Mazanek, Pavel
Poslední změna: 16.03. 2017

Řešené výzkumné projekty

 

Výzkumné projekty aktuální

  • Variabilita a změny ve složení nazofaryngeálního mikrobiomu u pacientů s transplantací kmenových krvetvorných buněk. (2017-2020)      
      AZV/17-28539A 9313
      hlavní řešitel:  Doc.MUDr. Helena Žemličková, Ph.D.
     
  • Genetická variabilita BKV v ČR a její vliv na patogenezi infekce u pacientů po transplantaci ledvin. (2017-2020)
      AZV/17-29992A 9012
      hlavní řešitel: RNDr. Martina Saláková, Ph.D., Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UK)
      spoluřešitel: MUDr. Miroslav Fajfr, Ph.D. (ÚKM FN a LF HK)
     
  • Studium vaginální mikrobioty ve vztahu k rekurentnímu vulvovaginálnímu dyskomfortu  (2015-2018)

      Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky (AZV)

      AZV/15-29225A

      hlavní řešitel: Doc. RNDr. Vladimír  Buchta, CSc.

 

 

Výzkumné projekty řešené v letech 2010 - 2015

  • Design a enzymové cílení nových antibakteriálně účinných sloučenin vůči multilékově rezistentním kmenům (2012-2015)

      Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví České republiky (IGAMZ)

      NT/13346-4

      hlavní řešitel: Prof. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc., FaFUK.

      spoluřešitel: Doc. RNDr. Vladimír  Buchta, CSc., (ÚKM).

 
  • Hodnocení a vývoj nových perspektivních antituberkulotik a jejich proléčiv aktivních vůči multirezistentním kmenům (2009 - 2011)

      Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví České republiky (IGAMZ)

      NS10367-3

      hlavní řešitel: Prof. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc., FaFUK.

      spoluřešitel: Doc. RNDr. Vladimír  Buchta, CSc., (ÚKM).

Spolupráce při výzkumu  

  • Spolupráce s Univerzitou v Tromsø - projekt mobility a vzájemné kooperace s názvem ArcCzech je realizován v termínu 2.5. - 30.9. 2016                             Univerzita:   The Arctic University of Norway (UIT)
 
  • Stanovení apoptózy v biopticky odebraných vzorcích tlustého střeva  (2012-2015)

      Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví České republiky (IGAMZ)

      NT/13413-4

      hlavní řešitel: MUDr.  Darina Kohoutová

      ÚKM v týmu řešitelů:   V. Buchta, M. Morávková, M. Förstlová.
 

 

 

 

 

 

 

Kalendář akcí

<červen 2021>
poútstčtsone
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Dnes: