Mazanek, Pavel
Poslední změna: 07.06. 2021

Výuka

Ústav preventivního lékařství zajišťuje pregraduální a postgraduální výuku v českém i anglickém jazyce. V průběhu zimního a letního semestru akademického roku vyučuje celkem 29 povinných a 13 volitelných předmětů. Sylaby jednotlivých předmětů jsou umístěné v SIS (Studijní informační systém), studijní materiály k nim mají studenti dostupné v Moodle.
 
 

PREGRADUÁLNÍ VÝUKA

Ústav preventivního lékařství zajišťuje v českém jazyce výuku ve dvou magisterských oborech (Všeobecné lékařství a Zubní lékařství) a jenom bakalářském oboru (Ošetřovatelství). V anglickém jazyce zajišťujeme výuku pouze magisterských oborů General Medicine a Dentistry.
 

Povinné předměty 

Jsou určené pouze pro studenty daných studijních oborů a ročníku.

 

Magisterský obor Všeobecné lékařství

2. ročník
Základy psychosomatické medicíny a zvládání stresu – zimní semestr – 6 h přednášek a 30 h praktické výuky, zápočet, zkouška

3. ročník
Lékařská etika – letní semestr – 3 h přednášek a 30 h praktické výuky, zápočet

5. ročník
Praktické lékařství I – zimní semestr – 11 h praktické výuky, zápočet
Preventivní lékařství I – zimní semestr – 10 h přednášek a 20 h praktické výuky, zápočet
Preventivní lékařství II – letní semestr – 12 h přednášek a 24 h praktické výuky, zápočet
Veřejné zdravotnictví a medicínské právo – letní semestr – 11 h přednášek a 28 h praktické výuky, zápočet
Prázdninová praxe u praktického lékaře – 1 týden, zápočet

6. ročník
Předstátnicová praxe z Preventivního lékařství – 2 týdny, zápočet
Státní zkouška z Preventivního lékařství
 

Magisterský obor Zubní lékařství

1. ročník
Psychologická propedeutika – letní semestr – 15 h praktické výuky, zápočet

5. ročník
Preventivní lékařství – zimní semestr – 15 h přednášek a 15 h praktické výuky, zápočet, zkouška
Veřejné zdravotnictví – zimní semestr - 30 h přednášek a 15 h praktické výuky, zápočet, zkouška
 

Bakalářský obor Ošetřovatelství

1. ročník
Zdravotní gramotnost – zimní semestr – 16 h praktické výuky, zápočet
Obecná psychologie – zimní semestr – 9 h přednášek a 9 h praktické výuky, zápočet
Vývojová psychologie I – letní semestr – 5 h přednášek a 5 h praktické výuky, zápočet
 
2. ročník
Vývojová a sociální psychologie II – zimní semestr - 9 h přednášek a 9 h praktické výuky, zápočet, zkouška
Zdravotnická psychologie – letní semestr – 9 h přednášek a 12 h praktické výuky, zápočet, zkouška
Ochrana veřejného zdraví, hygiena a epidemiologie – zimní semestr – 15 h přednášek a 6 h praktik, zápočet

 

Volitelné předměty  

Jsou určené především pro studenty daných studijních oborů a ročníků, ale mohou si je zapsat i studenti jiných studijních oborů a ročníků

 

Všeobecné lékařství

od 1. ročníku
Základy sebepoznání a zvládání stresu – zimní semestr – 15 h přednášek, zápočet

od 3. ročníku 
Úvod do toxikologie – zimní semestr – 30 h praktické výuky, zápočet

od 4. ročníku
Rodinná terapie – letní semestr – 15 h praktické výuky, zápočet

od 5. ročníku 
Praktické lékařství II – letní semestr – 15 h praktické výuky, zápočet
Právo a ekonomika zdravotnictví pro studující medicíny – letní semestr – 15 h praktické výuky, zápočet
 

Zubní lékařství

od 1. ročníku 
Základy sebepoznání a zvládání stresu – zimní semestr – 15 h přednášek, zápočet

od 2. ročníku 
Vybrané kapitoly z Preventivního lékařství – zimní semestr – 15 h přednášek a 15 h praktické výuky, zápočet
 

Ošetřovatelství

od 1. ročníku 
Psychologie zdraví – zimní semestr – 9 h přednášek a 12 h praktické výuky, zápočet
Stres a jeho zvládání – zimní semestr – 12 h přednášek a 9 h praktické výuky, zápočet

od 2. ročníku 
Introduction to Cognitive-Behavioral Therapy – zimní semestr, 6 h přednášek a 6 h praktické výuky, zápočet
Základy psychoterapie – zimní semestr – 9 h přednášek a 12 h praktické výuky, zápočet

 

POSTGRADUÁLNÍ VÝUKA

Ústav preventivního lékařství zajišťuje výuku dvou akreditovaných doktorských studijních programů – Hygiena, preventivní lékařství a Veřejné zdravotnictví. Oba programy probíhají v prezenční nebo kombinované formě. Délka studia je 4 roky a studium probíhá podle individuálního studijního plánu. Studium je zakončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Absolventi získávají titul Ph.D.
 

Kalendář akcí

<leden 2022>
poútstčtsone
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Dnes: