Kotingová Lenka
Poslední změna: 24.04. 2020

Pokyny k organizaci státních zkoušek

Státní zkoušce předchází předstátnicová praxe. Student si může vybrat ze dvou možností:

 

1) absolvování dvoutýdenní stáže na Krajské hygienické stanici - bližší informace jsou v menu vlevo. Zpráva o průběhu této stáže je součástí státní zkoušky.
 

2) vypracování písemné státnicové práce - obhajoba této práce je součástí státní zkoušky. 

 

Student si může vybrat ze tří typů státnicových prací:

  • Populační studie - epidemiologické šetření ve vybrané populační skupině
  • Hygienické šetření v podniku
  • Přehledová nebo původní práce z oblasti hygieny, preventivního lékařství nebo toxikologie

Pokyny k jednotlivým typům jsou v menu vlevo.

Vzhledem k epidemiologicko-ekononomicko-politické situaci týkající se nemoci Covid-19 jsme se pro státní zkoušky konané v akademickém roce 2020/2021 rozhodli jako předstátnicovou praxi uznat i pracovní povinnost nebo dobrovolnickou činnost konanou v souvislosti s Covid-19 na Krajských hygienických stanicích, pokud tento pobyt trval alespoň 10 pracovních dnů. K uznání této předstátnicové praxe budeme požadovat potvrzení o tomto pobytu na KHS (kdo, kdy a kde činnost vykonával s razítkem a podpisem ředitele KHS nebo odpovědné osoby) a krátkou zprávu (text na 1-2 stránky A4) o tom, jakou činnost jste vykonávali. Pokud bylo v souvislosti se stáží podepsáno prohlášení o povinné mlčenlivosti, do zprávy uveďte pouze informace, které utajení nepodléhají. 
 

  • Termín odevzdání potvrzení o absolvování stáží na KHS, zprávy o průběhu stáže na KHS a státnicových prací je u obou běhů do pátku 11. 9. 2020 do 14 h. 

Potvrzení, zprávu a vytištěné státnicové práce je možno odevzdat osobně sekretářce Ústavu hygieny a preventivního lékařství nebo poslat poštou na adresu: Monika Kinclová, Ústav hygieny a preventivního lékařství, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta Hradec Králové, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové

 

Otázky ke státní zkoušce jsou uvedeny v příloze dole a v Moodlu. Každá otázka se skládá ze tří částí. Podotázky "a" a "b" jsou z hygieny a preventivního lékařství, podotázka "c" je ze sociálního lékařství.

 

Státní zkoušky z Hygieny, preventivního a sociálního lékařství (řádné termíny) budou v akademickém roce 2020/2021 probíhat od pátku 18. 9. 2020 do pátku 2. 10. 2020. Termíny vypsaných státních zkoušek a seznamy přihlášených studentů se vzhledem k platnosti GDPR nachází v Moodle (zde).

V akademickém roce 2020/2021 se bude státní zkouška skládat ze dvou částí - písemného testu a ústního zkoušení před komisí pro státní zkoušky. Podrobnosti organizace zkoušky budou upřesněny.
Po dobu testu, přípravy na ústní zkoušku a zkoušky je zakázáno mít u sebe jakékoliv komunikační elektronické zařízení (mobilní telefon, "chytré" hodinky, "chytré" brýle apod.)

 
Náhradní termíny pro státní zkoušky bývají vypisovány v průběhu výuky 6. ročníku, obvykle v listopadu a březnu. Bližší informace najdete na stránkách studijního oddělení (zde).

Kalendář akcí

<červenec 2020>
poútstčtsone
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Dnes: