Slamova, Vladimira
Poslední změna: 11.03. 2020

Endoteliální glykokalyx a Starlingův princip

V souvislosti s opatřeními proti šíření onemocnění COVID-19 se konání semináře posouvá. Nový termín bude upřesněn.

Seminář „Endoteliální glykokalyx a Starlingův princip“ představí revidovaný pohled
na Starlingovu hypotézu ve světle poznatků o endoteliálním glykokalyx.
Přednášejícím bude MUDr. David Astapenko, Ph.D. Seminář proběhne v učebně UIII budovy teoretických ústavů, Šimkova 870, Hradec Králové. 

David Astapenko je absolventem Lékařské fakulty v Hradci Králové v roce 2013.
Od téhož roku pracuje na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.
Již jako pregraduální student se věnoval výzkumu mikrocirkulace pod vedením pana prof. MUDr. Vladimíra Černého, Ph.D., FCCM. V roce 2019 obhájil disertační práci
na téma Alterace endoteliálního glykokalyx v kritických stavech a během velkých operačních výkonů a možnosti jeho protekce. Zaměření jeho výzkumné skupiny
ve vztahu k mikrocirkulaci bylo v posledních letech na strukturu endoteliálního glykokalyxu. Cílem bylo sledování poškození této struktury u pacientů v kritickém stavu
v závislosti na postupech orgánové podpory a hledání protektivních a reparativních postupů se zaměřením na inovaci infuzní terapie.

Anotace semináře:
 
Endoteliální glykokalyx (EG) je submikroskopická gelovitá struktura sacharidové povahy, která pokrývá vnitřní povrch kapilár a cév. Přítomnost a správná funkce EG je zásadní pro homeostázu v mikrocirkulaci. Zásadním způsobem ovlivňuje mikroreologii, pohyb tekutin do intersticia, translokaci imunitních buněk, fluidokoagulační rovnováhu
a buněčnou signalizaci. EG je poškozen velmi často u pacientů v kritických stavech (sepse, stav po KPR, stav po polytraumatu) se všemi konsekvencemi na mikrocirkulaci. EG je zásadní pro pohyb tekutin přes kapilární membránu. Filtrační tlaky původně popsány Starlingem před více než 100 lety připisovaly tento děj samotným endoteliálním buňkám. Nicméně výzkum za posledních 10 let prokázal, že tyto síly existují na jiném rozhraní, a sice na endoteliálním glykokalyxu. Tento nový popis a revize Starlingova principu korelují s poškozením mikrocirkulace u kriticky nemocných pacientů.
V současné době jsou popsané postupy jak co možná nejvíce zmírnit poškození EG. Zatím ovšem není účinná léčba v měřítku celého organizmu. 

Kalendář akcí

<červen 2021>
poútstčtsone
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Dnes: