Slamova, Vladimira
Poslední změna: 28.06. 2022

Principy a využití ultrazvukové elastografie

Ústav lékařské biofyziky bude 30. 6. 2022 od 14:00 v učebně UII, Šimkova Hradec Králové pořádat seminář „Principy a využití ultrazvukové elastografie“, který přednese MUDr. Jan Machač, Ph.D.
 

MUDr. Jan Machač, Ph.D. je absolventem Lékařské fakulty v Hradci Králové.
Od roku 2011 pracuje ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové na Klinice infekčních nemocí jako sekundární lékař. V roce 2020 obhájil disertační práci na téma Význam elastografie ve sledování pacientů s chronickou virovou hepatitidou C. V rámci  standardní poradenské péče o pacienty s infekčními záněty jater provádí vyšetření jaterní tuhosti pomocí elastografického přístroje Aixplorer (SuperSonic Imagine).


Anotace semináře:

Vlivem působení chronického zánětu na jaterní tkáň dochází k postupnému nahrazování jaterního parenchymu vazivovou tkání a rozvoji jaterní fibrózy. Konečným stupněm tohoto procesu je cirhotická přestavba jaterního parenchymu, která se pojí s řadou závažných komplikací.  
Nejčastější příčinou chronického zánětu v jaterní tkáni je abusus alkoholu, chronická virová hepatitida typu B a C, nealkoholická steatohepatitida či autoimnunitní hepatitidy.
Dlouhodobě se pro posouzení stupně jaterní fibrózy používala pouze metoda bioptického vyšetření jaterní tkáně. Tento invazivní výkon je však spojen s rizikem krvácení do břišní dutiny. Navíc vzorek odebrané tkáně je relativně malý a  odečtená hodnota jaterní fibrózy tedy nemusí reprezentovat  většinu jaterního parenchymu.
Obě tyto slabiny eliminuje metoda ultrazvukové elastografie (zobrazení elastických vlastností tkání).
Historie ultrazvukové elastografie se datuje přibližně od počátku 80. let minulého století. 
Jejím principem je měření rychlosti šíření tzv. střižných vln (shear waves) v jaterní tkáni. Střižné vlny jsou generovány průchodem mechanického vlnění, které generuje buď ultrazvuková sonda či externí vibrátor. Rychlost šíření střižných vln je přímo úměrná hodnotě jaterní tuhosti. Jedná se o zcela bezpečnou, neinvazivní metodu srovnatelnou
s běžným ultrazvukovým vyšetřením.

 

   
Obrázek: Imaging technology news [online]  Wainscot Media © 2020 [cit. 03-01-2020]. Dostupné z: https://www.itnonline.com/content/philips-receives-fda-510k-clearance-market-elastq-imaging-shear-wave-elastography

Kalendář akcí

<srpen 2022>
poútstčtsone
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Dnes: