Kremlacek, Jan
Poslední změna: 05.02. 2021

Historie

Ústav patologické fyziologie vznikl hned při zřízení Lékařské fakulty UK v Hradci Králové v roce 1945 jako „Ústav pro experimentální pathologii“ a je po celou dobu jeho existence umístěn ve druhém patře zadního traktu budovy teoretických ústavů fakulty (Šimkova 870). Jeho prvním přednostou byl prof. MUDr. Rudolf Vávra, který přišel do Hradce Králové z brněnské lékařské fakulty, kde byl asistentem u prof. MUDr. Laufbergera. Prof. Vávra se věnoval hlavně elektrofyziologii a patřil mezi její zakladatele v ČSR. Bylo pro něj příznačné, že vždy razil nové koncepce a originální metodiky. Věnoval se např. měření elektrického odporu různých tkání a jeho významu pro diagnostiku patologických stavů a pod jeho vedením probíhal výzkum patogenetických mechanizmů toxického otoku plic. Na Ústavu vychoval řadu patofyziologů, kteří později působili jako vedoucí pracovníci na různých významných pracovištích. Po prof. Vávrovi se v roce 1972 stal přednostou jeho žák, prof. MUDr. Lubor Vokrouhlický, DrSc., člen prestižní Société de physiologie a Société de médecine de Paris, který vedl Ústav až do roku 1990 a v letech 1990 až 1991 byl také prvním „porevolučním“ děkanem fakulty. Prof. Vokrouhlický byl proslavený mezi studenty svými velmi systematickými přednáškami, které při jeho klinické erudici představovaly výborný základ i pro studium interny. Jako přednosta Ústavu se prof. Vokrouhlický vyznačoval vedle náročnosti velkou lidskostí. Do značné míry díky jeho schopnosti nás zaštítit a morálně podpořit, jsme mnozí „přežili“ na fakultě v politicky velmi problematických dobách.

Z rozhodnutí vedení fakulty byly v letech 1971 – 1990 Ústav fyziologie a Ústav patologické fyziologie spojeny v jednu Katedru normální a patologické fyziologie pod vedením prof. Vokrouhlického. V roce 1990 pak byla Katedra normální a patologické fyziologie opět rozdělena na Ústav fyziologie a Ústav patologické fyziologie, který od roku 1990 vedl doc. MUDr. Jiří Sedláček, CSc., od roku 1999 do roku 2019 byl přednostou ústavu prof. MUDr. Miroslav Kuba, DSc. Od roku 2019 vede Ústav patologické fyziologie prof. MUDr. Zuzana Kubová, CSc.

Sepsal Miroslav Kuba s využitím podkladů prof. Vokrouhlického

 

Kalendář akcí

<červen 2022>
poútstčtsone
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dnes: