Micuda, Stanislav
Poslední změna: 05.01. 2015

Řešení grantů

Probíhající

Antracyklinová kardiotoxicita – nové možnosti farmakologické protekce a rizika kombinace s biologicky cílenou protinádorovou léčbou (2012-2015)

Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví České republiky, IGAMZ NT13457-4-2012

hlavní řešitel: doc. PharmDr. Martin Štěrba, Ph.D.

 

Centrum pro výzkum toxických a protektivních účinků léčiv na kardiovaskulární systém (2012-2017)

Výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Praze, UNCE 204019/304019/2012

hlavní řešitel: doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. (Farmaceutická fakulta v Hradci Králové UK)

 

Nové postupy v diagnostice a terapii civilizačních chorob a onemocnění spojených se stárnutím populace (od roku 2012)

Program rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově, PRVOUK P37

hlavní koordinátor: prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.

 

Nová potenciální kardioprotektiva: studium vztahu mezi chemickou strukturou a protektivním účinkem u různých typu poškození myokardu (2013 - 2017)

Grantová agentura České republiky, GA ČR 13-15008S

hlavní řešitel: doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. (Farmaceutická fakulta v Hradci Králové UK)

 

Ukončené za posledních 10 let

Postdoci na UK - Podpora vytváření, rozvoje a mobility kvalitních výzkumně-vývojových týmů na Univerzitě Karlově (2012-2014)

 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0022)

hlavní koordinátor: prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

 

Poškození srdce vyvolané protinádorovými léčivy a ischemií-reperfuzí: nové možnosti farmakologické kardioprotekce (2009-2013)

Grantová agentura České republiky, GA ČR 305/09/0416

hlavní řešitel: prof. MUDr. Vladimír Geršl, CSc.

 

Využití experimentálních a klinických modelů metabolických procesů, výživy a farmakoterapie pro rozvoj poznání, klinickou praxi a ke zlepšení kvality života (2005-2011)

Výzkumný záměr Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, MSM0021620820

hlavní řešitel: prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.

 

Studium role apoptózy při poškození myokardu antracyklinovými cytostatiky (2006-2008)

Česká kardiologická společnost

hlavní řešitel: doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

 

Změny matrixových metaloproteinas a jejich inhibitorů na modelu chronické kardiotoxicity antracyklinů (2007-2008)

Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze, GA UK 53107/2007

hlavní řešitel: Mgr. Anna Potáčová/ Mgr. Olga Popelová

 

Studium účinků deferipronu z hlediska potenciálního protektivního působení u experimentálně navozené antracyklinové kardiotoxicity (2006-2007)

Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze, GA UK 89/2006/C

hlavní řešitel: Mgr. Olga Popelová

 

Aplikace proteomické analýzy do studia antracyklinem-indukované kardiomyopatie na experimentálním modelu (2006)

Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze, GA UK 91/2006/C

hlavní řešitel: Mgr. Martin Štěrba

 

Kardiovaskulární, potenciálně kardioprotektivní a biotransformační účinky nových látek chelatujících železo (2003-2005)

Grantová agentura České republiky, GAČR 305/03/1511

hlavní řešitel: prof. MUDr. Vladimír Geršl, CSc.

Kalendář akcí

<leden 2021>
poútstčtsone
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
Dnes: