Micuda, Stanislav
Poslední změna: 07.05. 2020

KardioTox

Naše výzkumná skupina se zabývá kardiovaskulární toxicitou protinádorových léčiv se zaměřením na léčiva, která mohou navodit chronické srdeční selhání. Nejdéle se zabýváme kardiotoxicitou antracyklinových cytostatik (např. doxorubicinu či daunorubicinu), nicméně v poslední době studujeme i toxicitu novějších biologicky cílených léčiv - inhibitorů tyrosinkinas (např. sunitinibu) či inhibitorů proteasomového systému (např. bortezomibu a karfilzomibu).

 

Zajímají nás molekulární mechanismy kardiotoxického účinku a případná účast významných buněčných dějů jako apoptóza, autofagie/mitofagie, odpověď na genotoxický stres, hypoxická signalizace, porucha antioxidační ochrany, úloha proteasomového systému, regulace bioenergetiky a mitochondriální dynamika. S ohledem na poslední poznatky v oblasti antracyklinové kardiotoxicity zaměřujeme se na úlohu topoisomerasy II beta. Studujeme také rizika kombinace protinádorových léčiv a souvislosti mezi farmakokinetikou léčiva a toxickým poškozením myokardu.

 

Významnou částí našeho výzkumného zaměření je studium možností časné detekce kardiotoxicity pomocí biomarkerů a zejména snaha o cílenou farmakologickou kardioprotekci.  V oblasti antracyklinové kardiotoxicity studujeme účinek jediného kardioprotektiva dostupného v klinické praxi – dexrazoxanu, protože se domníváme, že by mohl být klíčem k pochopení mechanismů důležitých pro úspěšnou kardioprotekci. V této oblasti se zaměřujeme na metabolismus dexrazoxanu v organismu na jeho domnělý aktivní metabolit chelatující ionty železa a zároveň se pomocí farmakokineticky řízených pokusů s podáním tohoto metabolitu snažíme nalézt definitivní odpověď na otázku, jestli je dexrazoxan léčivem či proléčivem.  Paralelně zkoumáme alternativní mechanismy kardioprotekce dexrazoxanu – zejména interakci parentní látky s topoisomerasou II beta v myokardu. V poslední době se též ve spolupráci s dalšími kolegy systematicky věnujeme hledáním vztahu mezi strukturou dexrazoxanu a jeho kardioprotektivním účinkem a zkoumáme nové deriváty dexrazoxanu s potenciálně vhodnějšími farmakokinetickými a farmakodynamickými vlastnostmi. 

Kalendář akcí

<červen 2022>
poútstčtsone
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dnes: