální informace o opravných testech:
  Zápočtový test ze splanchnologie ("GIT") bude možné opravit v přednáškovém týdnu LS, předběžně ve středu 17.2. odpoledne. Účast na opravě není povinná. Pro studenty, kteří ze zdravotních nebo epidemiologických důvodů nemohli přijít na lednový test, mají tento únorový termín jako 1. povinný pokus. Další možnost bude pravděpodobně v červnu až po zápočtovém testu z letního semestru. Nejméně ještě jeden termín plánujeme na konci srpna.
  Opravný test pro zimní MIKROTESTY se psát nebude, protože prospěch z mikrotestů se letos vzhledem k problematické docházce v nouzovém stavu nepočítá jako zápočtové kritérium.
 
 • Termín zápočtového GIT testu bude v pondělí 18.1. Formu, čas a místo testu přizpůsobíme epidemiologické situaci a upřesníme jí nejspíše až koncem týdne, který bude testu předcházet. Zatím se přikláníme k tradiční verzi písemného testu, jen děleného po skupinách.
 
 • Na výsledky mikrotestů nebudeme brát zřetel v souvislosti se zápočtem za ZS.
  Mikrotesty použijeme jako kritérium pro přednostní výběr pitevní krajiny. 
 

Obecné informace pro zimní semestr:

     
 • Kolektiv ústavu anatomie přeje studentům s nadcházejícím akademickým rokem 2020/2021 mnoho štěstí a studijních úspěchů.
 
 • Zimní semestr začíná přednáškovým týdnem. Vzhledem k současné situaci probíhají přednášky pro obor Všeobecné lékařství v aplikaci MS TEAMS, pro ostatní obory prezenčně. V druhém týdnu semestru začínají běžet i praktická cvičení. Anatomické sylaby (rozvrhy) jsou zveřejněny na fakultním serveru Moodle v anatomickém kurzu Podklady pro samostudium, studijní materiály pro konkrétní studiijní obor jsou umístěny v příslušných složkách (Všeobecné lékařství, Zubní lékařství, Ošetřovatelství).
 
 • Praktická cvičení probíhají do odvolání na pitevnách, které jsou přístupné ze dvora postranním vchodem, v případě špatného počasí skrz ústav histologie v 1. patře. Optimální čas příchodu je 10 minut před začátkem výuky. Na každé praktikum potřebujete laboratorní plášť a roušku. Přezůvky nejsou nutné, vlastní pracovní rukavice jen v případě alergických problémů s pudrem. Pitevní nástroje budou potřeba až v letním semestru (v oboru Všeobecné lékařství). Přednášky i praktická výuka jsou povinné. Seznamte se s povinnostmi studenta v praktické výuce v příloze níže.
 
 • Studenti s individuálním studijním plánem, kteří nemají splněnou zkoušku z anatomie a mají zájem opakovat předmět Anatomie I, mohou požádat o možnost docházky během přednáškového týdne. Je však možné, že se nepodaří dodržet studijní skupinu podle zařazení studenta, nebo že dokonce těmto studentům praktická výuka v zimním semestru nebude umožněna.
 

Studijní materiály

 • Ústav anatomie poskytuje svým studentům široké spektrum studijních materiálů. Téměř všechny jsou v současnosti dostupné na výukovém serveru Moodle. Pro všechny studijní obory je zde rozvrh přednášek a praktických cvičení z anatomie ve formě vhodné pro tisk. Moodle používáme i ke zveřejnění plánů praktických cvičení, zkouškových otázek, výsledků zápočtových testů apod. Je zde i odkaz na licencovaný Sobottův anatomický atlas. Pro přihlášení do Moodlu musíte použít login a heslo, které vám přidělilo studijní oddělení. 

Kalendář akcí

<červen 2021>
poútstčtsone
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Dnes: