Mazanek, Pavel
Poslední změna: 22.07. 2019

Výzkum

V současnosti působí na Ústavu tři vzájemně úzce spolupracující skupiny:

Skupina kardiovaskulární farmakologie (CardioTox)

Vedoucí: doc. PharmDr. Martin Štěrba, Ph.D.

Studujeme kardiovaskulární toxicitu protinádorových léčiv a možnosti farmakologické kardioprotekce. Pozornost je věnována klinicky významné kardiotoxicitě antracyklinových antineoplastik (např. doxorubicinu či daunorubicinu), ale v poslední době jsou předmětem studia i vybraná biologicky cílená léčiva (např. sunitinib či inhibitory proteasomu). Výzkum je zaměřen zejména na in vivo studium chronických forem kardiovaskulární toxicity uvedených léčiv s užitím různých druhů laboratorních zvířat (králík, potkan a myš).

Skupina jaterní farmakologie (LivPharm)

Vedoucí: prof. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.

Výzkumná práce skupiny se zaměřuje na hodnocení jaterních účinků a kinetiky žlučových kyselin, cholesterolu a xenobiotik včetně stávajících nebo potenciálních léčiv. Pozornost je soustředěna na enzymové a transportní kaskády zodpovědné za produkci a sekreci žluče a na jejich regulační mechanismy, především nukleární receptory FXR, PXR a CAR. Účinek látek na játra je hodnocen jak za fyziologické situace za účelem prevence lékových interakcí a hepatotoxicity, tak i během různých jaterních patologií s cílem ověřit možné terapeutické strategie. S ohledem na klinickou relevanci jsou používány odpovídající myší nebo potkaní in vivo modely cholestázy indukované ethinylestradiolem nebo bakteriálním endotoxinem, regenerace jater po parciální hepatektomii a pokročilého nealkoholového ztukovatění jater (NASH). Tyto přístupy jsou doplněny in vitro celulárními modely a následnou analýzou získaných vzorků metodami LC-MS, Western blot, RT-PCR, ELISA, atd.  V oblasti studia farmakokinetiky jsou za použití potkaních modelů analyzovány základní farmakokinetické parametry látek včetně biologické dostupnosti, clearance, distribučního objemu, metabolického profilu a biliární a močové exkrece.

Skupina klinické farmakologie

Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Chládek, Ph.D.

Zaměřujeme se na využití metod individuálního a populačního modelování farmakokinetiky a farmakodynamiky a bioindikátorů terapeutických a toxických účinků léčiv pro individualizaci farmakoterapie. Již patnáctiletou tradici má spolupráce s Klinikou nemocí kožních a pohlavních FN HK v oblasti klinické farmakologie metotrexátu v léčbě ložiskové psoriázy. Další oblasti klinicko-farmakologického výzkumu zahrnují léčbu idiopatické juvenilní artritidy, Crohnovy choroby a využití neinvazivních metod k vyšetření bioindikátorů zánětu u onemocnění dýchacích cest.

Kalendář akcí

<květen 2022>
poútstčtsone
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Dnes: