Kotingová Lenka
Poslední změna: 21.09. 2017

Populační studie - epidemiologické šetření

Populační studie - epidemiologické šetření  ve  vybrané  populační skupině

(děti ZŠ;   studenti   středních  a  vysokých  škol;   zaměstnanci  různých  profesí; ambulantní pacienti praktických  lékařů  či  specialistů;  hospitalizovaní;  staří lidé, např.  obyvatelé domova  důchodců;  zdravotně hendikepovaní apod.).

 

U  zvolené  populační  skupiny  provedou  studenti  dotazníkové šetření týkající   se následujících  témat:

a)    sledování   prevalence  rizikových  faktorů  chování   (kouření, konzumace drog, alkoholu apod.);

b)   monitorování  vybraných  faktorů  životního  stylu  (míra pohybové aktivity, neuropsychické zátěže, stravovací zvyklosti aj.);

c)    zjišťování míry zdravotní informovanosti o rizikových faktorech vybraných onemocnění  (kardiovaskulárních nádorových aj.) a možnostech prevence těchto onemocnění;

d)   zjišťování konkrétních postojů a chování v  otázkách vlastního zdraví (především účast na  preventivních prohlídkách).

 

POZN.: Příslušné téma dotazníkového vyšetření a populační skupinu si student zvolí sám. U vybrané populační skupiny může být sledováno pouze jedno z navržených témat, nebo jejich kombinace. Instruktáž byla provedena v rámci praktik.

 

Konzultant:

Doc. MUDr. Jindra Šmejkalová, CSc.,

Doc. PaedDr. Dana Fialová, Ph.D.

 

Struktura práce:

Titulní strana

Úvod do problematiky

Cíl práce (pracovní hypotéza)

Metoda

Výsledky

Diskuse + Doporučení

Závěr

Přehled použité literatury

Příloha I (nevyplněný dotazník);

Příloha II (vyplněné dotazníky).

 

Rozsah textu cca 15 stran. Běžné typy písma (Times New Roman, Arial), psát na jednu stránku listu (ne oboustranně), řádkování 1,5, zarovnání do bloku.

Kalendář akcí

<červen 2021>
poútstčtsone
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Dnes: