Slamova, Vladimira
Poslední změna: 04.03. 2020

Kardiologické intervenční metody z pohledu biofyziky

Ústav lékařské biofyziky pořádal dne 12. 12. 2019 od 14:00 seminář, který se zabýval aktuálními metodami používanými při léčbě poruch srdečního rytmu (viz anotace níže). 

Seminář - Kardiologické intervenční metody z pohledu biofyziky
                Ing. Jakub Střítecký


Působí jako specialista pro klinickou podporu pro firmu CARDION, s.r.o., dále je zaměstnán na I. interní kardioangiologické klinice FNHK a v neposlední řadě je postgraduálním studentem ULB LFUK v HK. Je atestovaným klinickým inženýrem pro obor technické podpory v kardiologii, kardiochirurgii a cévní chirurgii. Jako člen výboru pracovní skupiny České kardiologické společnosti KardioTech, která sdružuje všechny zájemce o techniku v kardiologii a příbuzných oborech pravidelně přednáší na akcích pořádaných nejen ČKS.
 
Anotace přednášky:
Srdeční cyklus se skládá ze dvou základních částí. Stahu síní a následného stahu komor. Správné pořadí, časování, ale také frekvence jsou esenciální pro fungování srdce jako pumpy.
První kardiostimulátor pro léčbu pomalé srdeční činnosti byl naimplantován ve Švédsku v roce 1958 přestože první doložená extrakorporální stimulace srdce u žijícího pacienta byla provedena v roce 1932. Nicméně úplně první pokusy o stimulaci svalu elektrickým proudem můžeme nalézt už ve spisech Platóna (427-347 B.C.).

Evoluce stimulace

Stimulační systém kromě přístroje obsahuje také elektrody, které jsou obvykle transvenózně zavedeny do srdeční dutiny. Podle počtu elektrod systémy dělíme na jednodutinové, dvoudutinové či se speciální třetí elektrodou – na stimulační systémy s resynchronizační terapií. Funkcionality dnešních přístrojů změnily život zachraňující terapii na terapii zvyšující kvalitu života pacienta.
Při neadekvátně rychlé činnosti srdce můžeme léčit následek defibrilátorem nebo se pokusit vyřešit příčinu ablací.
Přednáška bude zaměřena na implantabilní defibrilační systémy zcela autonomně fungující a na ablační terapii, která dokáže ovlivnit vznik rychlých patologických impulzů. Principem ablace je nalezení místa vzniku arytmie a jeho destrukce například radiofrekvenční nebo ultrazvukovou energií. K nalezení místa je často používáno elektroanatomické mapování srdce (viz.obrázek).

Elektroanatomická mapa levé síně s ablačními liniemi
 

Kalendář akcí

<červen 2021>
poútstčtsone
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Dnes: