Mazanek, Pavel
Poslední změna: 03.09. 2015

Výzkumná činnost

Výzkumná činnost ústavu je založena na kooperaci s pracovišti Lékařské fakulty UK v Hradci Králové a Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Mezi nejvýznamnější patří spolupráce s Ústavem patologické fyziologie, Ústavem klinické imunologie a alergologie, Ústavem klinické biochemie a diagnostiky, Klinikou nemocí kožních a pohlavních, Ústavem lékařské biofyziky a Ústavem sociálního lékařství.

Členění stávajícího výzkumu

 • Hodnocení zdravotních rizik osob vystavených vlivu chemických a fyzikálních faktorů (expozice v životním a pracovním prostředí)
 • Biologické monitorování expozice chemickým látkám v životním a pracovním prostředí (aktuálně expozice PAHs)
 • Epidemiologické studie zaměřené na hodnocení zdravotního stavu a životního stylu (vnímání zdravotních rizik, hodnocení úrovně psychosociálních faktorů pracovní zátěže a jejího vlivu na stresové reakce, kvalita života)
 • Experimentální a regulační toxikologie (dermální absorpce PAU in vitro, odhad míry biologických interakcí ve směsích chemických látek)

Hlavní orientace výzkumu do budoucnosti

 • Genotoxicita nanočástic in vitro. Chromozomální aberace v periferních lymfocytech, micronucleus test (zaváděn), Comet-test (zaváděn)
 • Hodnocení genotoxických rizik expozice vybraným nano-částicím (epidemiologické studie v pracovním prostředí)
 • Imunotoxicita nano-částic in vitro. Vybrané ukazatele zánětu a oxidačního stresu
 • Hodnocení imunotoxických rizik expozice vybraným nano-částicím (epidemiologické studie v pracovním prostředí)
 • Dermální penetrace chemických látek in vitro

Klíčové projekty

 • Biological Monitoring of Environmental Exposure  to PAH in Czech Republic.: 1995-1996, projekt NATO, Brusel, ENVIR. CRG 950065 (Viau C., Fiala Z.)
 • Environmental Exposure of Children to PAH in Czech Republic and Canada.: 1997-1998, projekt NATO, Brusel, ENVIR.CRG 970418 (Vyskocil A., Fiala Z.)
 • Vliv pasivního kouření na zdraví dětí předškolního a mladšího školního věku.: 1998-1999;  projekt IGA UK č. 281/98 (Šmejkalová J.)
 • Zhodnocení úrovně zdravotního rizika Goeckermanovy terapie (UV-B+dehet) psoriázy u dospělých.: 2004 - 2006; IGA MZ ČR, NR 8154-3/2004 (Fiala Z.)
 • Rozvojový projekt Fakultní nemocnice v Hradci Králové (FN č. MZO 00179906): Nové diagnostické indikátory a léčebné postupy v závislosti na různých obdobích života s důrazem na stáří (2005 - 2011). Hlavní koordinátor prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc. Dílčí rozvojový projekt FN MZO 00179906-9819: Nové diagnostické indikátory imunitních a metabolických změn vyvolaných vnějšími vlivy nebo patologickými procesy v závislosti na různých obdobích života (koordinátor dílčího projektu Fiala Z.)
 • Program PRVOUK P37, Lékařská fakulta UK v Hradci Králové: Nové postupy v diagnostice a terapii civilizačních chorob a onemocnění spojených se stárnutím populace (2012 - dosud). Hlavní koordinátor prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc. Dílčí program P37/09: Hodnocení a predikce zdravotních rizik vybraných civilizačních faktorů a hodnocení kvality života stárnoucí populace (koordinátor dílčího programu Fiala Z.)

Vybrané recentní publikace

 • Jacob V., Vellappally S., Smejkalova J., Rajkumar K., Cermakova E., Fiala Z., Rakesh V. Somanathan Shriharsha P. Tobacco use in  smokeless and smoking and its effect on periodontal health in India. Cent Eur J Med 2008; 3(1): 97-104
 • Borska L., Andrys C., Krejsek J., Hamakova K., Kremlacek J., Ranna D., Kotingova L., Fiala Z. Plasma levels of p53 protein and chromosomal aberrations in patients with psoriasis treated by Goeckerman regimen. Clin Exp Dermatol 2009; 34: e881-e883
 • Borska L. Andrys C., Krejsek J., Hamakova K., Kremlacek J., Palicka V., Ranna D., Fiala Z. Genotoxic and Apoptotic Effects of Goeckerman Therapy for Psoriasis. Int J Dermatol 2010; 49: 289-294
 • Borska L., Smejkalova J., Cerna M., Hamakova K., Kucera I., Kremlacek J., Pelikanova D., Fiala Z. Urinary mutagenicity and genotoxic risk in children with psoriasis after therapeutic exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons and ultraviolet radiation. Mutat Res 2010; 696: 144-147
 • Andrys C., Krejsek J., Borska L., Fiala Z., Hamakova K., Belobradek M., Ettler K. J. Serum level of sCD30 molecule but not sCD30L in patients with psoriasis is reduced by Goeckerman´s therapy. Int J Dermatol 2011; 50: 1027-1035
 • Kondelkova K., Krejsek J., Borska L., Fiala Z., Hamakova K., Andrys C. Expression of soluble sCD163 in serum of psoriatic patients is modulated by Goeckerman therapy. Allergol Immunopathol (Madr) 2013;  41(3):158-162
 • Borska L., Andrys C., Krejsek J., Palicka V., Chmelarova M., Hamakova K., Kremlacek J., Borsky P., and Fiala Z. Serum Level of Antibody against Benzo[a]pyrene-7,8-diol-9,10-epoxide-DNA Adducts in People Dermally Exposed to PAHs. Journal of Immunology Research, Volume 2014 (2014), Article ID 834389, 6 pages
 • Borska L., Andrys C., Krejsek J., Palicka V., Chmelarova M., Hamakova K., Kremlacek J., and  Fiala Z. Oxidative damage to nucleic acids, benzo(a)pyrene-7,8-diol-9,10-epoxide-DNA adducts and chromosomal aberration in children with psoriasis repeatedly exposed to crude coal tar ointment and UV radiation. Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2014, Vol. 2014, Article ID 302528, 10 pages
 • Olga Susoliakova, Jindra Smejkalova, Marie Bicikova, Dana Potuznikova, Lenka Hodacova, Anna Grimby-Ekman, Zdenek Fiala. Salivary cortisol in two professions: daily cortisol profiles in school teachers and firefighters. Neuroendocrinology Letters 2014, Vol. 35(4):314-321
 • Kondelkova K, Krejsek J., Borska L., Fiala Z., Hamakova K., Ettler K. and Andrys C. Membrane and soluble Toll-like receptor 2 in patients with psoriasis treated by Goeckerman therapy. International Journal of Dermatology 2014, 53, e512–e517 
 • Kondelkova K., Borska L., Andrys C., Krejsek J., Hamakova K., Rendarova S., Rehacek V., Kremlacek J., and Fiala Z. Selected inflamatory and metabolic markers in patients treated with Goeckerman therapy. Mediators of Inflamation 2015, Vol. 2015; Article ID 979526, 8 pages

Kalendář akcí

<červen 2021>
poútstčtsone
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Dnes: