Mazanek, Pavel
Poslední změna: 15.05. 2018

Výuka

Organizační informace

 • Tato stránka je vedena jako oficiální komunikační brána směrem ke studentům. Instrukce a termíny zde zveřejněné vedením ústavu považujeme za závazné pro studenty. Většina informací zde uvedených má dlouhodobou platnost. Pro aktuální zprávy, naléhavé organizační změny apod. používáme Facebookový profil "Anatomie Hradec". 

Informace pro závěr letního semestru:

​​
 • Zveřejňujeme termíny zápočtových povinností v letním semestru a opravných testů. Soubor je uložen ve formě pdf přílohy dole. Součástí této informace jsou i termíny odevzdání pitvy, termín zápočtového testu z letního semestru a vyhodnocení mikrotestů.
 • Odevzdání pitvy je zápočtovou povinností, probíhá na konci semestru formou ústního zkoušení na velké pitevně, hodnotí se kvalita práce na pitvaném regiu, teoretická znalost vypitvaných struktur a orientační znalost základních útvarů vypitvaných v jiných regiích.
 • Zveřejňujeme informace pro zkouškové období, např. o zkouškových termínech, registraci ke zkoušce, samostudiu apod., též ve formě pdf přílohy dole.  
 • Výše uvedené informace se týkají 1. ročníku oboru Všeobecné lékařství.     

Obecné informace pro začátek letního semestru:

 • Letní semestr začíná přednáškovým týdnem, po něm začínají běžet praktická cvičení. Syllaby včetně plánů praktik pro studenty všeobecného lékařství jsou zveřejněny v Moodlovém kurzu Samostudium, přednáškové podklady jsou na obvyklém místě v Moodlu - v kurzu Materiály (ESO).
 • První praktikum v týdnu bude ve skupinách všeobecného lékařství vždy věnováno pitvě, zatímco v sudém praktiku se probírá systematická anatomie podobně jako v zimním semestru. Mikrotestem začínají pouze praktika ze systematické anatomie. Na pitvu budou studenti potřebovat pitevní náčiní, podrobnější informace níže.
 • Připomínáme, že je povinností studenta přijít na praktikum včas (i v případě pitev, kde se nepíšou mikrotesty) a být na něm po celou dobu (a to i v případě, že například u pitevního stolu není pro studenta výjimečně místo). Dále platí povinnost mít na každé cvičení laboratorní plášť.

Organizační informace o topografické pitvě pro posluchače všeobecného směru:

 • Pitevní náčiní: Každý student si musí pořídit alespoň 1 skalpel a anatomickou pinzetu. Doporučujeme skalpele s vyměnitelnou čepelí, protože brousit čepele není jednoduché. Pokud se chcete spokojit s jedním tvarem čepele, je nejlepší hrotnato-bříškatý (vyměnitelná čepel má číslo 22 nebo 24 pro kombinaci s násadou č.4). Bříškem jsou pitvány větší útvary, hrot je potřeba pro jemnou preparaci, např. cév a nervů. Anatomická pinzeta má na úchytové plošce vroubky, na rozdíl od pinzety chirurgické, která má na samém konci ostré zoubky, a od kosmetické, která je hladká. 
 • Registrace pitevních regií: Každá skupina dostane předem od svého asistenta formulář (např. formou online sdíleného dokumentu), kde student vyplní svůj požadavek na pitvanou část těla. Vzhledem k omezenému místu při těle má každá ze základních 5 částí těla stanovené maximum studentů. Proto pravděpodobně nevyhovíme všem studentům a budeme upřednostňovat studenty s lepšími výsledky zimních mikrotestů. Definitivní rozdělení studentů potvrdí vedoucí asistent skupiny před první pitvou. 
 • Dělení skupin: Každá skupina je rozdělena na dvě poloviny. Podskupina "A" pracuje v první polovině praktika na velké pitevně na intaktním (nedotčeném) těle, zatímco druhá polovina "B" má k dispozici malou pitevnu a učebnu. Po přestávce se vystřídají. 
 • Práce na pitevnách: Každý student bude mít pracovní úkol na dvou různých tělech, z každého úkolu vzejde jedna zápočtová povinnost. Na intaktním těle zodpovídá student za celou zvolenou část těla spolu s dalšími spolupracovníky. Během semestru mají studenti splnit tzv. Pitevní minimum (útvary, které nejsou v dokumentu uvedeny tučným písmem, není potřeba vypreparovat, ale je vyžadována jejich znalost). Kvalita pitvy a znalostí bude hodnocena v posledním týdnu letního semestru při tzv. "odevzdání pitvy". Druhé tělo bude sdíleno společně s jinou studijní skupinou na malé pitevně. Půjde o kadaver po loňské studentské pitvě, kde stále zůstává mnoho nedopitvaných a neodkrytých míst. Zde dostane student na prvním praktiku přidělené individuální téma v rozsahu malé topografické krajiny - z tohoto tématu vychází další povinnost: pitevní esej. Navíc na obou tělech bude student průběžně přezkušován ze znalosti pitvaných útvarů, případná známka má váhu jako známka z mikrotestu.
 • Pitevní esej je písemná práce na přidělené téma z topografické anatomie, která má vycházet jednak z nastudované literatury, jednak z osobní zkušenosti při pitvě. Přijetí této eseje asistentem je první podmínkou zápočtu z pitev. Termín odevzdání vytisknuté eseje bude 25. dubna pro 1. a 2. skupinu, 27. dubna pro 3.-5. skupinu, vždy na začátku praktického cvičení. Podrobnější instrukce k esejím je v moodlovém kurzu Samostudium.
 • Odevzdání pitvy probíhá na konci semestru formou ústního zkoušení na velké pitevně, hodnotí se kvalita práce na pitvaném regiu, teoretická znalost vypitvaných struktur a orientační znalost základních útvarů vypitvaných v jiných regiích. Hodnocení má váhu zápočtového testu, neúspěšnému studentovi jsou dány dvě možnosti na opravu.
 

Studijní materiály

 • Ústav anatomie poskytuje svým studentům široké spektrum studijních materiálů. Téměř všechny jsou v současnosti dostupné na výukovém serveru Moodle. Pro všechny studijní obory je zde rozvrh přednášek a praktických cvičení z anatomie ve formě vhodné pro tisk. Moodle používáme i ke zveřejnění plánů praktických cvičení, zkouškových otázek, výsledků zápočtových testů apod. Je zde i odkaz na licencovaný Sobottův anatomický atlas. Pro přihlášení do Moodlu musíte použít login a heslo, které vám přidělilo studijní oddělení. 

Kalendář akcí

květen 2018
poútstčtsone
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dnes: