Mazanek, Pavel
Poslední změna: 27.07. 2016

Výuka

Studijní materiály Moodle: BIOFYZIKA
 

V oblasti vzdělávání ústav garantuje kromě stěžejního oboru lékařská biofyzika, vyučovaného tradičně v zimním semestru prvního ročníku pro oba magisterské studijní směry všeobecné a zubní lékařství, také výuku studentů všech forem studia v široké oblasti medicínské informatiky, biostatistiky a přístrojové techniky. Ústav dnes již dlouhodobě vyvíjí a aplikuje vybrané formy počítačem podporované výuky, vznikla tak elektronická učebnice statistiky, výukové programy a e-learning kurzy pro biofyziku, modely vybraných biologických subsystémů a další. Ve spolupráci v té době ještě se studenty magisterského a později doktorského studia  MUDr. T. Hosszú a později MUDr. T. Noskem vznikl katedrální informační systém, předchůdce dnes již běžných studijních informačních systémů, který shromažďoval průběžné studijní výsledky, umožňoval vystavování studijních materiálů, losování otázek a tisk protokolů ke zkoušce, on-line testování a dotazníková šetření  a zveřejňování informací pro studenty. V současné době byl tento systém nahrazen systémem Moodle, který katedra biofyziky pomáhala zavést do celofakultního provozu.

V rámci praktické výuky biofyziky se v posledním desetiletí podařilo zavést za podpory několika rozvojových projektů praktické měřící úlohy, ve kterých mají studenti možnost si navzájem provádět vyšetření s takovými diagnostickými přístroji jako je perimetr, audiometr, refraktometr, ultrazvuk, EKG a jiné. Studentská laboratoř představuje virtuální ordinaci, ve které jsou studenti v roli pacientů i ošetřujících lékařů a každé laboratorní měření tak simuluje jedno vyšetření včetně zápisu do karty pacienta v ambulantním informačním systému.  Získaná data pak studenti zpracovávají a ukládají do tohoto systému ve formátu a dle pravidel běžných v medicínské praxi. Ambulantní systém byl zaveden jako celofakultní, pro studenty je volně přístupný po celou dobu studia a jsou v něm uložena všechna data z laboratorních měření a to i ostatních pracovišť, která tento systém využívají. Ambulantní systém začíná být využíván i v pregraduální a postgraduální výuce statistiky, neboť po několika letech provozu již obsahuje rozsáhlé soubory medicínských dat ve strukturované podobě.

Ústav biofyziky nepřestává spolupracovat s bývalými kolegy, kteří odešli z akademického prostředí a stali se úspěšnými a uznávanými odborníky v praxi.  Pravidelně je zveme na přednášky pro studenty vyšších ročníků ve volitelných předmětech, a studenti tak získávají nejnovější praktické poznatky z nejlépe informovaných zdrojů. Jedná se o doc. ing. Františka Podzimka, dříve působícího na VLA, který je zakladatelem  firmy Infopharm, která zajišťuje datový servis pro farmaceutické firmy a prodejce zdravotnického materiálu a léčiv; dále ing. Miroslava Novotného, IT specialistu firmy Stapro, která je dodavatelem vlastního nemocničního informačního systému a poskytovatelem služeb informačních technologií pro zdravotnictví; doc. Karla Volence zakladatele  firmy ELLA-CS, světově uznávaný výrobce speciální zdravotnické techniky a léčebných přípravků, zejména tkáňových výztuží (stentů), držitel mnoha ocenění, např. Česká hlava atp.; MUDr. Libora Straku, Ph.D., představitel firmy Ders, která se specializuje na vývoj rozsáhlých informačních systémů zejména pro zdravotnictví a školství.
 

Kalendář akcí

<říjen 2022>
poútstčtsone
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Dnes: