Fakulta

Mazanek, Pavel
Poslední změna: 04.02. 2020

Publikace

2018


Smetana J, Fajfr M, Hobzová L, Chlíbek R, Jágrová Z, Kynčl J, Pzdiora P, Prattingerová J, Roháčová H, Rybka A, Špliňo M, Trojánek M. Vysoce nebezpečné nákazy. 1. vyd.Praha:Mladá fronta. 2018;s.2069. ISBN 978-80-204-4655-8.

Školoudík L, Chrobok V, Ryšková L, Dědková J, Laco J, Vaníček H. Netuberkulózní mykobakteriální krční lymfodonitida v dětském věku. Pediatrie pro praxi. 2018;19(5):244-7.

Špaček J, Kalousek I, Jílek P, Bavor J, Bendová M, Bočková I, Bouda J, Buchta V, Halada P, Hořejší J, Chovanec J, Kalousek Š, Kestřánek J, Kopecký P, Košťál M, Kříž J, Kudela M, Laco J, Liebichová I, Ondrová D, Otčenášek M, Petera J, Pilka R, Pospíšilová B, Rob L, Robová H, Salavec M, Sedláková I, Sirák I, Sláma J, Štěpán J, Tošner J, Žemličková H. Vybrané kapitoly z gynekologie. 1. vyd.Praha:Mladá fronta.2018;676 s. ISBN 978-80-204-4646-6.

Hornychová H, Kacerovský M, Musilová I, Plíšková L, Žemličková H, Matějková A, Vošmiková H, Rozkošová K, Čermáková P, Bolehovská R, Halada P, Jacobsson B, Laco J. Cervical human papillomaviruses infection inwomen with preterm prelabor rupture of membranes. PLos One. 2018;13(11):Art. No. e0207896.

Kacerovský M, Vlková B, Musilová I, Andrýs C, Plíšková L, Žemličková H, Stráník J, Halada P, Jacobsson B, Celec P. Amniotic fluid cell-free DNA in preterm prelabor rupture of membranes. Prenatal Diagnosis. 2018;38(13):1086-95.

Klein L, Fabian R, Šafránek P, Paterová P, Slaninka I, Havel E, Dostál P, Serbák M. Fasciitis necrotisans - duplicitas casuum. Rozhledy v chirurgii.2018;97(9):432-41.

Wipler J, Čermáková Z, Hanzálek T, Horáková H, Buchta V. Zvířecí mazlíček (pes, kočka) jako možný zdroj oportunně patogenních hub pro člověka. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. 2018;24(2):41-9.
 
Žemličková H, Mališová L, Španělová P, Jakubů V, Kozáková J, Musílek M, Medvecký M, Papagiannitsis C. Molecular characterization of serogroup 19 Streptococcus pneumoniae in the Czech Republic in the post-vaccine era. J Med Microbiol. 2018;67(7):1003-11.

Pašková V, Medvecký M, Skálová A, Chudějová K, Bitar I, Jakubů V, Bergerová T, Žemličková H, Papagiannitsis C, Hrabák J. Characterization of NDM-Encoding Plasmids From Enterobacteriaceae Recovered From Czech Hospitals. Frontiers in Microbiology. 2018;9(July):Art.No.1549.

Radocha J, Paterová P, Zavřelová A, Víšek B, Gabalec F, Žemličková H, Žák P. Viridans group streptococci bloodstream infections in neutropenic adult patients with hematologic malignancy: Single center experience. Folia Microbiologica. 2018;63(2):141-6.

Zavřelová A, Radocha J, Plíšková L, Paterová P, Vejražková E, Cyrany J, Gabalec F, Podhola M, Žák P. Detection of cytomegalovirus DNA in fecal samples in the diagnosis of enterocolitis after allogeneic stem cell transplantation. Biomedical Papers.2018;162(3):227-31.

Balík M, Pacovský J, Broďák M, Žemličková H. Rizika nechinolonové profylaxe u biopsie prostaty. Urologie pro praxi. 2018;19(1):20-22.

Papagiannitsis C, Pašková V, Chudějová K, Medvecký M, Bitar I, Jakubů V, Žemličková H, Jirsa R, Hrabák J. Characterization of pEncl-30969cz, a novel ColE1-like plasmid encoding VIM-1 carbapenemase, from an Enterobacter cloacae sequence type 92 isolate. Diagn Microbiol Infect Dis.2018;91(2):191-3.

Kukla R, Chudějová K, Papagiannitsis C, Medvecký M, Habalová K, Hobzová L, Bolehovská R, Plíšková L, Hrabák J, Žemličková H. Characterization of KPC-Encoding Plasmids from Enterobacteriaceae Isolated in a Czech Hospital. Antimicrobial Agents and Chemotherapy.2018;62(3):Art.No.e02152-17. 

Musilová I, Andrýs C, Krejsek J, Drahošová M, Zedníková B, Plíšková L, Žemličková H, Jacobsson B, Kacerovský M. Amniotic fluid pentraxins: Potential early markers for identifying intraamniotic complications in preterm pre-labor rupture of membranes. Am J Reprod Immunol.2018;79(5):No.e12789.

Musilová I, Andrýs C, Drahošová M, Zedníková B, Hornychová H, Plíšková L, Žemličková H, Jacobsson B, Kacerovský M. Late preterm prelabor rupture of fetal membranes: fetal inflammatory response and neonatal outcome. Pediatric Research.2018;83(3):630-637.

2017

Kučera T, Ryšková L, Soukup T, Maláková J, Čermáková E, Měřička P, Suchánek J, Šponer P. Elution kinetics of vancomycin and gentamicin from carriers and their effects on mesenchymal stem cell proliferation: an in vitro study. BMC Musculoskeletal Disorders.2017;18(x):Art No 381.

Dejmek M, Kučera T, Ryšková L, Čermáková E, Šponer P. Bakteriurie a symptomatický močový infekt při antimikrobiální profylaxi krátkodobě  zavedených močových katétrů - prospektivní randomizovaná studie u pacientů po implantaci kloubní náhrady. Acta Chirurgiae Orthopedicae et Traumatologiae Čechoslovaca.2017;84(5):368-371.

Zadák Z, Havel E, Bakalář B, Bureš J, Cerman J, Dostál V, Dusilová-Sulková S, Dušek J, Hájek M, Hamarová Z, Horáček J, Hůlek P, Chmelařová E, Jabor A, Jebavý L, Kazda A, Kožešníková L, Maisnar V, Malý J, Maňák J, Mottl R, Němeček O, Nováková M, Novotná I, Paterová P, Plíšek S, Šafránek R, Šmahelová A, Toršová V, Tošnerová V, Urbancová S, Vaňásek T, Vaňásková E, Zavřelová A, Žák P, Živný P. Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. 2. vyd.Praha: Grada.2017;424 s. Kolektivní monografie.

Fajfr M, Štěpánová V. Herpesviry a rezistence k antivirotické terapii. Klinická farmakologie a farmacie.2017;31(2):27-30.

Fajfr M, Plíšková L, Kutová R, Matysková-Kubišová M, Navrátil P, Radocha J, Valenta Z, Dusilová-Sulková S. Human polyomavirus 9 in immunocompromised patients in the University Hospital Hradec Kralove, Czech Republic. Journal of Medical Virology.2017;89(12):2230-2234.

Chlíbek R, Smetana J, Šošovičková R, Gál P, Dítě P, Štěpánová V, Plíšková L, Plíšek S. Prevalence of hepatitis C virus in adult population in the Czech Republic - time for birth cohort screening. Plos One.2017;12(4):Art No e0175525.

Papagiannitsis C, Medvecký M, Chudějová K, Skálová A, Rotová V, Španělová P, Jakubů V, Žemličková H, Hrabák J. Molecular Characterization of Carbapenemase-Producing Pseudomonas aeruginosa of Czech Origin and Evidence for Clonal Spread of Extensively Resistant Sequence Type 357 Expressing IMP-7 Metallo-beta-Lactamase. Antimicrobial Agents and Chemotherapy.2017;61(12):Art No e01811-17.

Novotná E, Waisser K, Kuneš J, Palát K, Skálová L, Szotáková B, Buchta V, Stolaříková J, Ulmann V, Pávová M, Weber J, Komrsková J, Hašková P, Vokřál I, Wsól V. Desing, Synthesis, and Biological Evaluation of Isothiosemicarbazones with Antimycobacterial Activity. Archiv der Pharmazie.2017;350(8):Art No e1700020.

Semelková L, Janošcová P, Fernandes C, Bouz G, Janďourek O, Konečná K, Paterová P, Navrátilová L, Kuneš J, Doležal M, Zitko J. Design, Synthesis, Antimicrobial Evaluation, and In Silico Studies of 3-(Phenylcarbamoyl)-pyrazine-2-carboxylic Acids. Molecules.2017;22(9):Art No 1491.

Semelková L, Janďourek O, Konečná K, Paterová P, Navrátilová L, Trejtnar F, Kubíček V, Kuneš J, Doležal M, Zitko J. 3-Substituted N-Benzylpyrazine-2-carboxamide Derivatives: Synthesis, Antimycobacterial and Antibacterial Evaluation. Molecules. 2017;22(3):Art No 495.

Herkeľ T, Uvízl R, Kolář M, Htoutou Sedláková M, Adamus M, Doubravská L, Gabrhelík T, Pudová V, Langová K, Zazula R, Řezáč T, Moravec M, Čermák P, Ševčík P, Szašek J, Ševčíková A,  Hanslianová M, Turek Z, Černý V, Paterová P. Pneumonie spojené se zdravotní péčí u pacientů v intenzívní péči - optimální nastavení iniciální empirické antimikrobiální terapie: výsledky multicentrické observační studie. Anesteziologie & intenzivní medicína.2017;28(3):154-162.

Bouz G, Juhás M, Niklová P, Janďourek O, Paterová P, Janoušek J, Tůmová L, Kovalíková Z, Kastner P, Doležal M, Zitko J. Ureidopyrazine Derivatives: Synthesis and Biological Evaluation as Anti-Infectives and Abiotic Elicitors. Molecules.2017;22(10):Art No 1797.

Wipler J, Čermáková Z, Hanzálek T, Horáková H, Žemličková H. Sdílení mikroflóry mezi majiteli a domácími mazlíčky (pes,kočka). Klinická mikrobiologie a infekční lékařství.2017;23(2):48-57.

Janďourek O, Tauchman M, Paterová P, Konečná K, Navrátilová L, Kubíček V, Holas O, Zitko J, Doležal M. Synthesis of Novel Pyrazinamide Derivates  Based on 3-Chloropyrazine-2-carboxamide and Their Antimicrobial Evaluation. Molecules.2017;22(2):Art.No.223.

Fajfr M, Štěpánová V, Fajfrová J. Mumps in the Eastern Bohemia Region of the Czech Republic - a Serological Survey 2008-2012. Central European Journal of Public Health.2017;25(2):3-10.

Fajfr M, Louda M, Paterová P, Ryšková L, Pacovský J, Košina J, Žemličková H, Broďák M. The susceptibility to fosfomycin of Gram-negative bacteria isolates from urinary tract infection in the Czech Republic: data from a unicentric study.  BMC Urology.2017;17(1):Art No 33.

Špaček J, Kestřánek J, Jílek P, Leško D, Plucnarová S, Buchta V. Comparison of two long-term gestagen regimens in the management of recurrent vulvovaginal candidiasis:a pilot study. Mycoses. In press. 2017. doi: 10.1111/myc.12593.

Skálová A, Chudějová K, Rotová V, Medvecký M, Studentová V, Chudáčková E, Lavička P, Bergerová T, Jakubů V, Žemličková H, Papagiannitsis CC, Hrabák J. Molecular Characterization of OXA-48-Like-Producing Enterobacteriaceae in the Czech Republic and Evidence for Horizontal Transfer of pOXA-48-Like Plasmids. Antimicrob Agents Chemother.2017;Jan 24;61(2)1889-16.

Pulcini C, Tebano G, Mutters NT, Tacconelli E, Cambau E, Kahlmeter G, Jarlier V. Selective reporting of antibiotic susceptibility test results in European countries: an ESCMID cross-sectional survey. Int J Antimicrob Agents.2017;Jan 10:7-9.

Pellantová Věra, Kosina P, Prášil P, Zelená H, Čermáková Z, Plíšek S. Současně probíhající malárie a rickettsióza u pacienta po návratu z Jihoafrické republiky. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství.2017;23(4):142-147.

Leško D, Buchta V, Salavec M, Jílek P, Kestřánek J, Drbohlavová A, Špaček J. Současné využití technik v diagnostice recidivujícího vulvovaginálního dyskomfortu. Česká gynekologie.2017;82(2):152-157.

Krtičková J, Haviger J, Ryšková L, Šatanková J, Chrobok V, Školoudík L. Hluboké krční záněty jako komplikace zánětu hltanu (retrospektivní studie). Otorinolaryngologie a foniatrie.2017;66(1):7-11.

2016

Svobodova L, Bednarova D, Ruzicka F, Chrenkova V, Dobias R, Mallatova N, Buchta V, Kocmanova I, Olisarova P, Stromerova N, Thongsri Y, Hamal P. High frequency of Candida fabianii among clinical isolates biochemically identified as Candida pelliculosa and Candida utilis. Mycoses. 2016;4:241-6.

Musilova I, Pliskova L, Kutova R, Jacobsson B, Paterova P, Kacerovsky M. Streptococcus agalactiae in pregnancies complicated by preterm prelabor rupture on membranes. J maternal-fetal&neonatal medicine. 2016;7:1036-40.

Zitko J, Servusova-Vanaskova B, Paterova P, Navratilova L, Trejtnar F, Kunes J, Dolezal M. Design, synthesis and anti-mycobacterial evaluation of some new N-phenylpyrazine-2-carboxamides. Chemical Papers. 2016;5:649–657.

Sleha R, Bostikova V, Hampl R, Salavec M, Halada P, Stepan M, Novotna S, Kukla R, Slehova E, Kacerovsky M, Bostik P. Prevalence of Mycoplasma hominis and Ureaplasma urealyticum in women undergoing an initial infertility evaluation. Epidemiol Mikrobiol Imunol. 2016;4:232-7.

Opletalova V, Dolezel J, Kunes J, Buchta V, Vejsova M, Kucerova-Chlupacova M. Synthesis and antifungal screening of 2-{[1-(5-Alkyl/Arylalkylpyrazin-2-yl)ethylidene]hydrazono}-1,3-thiazolidin-4ones. Molecules. 2016;21:E1592.

Kucerova-Chlupacova M, Vyskovska-Tyllova V, Richterova-Finkova L, Kunes J, Buchta V, Vejsova M, Paterova P, Semelkova L, Jandourek O, Opletalova O. Novel Halogenated Pyrazine-Based Chalcones as Potential Antimicrobial Drugs. Molecules.2016;11:E1421. 

Grundmann H, Schouls LM, Aanensen DM, Pluister GN, Tami A, Chlebowitcz M, Glasner C, Sabat AJ, Weist K, Heuer O, Friedrich AW; ESCMID Study Group on Molecular Epidemiological Markers. The dynamic changes of dominant clones of Staphylococcus aureus causing bloodstream infections in the European region: results of a second structured survey. Euro Surveill. 2014;19:20987.

Glasner C, Pluister G, Westh H, Arends JP, Empel J, Giles E, Laurent F, Layer F, Marstein L, Matussek A, Mellmann A, Perez-Vasquez M, Ungvari E, Yan X, Zemlickova H, Grundmann H, van Dijl JM. Staphylococcus aureus spa type t437:identification of the most dominant community-associated clone from Asia across Europe. Clin Microbiol Infect. 2015;2:1-8.

Hrabak J, Studentova V, Jakubu V, Adamkova V, Dvorakova L, Balejova M, Bergerova T, Chmelarova E, Jezek P, Kabelikova P, Kolar M, Paterova P, Tejkalova R, Papagiannitsis C, Zemlickova H. Prevalence study on carbapenemase-producing Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae isolates in Czech hospitals - results from Czech Part of European Survey on Carbapenemase-Producing Enterobacteriaceae¨(EuSCAPE). Epidemiol Microbiol Imunol. 2015;2:87-91.

Hrabak J, Studentova V, Adamkova V, Semberova L, Kabelikova P, Hedlova D, Curdova M, Zemlickova H, Papagiannitsis CC. Report on transborder spread of carbapenemase-producing bacteria by a patient injured during Euromaidan, Ukraine. New Microbes New Infect. 2015;8:28-30.

Albiger B, Glasner C, Struelens MJ, Grundmann H, Monnet DL; European Survey of Carbapenemase-Producing Enterobacteriaceae (EuSCAPE) working group. Carbapenemase-producing Enterobactgeriaceae in Europe:assessment by national experts from 38 countries, May 2015.Euro Surveill. 2015;20.

Navratilova A, Nesuta O, Vancatova I, Cizek A, Varela-M RE, Lopez-Aban J, Villa-Pulgarin JA, Mollinedo F, Muro A, Zemlickova H, Kadlecova D, Smejkal K. C-Geranylated flavonoids from Paulownia tomentosa fruits with antimicrobial potential and synergistic activity with antibiotics. Pharm Biol.2016;8:1398-407.

Njamkepo E, Fawal N, Tran-Dien A, Hawkey J, Strockbine N et all. Global phylogeography and evolutionary history of Shigella dysenteriae type 1. Nat Microbiol.2016; Mar 21;1:16027.

Aanensen DM, Feil EJ, Holden MT, Dordel J, Yeats CA et all. Whole-Genome Sequencing for Routine Pathogen Surveillance in Public Health:a Population Snapshot of Invasive Staphylococcus aureus in Europe. MBio.2016;5;7(3):444-16.

Herkel T, Uvizl R, Doubravska L, Adamus M, Gabrhelik T, Htoutou Sedlakova M, Kolar M, Hanulik V, Pudova V, Langova K, Zazula R, Rezac T, Moravec M, Cermak P, Sevcik P, Stasek J, Malaska J, Sevcikova A, Hanslianova M, Turek Z, Turek Z, Cerny V, Paterova P. Epidemiology of hospital-acquired pneumonia: Results of a Central European multicenter, prospective, observational study compared with data from the European region. Biomedical Papers. 2016;3:448-55.

2015

Rehakova K, Chronakova A, Kristufek V, Kuchtova B, Capkova K, Scharfen J, Capek P, Dolezal J. Bacterial community of cushion plant Thylacospermum ceaspitosum on elevational gradient in the Himalayan cold desert. Frontiers in Microbiology. 2015;6:art304.

Mulec J, Kristufek V, Chronakova A, Oarga A, Scharfen J, Sestauberova M. Microbiology of Healing mud (Fango) from Roman Thermae Aquae Iasae Archaeological Site (Varadinske Toplice, Croatioa). Microbial Ecology. 2015;69:293-306.

Kovačičová K, Omran N, Habalová K, Kaltofen K. Chylothorax - multidisciplinary solution. Bratislavské lekárske listy. 2015;116:674-675.

Karabanovich G, Roh J, Soukup O, Pávkoná I, Pasdiorová M, Tambor V, Stolaříková J, Vejsová M, Vávrová K, Klimešová V, Hrabálek A. Tetrazole regioisomer in the development of nitro group-conteining antitubercular agents. MedChemComm. 2015;6:174-181.

Ryšková L. Infekce v rámci syndromu diabetické nohy. Vnitřní lékařství. 2015;61:587-591.

Fajfr M, Louda M, Paterová P, Ryšková L. Fosfomycin trometamol - staronové antibiotikum v urologické praxi. Urologie pro praxi. 2015;16:148-150.

Zitko J, Franco F, Paterová P. Synthesis and anti-infective evaluation of 5-amino-N-phenylpyrazine-2-carboxamides. Česká a slovenská farmacie. 2015;64:19-24.

Semelková L, Konečná K, Paterová P, Kubíček V, Kuneš J, Nováková L, Marek J, Naesens L, Peško M, Kráľová K, Doležal M, Zitko J. Synthesis and Biological Evaluation of N-Alkyl-3-(alkylamino)-pyrazine-2-carboxamides. Molecules. 2015;20:8687-8711.

Servusová-Vaňásková B, Janďourek O, Paterová P, Korduláková J, Pleváková M, Kubíček V, Kučera R, Garaj V, Naesens L, Kuneš J, Doležal M, Zitko J. Alkylamino derivates of N-benzylpyrazine-2-carboxamide: synthesis and antimycobacterial evaluation. MedChemComm. 2015:6:1311-1317.

Servusová-Vaňásková B, Paterová P, Garaj V, Mandíková J, Kuneš J, Naesens L, Jílek P, Doležal M, Zitko J. Synthesis and Antimicrobial Evaluation of 6-Alkylamino-N-phenylpyrazine-2-caeboxamides. Chemical Biology and Drug Design. 2015;86:674-681. 

Hrabák J, Heringová V, Adámková V, Šemberová L, Kabelíková P, Hedlová D, Čurdová M, Žemličková H, Papagiannitsis C. Report on a transborder spread of carbapenemase-producing bacteria by a patient injured during Euromaidan, Ukraine. New Microbes and New Infections. 2015;8:28-30.

Hrabák J, Študentová V, Jakubů V, Adámková V, Dvořáková L, Balejová M, Bergerová T, Chmelařová E, Ježek P, Kabelíková P, Kolář M, Paterová P, Tejkalová R, Papagiannitsis C, Žemličková H. Prevalence Study on Carbapenemase-Producing Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae isolates in Czech Hospitals - Results from Czech Part of European Survey on Carbapenemase-Producing Enterobacteriaceae (EuSCAPE). Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie. 2015;64:87-91.

Soukup T, Buchta V, Kříž Záňová R, Veleta T, Tošovský M, Bradna P. Podkožní infekce  Scedosporium apiospermum s postižením loketního kloubu u pacienta s revmatoidní artritidou. Česká revmatologie. 2015;23:69-75.

Krenk O, Kratochvíl J, Špulák M, Buchta V, Kuneš J, Nováková L, Chavre M, Pour M. Methodology for Synthesis of Enantiopure 3,5-Disubstituted Pyrrol-2-ones. European Journal of Organic Chemistry. 2015;24:5414-5423.

Boštíková V, Olšovská J, Dušek M, Sleha R, Kukla R. Novinky ve vakcinologii - vakcíny z rostlin, rostliny s antimikrobiálními účinky. Vakcinologie. 2015;9:213-215.

Kukla R, Kosina P, Sleha R, Hobzová L, Boštíková V. Očkování proti spalničkám,příušnicím a zarděnkám. Vakcinologie. 2015;9:201-209.

Fajfr M, Louda M, Paterová P, Ryšková L. Fosfomycin trometamol - staronové antibiotikum v urologické praxi. Urologie pro praxi. 2015;16:148-150.

Dhami A, Cermakova Z. Pneumocystis jiroveci: its history and emergence as a human pathogen. Reviews in Medical Microbiology. 2015;26:91-7.

Prosvicová J, Lukešová Š, Kopecký J, Grim J, Papík Z, Kolarová R, Navrátilová B, Dubreuill P, Agopian J, Mansfield C, Moussy A, Hermine O. Rapid and clinically significant response to masitinib in the treatment of mucosal primary esophageal melanoma with somatic KIT exon 11 mutation involving brain metastases: A case report. Biomedical Papers. 2015;159:695-697.


Vejražková E, Hubáček P, Kutová R, Plíšková L, Košťál M, Štěpánová V, Zavřelová A, Radocha J, Malá E, Žák P. Klinická rezistence lidského cytomegaloviru při léčbě gancyklovirem u pacientů po alogenní transplantaci hematopoetických buněk - zkušenosti jednoho centra. Epid Mikrob Imunol. 2015;64:160-168.

Lukešová Š, Vroblová V, Tošner J, Kopecký J, Sedláková I, Čermáková E, Vokurková D, Kopecký O. Comparative study of various subpopulations of cytotoxic cells in blood and ascites from patients with ovarian carcinoma. Wspolczesna Onkologia. 2015;19:290-99.

 

Glasner C, Pluister G, Westh H, Arends JP, Empel J, Giles E, Laurent F, Layer F, Marstein L, Matussek A, Mellmann A, Pérez-Vásquez M, Ungvári E, Yan X, Žemličková H, Grundmann H, van Dijl JM. Staphylococcus aureus spa type t437: identification of the most dominant community-associated clone from Asia across Europe. Clin Microbiol Infect. 2015;21:163.e1-8.
 

Kucerova-Chlupacova M, Kunes J, Buchta V, Vejsova M, Opletalova V. Novel pyrazine analogs of chalcones: synthesis and evaluation of their antifungal and antimycobacterial activity. Molecules. 2015;20:1104-17.

Krátký M, Mandíková J, Trejtnar F, Buchta V, Stolaříková J, Vinšová J. Chemical papers. Synthesis and antimicrobial activity of sulphamethoxazole-based ureas and imidazolidine-2,4,5-triones. Chemical papers. 2015;69,1108-1117.
 

Kolínská R, Spanělová P, Dřevínek M, Hrabák J, Žemličková H. Species identification of strains belonging to genus Citrobacter using the biochemical method and MALDI-TOF mass spectrometry. Folia Microbiol (Praha). 2015;60:53-9.
 

Trojánek M, Dědičová D, Žemličková H, Jakubů V, Malíková E, Reisingerová M, Gabrielová A, Papagiannitsis CC, Hrabák J, Horová B, Urbášková P, Marešová V, Stejskal F. Enteric fever imported to the Czech Republic: epidemiology, clinical characteristics and antimicrobial susceptibility. Folia Microbiol (Praha). 2015;60:217-24.


 

Papagiannitsis CC, Študentová V, Jakubů V, Španělová P, Urbášková P, Žemličková H, Hrabák J. High prevalence of ST131 among CTX-M-producing Escherichia coli from community-acquired infections, in the Czech Republic. Microb Drug Resist. 2015;21:74-84.
 

Kucera T, Brtkova J, Sponer P, Ryskova L, Popper E, Frank M, Kucerova M. Pyogenic sacroiliitis: diagnosis, management and clinical outcome. Skeletal Radiol. 2015;44:63-71.

 

Zitko J, Servusová B, Janoutová A, Paterová P, Mandíková J, Garaj V, Vejsová M, Marek J, Doležal M. Synthesis and antimycobacterial evaluation of 5-alkylamino-N-phenylpyrazine-2-carboxamides. Bioorg Med Chem. 2015;23:174-83. 

  

2014

 

Žemličková H, Jakubů V, Marejková M, Urbášková P. Rezistence k erytromycinu, ciprofloxacinu a tetracyklinu u humánních izolátů Campylobacter spp. v České republice, vyšetřená standardní metodou EUCAST. Epidemiol Mikrobiol Imunol.2014;63:184-190.

 

Trojánek M, Dědičová D, Žemličková H, Jakubů V, Malíková E, Reisingerová M, Gabrielová A, Papagiannitsis CC, Hrabák J, Horová B, Urbášková P, Marešová V, Stejskal F. Enteric fever imported to the Czech Republic: epidemiology, clinical characteristics and antimicrobial susceptibility. Folia Microbiol. 2014; doi. 10.1007/s12223-014-0348-9. Epub Nov 14.

 

Earnshaw S, Mancarella G, Mendez A, Todorova B, Magiorakos AP, Possenti E, Stryk M, Gilbro S, Goossens H, Albiger B, Monnet DL. European Antibiotic Awareness Day Technical Advisory Committee; European Antibiotic Awareness Day Collaborative Group. European antibiotic awareness day: a five-year perspective of Europe-wide actions to promote prudent use of antibiotic. Euro Surveill.2014;19:20928.

 

Krompiec S, Malarz J, Pietraszuk C, Powala B, Rogalski S, Malecki JG, Penkala M, Filapek M, Musiol R, Jampílek J, Vejsová M, Polanski J, Paluch M, Pawlus S, Danikiewicz W, Kania M, Marcol B. New Strategy for the Synthesis of 3,4,5-trisubstituted Isoxazolines from Allyl Compounds. Current Organic Chemistry. 2014;18:2280-2296.

 

Kohoutová D, Šmajs D, Morávková P, Cyrany J, Morávková M, Förstlová M, Čihák M, Rejchrt S, Bureš J. Escherichia coli strains of phylogenetic group B2 3 and D and bacteriocin production are associated 4 with advanced colorectal neoplasia. BMC Infectious Diseases. 2014;14:nestránkováno.

 

Buchta V, Feuermannová A, Váša M, Bašková L, Kutová R, Kubátová A, Vejsová M. Outbreak of Fungal Endophthalmitis Due to Fusarium oxysporum Following Cataract Surgery. Mycopathologia. 2014;177:115-121.

 

Buchta V, Prášil P, Vejsová M, Mottl R, Kutová R, Drahošová M, Plíšek S. Cryptococcus neoformans meningoencephalitis in a patient with polyarteritis nodosa. Folia Microbiologica. 2014;59:515-521.

 

Fajfr M, Neubauerová V, Pajer P, Kubíčková P, Růžek D. Detection panel for identification of twelve hemorrhagic viruses using real-time RT-PCR. Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie. 2014;63:238-244.

 

Fajfr M, Štěpánová V, Plíšková L, Fajfrová J. Viral gastroenteritis in Eastern Bohemia Region of the Czech Republic. Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie. 2014;63:88-91.

 

Fajfr M, Štěpánová V, Plíšková L. Influenza in seasons 2009-2013 in the Faculty Hospital Hradec Kralove, East Bohemia. Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie. 2014;63:10-16.

 

Kacerovský M, Plíšková L, Menon R, Kutová R, Musilová I, Malý J, Andrýs C. Microbial load of umbilical cord blood Ureaplasma species and Mycoplasma hominis in preterm prelabor rupture of membranes. Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine. 2014;27:1627-1632.

 

Kacerovský M, Musilová I, Hornychová H, Kutová R, Plíšková L, Košťál M, Jacobsson B. Bedside assessment of amniotic fluid interleukin-6 in preterm prelabor rupture of membranes. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 2014;211:nestránkováno.

 

Proček T, Ryšková L, Kučera T, Šrot J, Šponer P, Gallo J, Plíšková L. Zhodnocení významu ready-made spaceru s gentamicinem ve vztahu k bakteriologickým nálezům u pacientů s infekcí kloubní náhrady. Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie. 2014;63:142-148.

 

Salavec M, Boštíková V, Prášil P, Smetana J, Špliňo M, Chlíbek R, Louda M, Sleha R, Štěpánová V, Boštík P. Protikladný vývoj trendů incidence kapavky a syfilis ve východočeském regionu - 30 let surveillance. Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie. 2014;63:214-220.

 

Novotná E, Waiser K, Kuneš J, Palát K, Buchta V, Stolaříková J, Beckert R, Wsól V. Synthesis and biological activity of quarternary amonium salt-type agents containing cholesterol and terpenes. Archiv der Pharmazie. 2014;347:381-386.

 

Vinšová J, Kozic J, Krátký M, Stolaříková J, Mandíková J, Trejtnar F, Buchta V. Salicylanilide diethyl phosphates: Synthesis, antimicrobial activity and cytotoxicity. Bioorganic and Medicinal Chemistry. 2014;22:728-737.

 

Gregor M, Paterová P, Buchta V, Kestřánek J, Špaček J. Healthcare-associated infections in gynecology and obstetrics at a university hospital in the Czech Republic. International Journal of Gynecology and Obstetrics. 2014;126:240-243.

 

Králíčková P, Malá E, Vokurková D, Krčmová I, Plíšková L, Štěpánová V, Bartoš V, Koblížek V, Tachecí I, Bureš J, Brožík J, Litzman J. Cytomegalovirus Disease in Patients with Common Variable Immunodeficiency: Three Case Reports. International Archives of Allergy and Immunology. 2014;163:69-74.

 

2013

 

Hrabák J, Papagiannitsis CC, Študentová V, Jakubů V, Fridrichová M, Žemličová H. Czech Participants of European Antimicrobial Resistance Surveillance Network. Carbapenemase-producing Klebsiella pneumoniaein the Czech Republic in 2011. Euro Surveill. 2013;18:20626.

 

Croucher NJ, Mitchell AM, Gould KA, Inverarity D, Barquist L, Feltwell T, Fookes MC, Harris SR, Dordel J, Salter SJ, Browall S, Žemličková H, Parkhill J, Normark S, Henriques-Normark B, Hinds J, Mitchell TJ, Bentley SD. Dominant role of nucleotide substitution in the diversification of serotype 3 pneumococci over decades and during a single infection. PLoS Genet. 2013;9:e1003868.

 

Vančíková Z, Trojánek M, Žemličková H, Blechová Z, Motlová J, Matějková J, Nyč O, John J, Malý M, Marešová V. Pneumococcal urinary antigen positivity in healthy colonized children: is it age dependent? Wien Klin Wochenschr. 2013;125:495-500.

 

Žemličková H, Dědičová D, Jakubů V, Mach J, Kolínská R, Malíková E, Urbášková P. Antibiotická rezistence u netyfových sérovarů Salmonella spp. v České republice. Epidemiol Mikrobiol Imunol. 2013;62:43-49.

 

Papagiannitsis CC, Studentová V, Hrabák J, Kubele J, Jindrák V, Žemličková H. Isolation from a nonclinical sample of Leclercia adecarboxylata producing a VIM-1 metallo-β-lactamase. Antimicrob Agents Chemother. 2013;57:2896-2897.

 

Kurt K, Rasigade JP, Laurent F, Goering RV, Žemličková H, Machova I, Struelens MJ, Zautner AE, Holtfreter S, Bröker B, Ritchie S, Reaksmey S, Limmathurotsakul D, Peacock SJ, Cuny C, Layer F, Witte W, Nübel U. Subpopulations of Staphylococcus aureus Clonal Complex 121 Are Associated with Distinct Clinical Entities. PLoS One. 2013;8:e58155.

 

Navrátilová A, Schneiderová K, Veselá D, Hanáková Z, Fontana A, Dall'acqua S, Cvačka J, Innocenti G, Novotná J, Urbanová M, Pelletier J, Cížek A, Žemličková H, Smejkal K. Minor C-geranylated flavanones from Paulownia tomentosa fruits with MRSA antibacterial activity. Phytochemistry. 2013;89:104-13.

 

Holden MT, Hsu LY, Kurt K, Weinert LA, Mather AE, Harris SR, Strommenger B, Layer F, Witte W, de Lencastre H, Skov R, Westh H, Žemličková H, Coombs G, Kearns AM, Hill RL, Edgeworth J, Gould I, Gant V, Cooke J, Edwards GF, McAdam PR, Templeton KE, McCann A, Zhou Z, Castillo-Ramirez S, Feil EJ, Hudson LO, Enright MC, Balloux F, Aanensen DM, Spratt BG, Fitzgerald JR, Parkhill J, Achtman M, Bentley SD, Nübel U. A genomic portrait of the emergence, evolution and global spread of a methicillin resistant Staphylococcus aureus pandemic. Genome Res. 2013;23:653-664.

 

Salavec M, Boštíková V, Vaňásková Z, Smetana J, Sleha R, Coufalová M, Plíšek S, Špliňo M, Štěpánová V, Boštík P. Treponema pallidum, subspecies pallidum - původce neurosyfilis. Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie. 2013;62:91-99.

 

Zitko J, Servusová B, Paterová P, Mandíková J, Kubíček V, Kučera R, Hrabcová V, Kuneš J, Soukup O, Doležal M. Synthesis, Antimycobacterial Activity and In Vitro Cytotoxicity of 5-Chloro-N-phenylpyrazine-2-carboxamides. Molecules. 2013;18:14807-14825.

 

Kučerová P, Čermáková Z. Leptospirosis: a neglected zoonosis of global distribution. Reviews in Medical Microbiology. 2013;24:63-69.

 

Kučerová P, Čermáková Z, Plíšková L, Pavliš O, Kubíčková P, Kleprlíková H, Valenta Z. Our experience using real-time PCR for the detection of the gene that encodes the superficial lipoprotein LipL32 of the pathogenic leptospires to confirm the acute form of human leptospirosis. Biomedical Papers. 2013;157:387-391.

 

Ryšková L, Buchta V, Karásková M, Rakušan J, Černý J, Slezák R. In vitro antimicrobial activity of light-activated phthalocyanines. Central European Journal of Biology. 2013;8:168-177.

 

Čermáková Z, Kučerová P, Plíšková L, Kubíčková P. Real-time PCR method for the detection of the gene encoding surface lipoprotein LipL32 of pathogenic Leptospira: use in the laboratory diagnosis of the acute form of leptospirosis. Scandinavian Journal of Infectious Diseases. 2013;45:593-599.

 

Korbel M, Kučera T, Šrot J, Šponer P, Špirková J, Ryšková L. Porovnání vyšetření výpotku pohybového aparátu pomocí leukocytární esterázy s jejich cytologickým a kultivačním vyšetřením. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca. 2013;80:346-350.

 

Servusová B, Vobicková J, Paterová P, Kubíček V, Kuneš J, Doležal M, Zitko J. Synthesis and antimycobacterial evaluation of N-substituted 5-chloropyrazine-2-carboxamides. Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters. 2013;23:3589-3591.

 

Kestřánek J, Špaček J, Ryška P, Matula V, Adamkov J, Buchta V. Radiofrequency Therapy for Severe Idiopathic Vulvodynia. Journal of Lower Genital Tract Disease. 2013;17:E1-E4.

 

Zitko J, Paterová P, Kubíček V, Mandíková J, Trejtnar F, Kuneš J, Doležal M. Synthesis and antimycobacterial evaluation of pyrazinamide derivatives with benzylamino substitution. Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters. 2013;23:476-479.

 

Čermáková Z, Kučerová P, Valenta Z, Plíšková L, Bolehovská R, Prášil P, Buchta V, Scharfen J, Polák P, Pavliš O, Voxová B. Leptospirosis: possibilities of early laboratory and clinical diagnosis. Central European Journal of Medicine. 2013;8:84-89.

 

2012

 

Rolo J, Miragaia M, Turlej-Rogacka A, Empel J, Bouchami O, Faria NA, Tavares A, Hryniewicz W, Fluit AC, de Lencastre H; CONCORD Working Group. High genetic diversity among community-associated Staphylococcus aureus in Europe: results from a multicenter study. PLoS One. 2012;7:e34768.

 

Hrabák J, Studentová V, Walková R, Žemličková H, Jakubů V, Chudáčková E, Gniadkowski M, Pfeifer Y, Perry JD, Wilkinson K, Bergerová T. Detection of NDM-1, VIM-1, KPC, OXA-48, and OXA-162 carbapenemases by MALDI-TOF mass spectrometry. J Clin Microbiol. 2012;50:2441-43.

 

Hrabák J, Stolbová M, Studentová V, Fridrichová M, Chudáčková E, Žemličková H. NDM-1 producing Acinetobacter baumannii isolated from a patient repatriated to The Czech Republic from Egypt, July 2011. Euro Surveill. 2012;16:pii:20085.

 

Bardon J, Kolar M, Karpišková R, Žemličková H, Fridrichová M, Sauer P, Stašková Z, Hanulík V. Occurrence and characteristic of methicillin-resistant Staphylococcus aureus on pig farms in the Czech Republic. Acta Veterinaria Brno. 2012;81:219-223.

 

Serda M, Mrozek-Wilczkiewicz A, Jampílek J, Pesko M, Králová K, Vejsová M, Musiol R, Ratuszna A, Polanski J. Investigation of the Biological Properties of (Hetero) Aromatic Thiosemicarbazones. Molecules. 2012;17:13483-13502.

 

Fajkusová D, Pesko M, Keltošová S, Guo J, Oktábec Z, Vejsová M, Kollar P, Coffey A, Csollei J, Králová K, Jampílek J. Anti-infective and herbicidal activity of N-substituted 2-aminobenzothiazoles. Bioorganic and Medicinal Chemistry. 2012;20:7059-7068.

 

Cieslik W, Musiol R, Nycz JE, Jampílek J, Vejsová M, Wolff M, Machura B, Polanski J. Contribution to investigation of antimicrobial activity of styrylquinolines. Bioorganic and Medicinal Chemistry. 2012;20:6960-6968.

 

Krátký M, Vinšová J, Buchta V. In Vitro Antibacterial and Antifungal Activity of Salicylanilide Pyrazine-2-carboxylates. Medicinal Chemistry. 2012;8:732-741.

 

Kyselková M, Chroňaková A, Volná L, Němec J, Ulmann V Scharfen J, Elhottová D. Tetracycline Resistance and Presence of Tetracycline Resistance Determinants tet(V) and tap in Rapidly Growing Mycobacteria from Agricultural Soils and Clinical Isolates. Microbes and environments. 2012;27:413-422.

 

Beránek M, Drastíková M, Buchta V, Kestřánek J, Špaček J, Petera J. Jednosměrné sekvenování PCR produktů MBL2 genu pomocí polyadenylovaného sekvenačního primeru. Chemické listy. 2012;106:783-787.

 

Marek J, Buchta V, Soukup O, Stodůlka P, Cabal J, Ghosh KK, Musílek K, Kuča K. Preparation of Quinolinium Salts Differing in the Length of the Alkyl Side Chain. Molecules. 2012;17:6386-6394.

 

Bašková L, Buchta V. Laboratory diagnostics of invasive fungal infections: an overview with emphasis on molecular approach. Folia Microbiologica. 2012;57:421-430.

 

Šmajs D, Bureš J, Šmarda J, CHaloupková E, Květina J, Förstl M, Kohoutová D, Kuneš M, Rejchrt S, Lesná J, Kopáčová M. Experimental Administration of the Probiotic Escherichia coli Strain Nissle 1917 Results in Decreased Diversity of E. coli Strains in Pigs. Current Microbiology. 2012;64:205-210.

 

Servusová B, Eibinová D, Doležal M, Kubíček V, Paterová P, Peško M, Kráľová K. Substituted N-Benzylpyrazine-2-carboxamides: Synthesis and Biological Evaluation. Molecules. 2012;17:13183-13198.

 

Krátký M, Vinšová J, Buchta V. In Vitro Antibacterial and Antifungal Activity of Salicylanilide Benzoates. The Scientific World Journal. 2012;2012:290628,nestránkováno.

 

Krátký M, Vinšová J, Volková M, Buchta V, Trejtnar F, Stolaříková J. Antimicrobial activity of sulfonamides containing 5-chloro-2-hydroxybenzaldehyde and 5-chloro-2-hydroxybenzoic acid scaffold. European Journal of Medicinal Chemistry. 2012;50:433-440.

 

2011

 

Hrabák J, Niemczykova J, Chudáčková E, Fridrichová M, Studentová E, Červená D, Urbášková P, Žemličková H. KPC-2-producing Klebsiella pneumoniae isolated from a Czech patient previously hospitalized in Greece and in vivo selection of colistin resistance. Folia Microbiol 2011;56:361-365.

 

Gagliotti C, Balode A, Baquero F, Degener J, Grundmann H, Gür D, Jarlier V, Kahlmeter G, Monen J, Monnet DL, Rossolini GM, Suetens C, Weist K, Heuer O; EARS-Net Participants (Disease Specific Contact Points for AMR). Escherichia coli and Staphylococcus aureus: bad news and good news from the European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net, formerly EARSS), 2002 to 2009. Euro Surveill. 2011;16:pii:19819.

 

Nordmann P, Picazo JJ, Mutters R, Korten V, Quintana A, Laeuffer JM, Seak JC, Flamm RK, Morrissey I; on behalf of the COMPACT study group. Comparative activity of carbapenem testing: the COMPACT study. J Antimicrob Chemother 2011;66:1070-1078.

 

Van Cleef BA, Monnet DL, Voss A, Krziwanek K, Allerberger F, Struelens M, Žemličková H, Skov RL, Vuopio-Varkila J, Cuny C, Friedrich AW, Spiliopoulou I, Paszti J, Hardardottir H, Rossney A, Pan A, Pantosti A, Borg M, Grundmann H, Mueller-Premru M, Olsson-Liljequist B, Widmer A, Harbarth S, Schweiger A, Unal S, Kluytmans JA. Livestock-associated Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus in humans, Europe 2011. Emerg Infect Dis. 2011;17:502-505.

 

Hrabák J, Červená D, Izdebski R, Duljasz W, Gniadkowski M, Fridrichová M, Urbášková P, Žemličková H. Regional spread of Pseudomonas aeruginosa ST357 producing the IMP-7 metallo-β-lactamase in the Central Europe. J Clin Microbiol. 2011;49:474-475.

 

Plíšek S, Honegr K, Kapla J, Scharfen J, Prášil P, Kosina P, Hobza V, Taláb R, Eliáš P, Ryška P, Morávková M, Plíšková L, Bunček M, Fridrichová M. Nokardiové abscesy mozku - dvě kazuistiky. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011;74:78-82.

 

Bureš J, Šmajs D, Květina J, Förstl M, Šmarda J, Kohoutová D, Kuneš M, Cyrany J, Tachecí I, Rejchrt S, Lesná J, Voříšek V, Kopáčová M. Bacteriocinogeny in experimental pigs treated with indomethacin and Escherichia coli Nissle. World Journal of Gastroenterology. 2011;17:609-617.

 

Tichotová L, Matoušová E, Špulák M, Kuneš J, Votruba I, Buchta V, Pour M. Synthesis and biological activity of desmethoxy analogues of coruscanone A. Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters. 2011;21:6062-6066.

 

Buchta V, Černý J, Opletalová V. In vitro antifungal activity of propolis samples of Czech and Slovak origin. Central European Journal of Biology. 2011;6:160-166.

 

Imramovský A, Peško M, Kráľová K, Vejsová M, Stolaříková J, Vinšová J, Jampílek J. Investigating Spectrum of Biological Activity of 4- and 5-Chloro-2-hydroxy-N-[2-(arylamino)-1-alkyl-2-oxoethyl]benzamides. Molecules 2011;16:2414-2430.

 

Čermák P, Čermáková S, Schwarzerová A, Klementová M, Ulrychová M, Mazurová J. The Potential Use of Blood Culture Systems for Diagnosing Intravascular Catheter-Related Infections. Clinical Laboratory. 2011;57:13-20.

 

2010

 

Kolínská R, Dřevínek M, Aldová E, Žemličková H. Identification of Plesiomonas spp.: serological and MALDI-TOF MS methods. Folia Microbiol 2010;55:669-72.

 

Žemličková H, Jakubů V, Urbášková P, Motlová J, Musílek M, Adámková V. Serotype-specific invasive disease potencial of Streptococcus pneumoniae in Czech children. J Med Microbiol 2010;59:1079-83.

 

Nübel U, Dordel J, Kurt K, Strommenger B, Westh H, Shukla SK, Žemličková H, Leblois R, Wirth T, Jombart T, Balloux F, Witte W. A Timescale for Evolution, Population Expansion, and Spatial Spread of an Emerging Clone of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus. PLoS Pathog 2010;6:e1000855.

 

Grundmann H, Aanensen DM, van den Vijngaard CC, Spratt BG, Harmsen D, Friedrich AW; European Staphylococcal Reference Laboratory Working Group. Geographic distribution of Staphylococcus aureus causing invasive infections in Europe: a molecular-epidemiological analysis. PloS Med 2010;7:e100215.

 

Žemličková H, Urbášková P, Jakubů V, Motlová J, Musílek M, Procházka B. Clonal distribution of invasive pneumococci, Czech Republic 1996-2003. Emerg Infect Dis 2010;16:287-289.

 

Bílková E, Imramovský A, Buchta V, Sedlák M. Targeted antifungal delivery system: Beta-glucosidase sensitive nystatin-star poly(ethylene glycol) conjugate. International Journal of Pharmaceutics. 2010;386:1-5.

 

Schiler R, Tichotová L, Pavlík J, Buchta V, Melichar B, Votruba I, Kuneš J, Špulák M, Pour M. 3,5-Disubstituted pyranones analogous to highly antifungally active furanones: conversion of biological effect from antifungal to cytostatic. Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters. 2010;20:7358-7360.

 

Greguš P, Vlčková H, Buchta V, Kestřánek J, Křivčíková L, Nováková L. Ultra high performance liquid chromatography tandem mass spectrometry analysis of quorum-sensing molecules of Candida albicans. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 2010;53:674-681.

 

Doležal M, Zitko J, Osička Z, Kuneš J, Vejsová M, Buchta V, Dohnal J, Jampílek J, Králová K. Synthesis, antimycobacterial, antifungal and photosynthesis-inhibiting activity of chlorinated N-phenylpyrazine-2-carboxamides. Molecules. 2010;15:8567-8581.

 

Krátký M, Vinšová J,  Buchta V, Horvati K, Bösze S, Stolaříková J. New amino acid esters of salicylanilides active against MDR-TB and other microbes. European Journal of Medicinal Chemistry. 2010;45:6106-6113.

 

Šenel P,  Tichotová L, Votruba I,  Buchta V, Špulák M, Kuneš J, Nobilis M, Krenk O, Pour M. Antifungal 3,5 - disubstituted furanones: From 5-acyloxymethyl to 5-alkylidene derivatives. Bioorganic and Medicinal Chemistry. 2010;18:1988-2000.


 

Ryšková L,  Buchta V,  Slezák R. Photodynamic Antimicrobial Therapy. Central European Journal of Biology. 2010;5:400-406.
 

 

Bureš J, Cyrany J, Kohoutová D, Förstl M, Rejchrt S, Květina J, Voříšek V, Kopáčová M. Small intestinal bacterial overgrowth syndrome. World Journal of Gastroenterology. 2010;16: 2978-2990.

Kalendář akcí

<červen 2021>
poútstčtsone
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Dnes: