Kotingová Lenka
Poslední změna: 25.09. 2020

Pokyny k organizaci státních zkoušek

Státní zkoušce předchází předstátnicová praxe. Student si může vybrat ze dvou možností:

 

1) absolvování dvoutýdenní stáže na Krajské hygienické stanici - bližší informace jsou v menu vlevo. Zpráva o průběhu této stáže je součástí státní zkoušky.
 

2) vypracování písemné státnicové práce - obhajoba této práce je součástí státní zkoušky. 

 

Student si může vybrat ze tří typů státnicových prací:

  • Populační studie - epidemiologické šetření ve vybrané populační skupině
  • Hygienické šetření v podniku
  • Přehledová nebo původní práce z oblasti hygieny, preventivního lékařství nebo toxikologie

Pokyny k jednotlivým typům jsou v menu vlevo.

Vzhledem k epidemiologicko-ekononomicko-politické situaci týkající se nemoci Covid-19 jsme se pro státní zkoušky konané v akademickém roce 2020/2021 rozhodli jako předstátnicovou praxi uznat i pracovní povinnost nebo dobrovolnickou činnost konanou v souvislosti s Covid-19 na Krajských hygienických stanicích, pokud tento pobyt trval alespoň 10 pracovních dnů. K uznání této předstátnicové praxe budeme požadovat potvrzení o tomto pobytu na KHS (kdo, kdy a kde činnost vykonával s razítkem a podpisem ředitele KHS nebo odpovědné osoby) a krátkou zprávu (text na 1-2 stránky A4) o tom, jakou činnost jste vykonávali. Pokud bylo v souvislosti se stáží podepsáno prohlášení o povinné mlčenlivosti, do zprávy uveďte pouze informace, které utajení nepodléhají. 
 

  • Termín odevzdání potvrzení o absolvování stáží na KHS, zprávy o průběhu stáže na KHS a státnicových prací je u obou běhů do pátku 11. 9. 2020 do 14 h. 

Potvrzení, zprávu a vytištěné státnicové práce je možno odevzdat osobně sekretářce Ústavu hygieny a preventivního lékařství nebo poslat poštou na adresu: Monika Kinclová, Ústav hygieny a preventivního lékařství, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta Hradec Králové, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové
 

Vzhledem k aktuální situaci ohledně onemocnění covid-19 v ČR bude státní zkouška z Hygieny, preventivního a sociálního lékařství probíhat v září/říjnu 2020 následujícím způsobem:


25. září 2020 - v souvislosti s novými fakultními podmínkami pro výuku je limit povolené měřené tělesné teploty v den státní zkoušky snížen na 37,3 ° C.

Dříve plánovaný test z učiva hygieny se psát nebude

Státní zkoušky budou začínat v 7.30 pro všechny studenty přihlášené na daný den, původní rozdělení na dvě skupiny (od 7 a od 9 h) se ruší. Pokud jste měli začínat v 9 h a již máte zakoupené jízdenky, můžeme u jednotlivců tolerovat pozdější příchod. 

Všichni studenti musí mít při pobytu v budově LF (i v době konání přípravy na zkoušku a zkoušení) zakryté dýchací cesty (respirátorem, rouškou). Pokud budete mít respirátor, stačí jeden (jeho „použitelnost“ je cca 8 h), roušek (jednorázových nebo šitých) je třeba mít k dispozici víc (její „použitelnost“ je cca 2 h) – do místnosti na přípravu/zkoušení budete vstupovat s čerstvě nasazenou novou čistou rouškou + minimálně jednu budete potřebovat na pobyt na chodbě (záleží, jestli budete zkoušeni na začátku nebo koncem dne).      

Studenti se shromáždí na chodbě fakulty ve třetím patře, odkud budou vyučujícími zváni k přípravě na zkoušku – v 7.30 si půjde táhnout otázky 6 studentů najednou.

Před vstupem do místnosti přípravy/zkoušení si vydezinfikujete ruce a bude Vám změřena teplota. Pokud bude vyšší než 37,5 °C, nebudete ze zdravotních důvodů ke zkoušce připuštěni. Termín Vám však nepropadá.

S sebou na přípravu si vezmete: index, psací potřeby a vytištěné a vyplněné čestné prohlášení, které bylo přílohou mailu zaslaného studentům (pokud si ho nepřinesete, můžete si ho vyplnit i u nás před odchodem na přípravu ke zkoušce). Ostatní věci si odložíte na určené místo. Zakázána jsou veškerá komunikační zařízení (telefony, hodinky, brýle…). Poté bude podle indexu zkontrolována Vaše totožnost (můžete být vyzvání ke krátkodobému sejmutí roušky). Pak si vylosujete otázku, dostanete papíry na psaní přípravy a svoji předstátnicovou práci k nahlédnutí (ústní státní zkouška začíná její obhajobou /diskusí). Zkoušení bude probíhat ve stejné místnosti jako příprava na "potítku".

Příprava na zkoušku trvá cca 30 min.

Před zkoušením Vám bude do indexu zapsán zápočet za předstátnicovou praxi. Výsledky státní zkoušky se do indexu nezapisují, budete je mít v den zkoušky zapsány do SISu. Výsledek zkoušky je zapisován na zvláštní protokol, který po skončení státních zkoušek katedra odevzdá na studijní oddělení.

Je možné, že zhoršující se epidemická situace ohledně covid-19 povede k celospolečenským omezením, která se mohou dotknout plánované organizace státních zkoušek. Pokud dojde ke změně, budeme Vás neprodleně informovat mailem.
 

Otázky ke státní zkoušce jsou uvedeny v příloze dole a v Moodlu. Každá otázka se skládá ze tří částí. Podotázky "a" a "b" jsou z hygieny a preventivního lékařství, podotázka "c" je ze sociálního lékařství.

 

Státní zkoušky z Hygieny, preventivního a sociálního lékařství (řádné termíny) budou v akademickém roce 2020/2021 probíhat od pátku 18. 9. 2020 do pátku 2. 10. 2020. Termíny vypsaných státních zkoušek a seznamy přihlášených studentů se vzhledem k platnosti GDPR nachází v Moodle (zde).

 
Náhradní termíny pro státní zkoušky bývají vypisovány v průběhu výuky 6. ročníku, obvykle v listopadu a březnu. Bližší informace najdete na stránkách studijního oddělení (zde).

Kalendář akcí

<červen 2021>
poútstčtsone
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Dnes: