Micuda, Stanislav
Poslední změna: 07.05. 2020

Granty

Probíhající

 • InoMed - Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (2019-2022) Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) (reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046) 
  • odborný garant za LF HK a vedoucí skupiny VZ2 (téma kardioonkologie): doc. PharmDr. Martin Štěrba, Ph.D.
 • Nové postupy ve výzkumu, diagnostice a terapii civilizačních chorob a onemocnění spojených se stárnutím populace (2017-2021) Program institucionální podpory vědy na Univerzitě Karlově, Progres Q40
  • hlavní koordinátor: prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
 • Studium jednotlivých isoforem topoisomerasy II v protinádorovém a kardiotoxickém působení antracyklinů a jejich modulací bisdioxopiperaziny (2018-2020) Grantová agentura České republiky, GA ČR 18-08169S
  • hlavní řešitel: doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. (Farmaceutická fakulta v Hradci Králové UK)

Ukončené za posledních 10 let

 • Studium kardioprotektivních účinků ACE-inhibitoru, dexrazoxanu a jeho nových derivátů vůči chronické antracyklinové kardiotoxicitě u králíka (2016-2018); Grantová agentura UK, GA UK 680216
  • hlavní řešitel: Mgr. Zuzana Pokorná
 • Nová potenciální kardioprotektiva: studium vztahu mezi chemickou strukturou a protektivním účinkem u různých typu poškození myokardu (2013-2017); Grantová agentura České republiky, GA ČR 13-15008S
  • hlavní řešitel: doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. (Farmaceutická fakulta v Hradci Králové UK)
 • Centrum pro výzkum toxických a protektivních účinků léčiv na kardiovaskulární systém (2012-2017) Výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Praze, UNCE 204019/304019/2012 
  • hlavní řešitel: doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. (Farmaceutická fakulta v Hradci Králové UK)
 • Nové postupy v diagnostice a terapii civilizačních chorob a onemocnění spojených se stárnutím populace (2012-2016); Program rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově, PRVOUK P37;
  • hlavní koordinátor: prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
 • Antracyklinová kardiotoxicita – nové možnosti farmakologické protekce a rizika kombinace s biologicky cílenou protinádorovou léčbou (2012-2015); Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví České republiky, IGAMZ NT13457-4-2012 
  • hlavní řešitel: doc. PharmDr. Martin Štěrba, Ph.D.
 • Postdoci na UK - Podpora vytváření, rozvoje a mobility kvalitních výzkumně-vývojových týmů na Univerzitě Karlově (2012-2014); Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0022); 
  • hlavní koordinátor: prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.
 • Poškození srdce vyvolané protinádorovými léčivy a ischemií-reperfuzí: nové možnosti farmakologické kardioprotekce (2009-2012); Grantová agentura České republiky, GA ČR 305/09/0416
  • hlavní řešitel: prof. MUDr. Vladimír Geršl, CSc.
 • Využití experimentálních a klinických modelů metabolických procesů, výživy a farmakoterapie pro rozvoj poznání, klinickou praxi a ke zlepšení kvality života (2005-2011); Výzkumný záměr Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, MSM0021620820; 
  • hlavní řešitel: prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
    

Kalendář akcí

<červen 2022>
poútstčtsone
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dnes: