Kremlacek, Jan
Poslední změna: 02.02. 2015

Historie

Ústav patologické fyziologie vznikl hned při zřízení Lékařské fakulty UK v Hradci Králové v roce 1945 jako „Ústav pro experimentální pathologii“ a je po celou dobu jeho existence umístěn ve druhém patře zadního traktu budovy teoretických ústavů fakulty (Šimkova 870). Jeho prvním přednostou byl prof. MUDr. Rudolf Vávra, který přišel do Hradce Králové z brněnské lékařské fakulty, kde byl asistentem u prof. MUDr. Laufbergera. Prof. Vávra se věnoval hlavně elektrofyziologii a patřil mezi její zakladatele v ČSR. Bylo pro něj příznačné, že vždy razil nové koncepce a originální metodiky. Věnoval se např. měření elektrického odporu různých tkání a jeho významu pro diagnostiku patologických stavů a pod jeho vedením probíhal výzkum patogenetických mechanizmů toxického otoku plic. Na Ústavu vychoval řadu patofyziologů, kteří později působili jako vedoucí pracovníci na různých významných pracovištích. Po prof. Vávrovi se v roce 1972 stal přednostou jeho žák, prof. MUDr. Lubor Vokrouhlický, DrSc., člen prestižní Société de physiologie a Société de médecine de Paris, který vedl Ústav až do roku 1990 a v letech 1990 až 1991 byl také prvním „porevolučním“ děkanem fakulty. Prof. Vokrouhlický byl proslavený mezi studenty svými velmi systematickými přednáškami, které při jeho klinické erudici představovaly výborný základ i pro studium interny. Jako přednosta Ústavu se prof. Vokrouhlický vyznačoval vedle náročnosti velkou lidskostí. Do značné míry díky jeho schopnosti nás zaštítit a morálně podpořit, jsme mnozí „přežili“ na fakultě v politicky velmi problematických dobách.

Z rozhodnutí vedení fakulty byly v letech 1971 – 1990 Ústav fyziologie a Ústav patologické fyziologie spojeny v jednu Katedru normální a patologické fyziologie pod vedením prof. Vokrouhlického. V roce 1990 pak byla Katedra normální a patologické fyziologie opět rozdělena na Ústav fyziologie a Ústav patologické fyziologie, který od roku 1990 vedl doc. MUDr. Jiří Sedláček, CSc., od roku 1999 je přednostou Ústavu patologické fyziologie prof. MUDr. Miroslav Kuba, DSc.

Sepsal Miroslav Kuba s využitím podkladů prof. Vokrouhlického

 

Kalendář akcí

<srpen 2020>
poútstčtsone
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Dnes: