Stefanova, Stanislava
Poslední změna: 08.04. 2013

Oddělení praktického a rodinného lékařství

Oddělení praktického a rodinného lékařství realizuje výuku základní lékařské disciplíny.

Charakteristika oboru praktické lékařství

Tradice praktického a rodinného lékařství začíná v Hradci Králové už za 1. republiky MUDr. J. Vanickým. V rámci vzdělávacích kurzů seznamoval praktické lékaře se sociálně medicínskými aspekty zdravotní péče. Hned po založení katedry se kolem roku 1965 začala rozvíjet výuková spolupráce spolupráce s tehdejšími obvodními a závodními lékaři. Studenti 5. a 6. ročníku LF UK stážovali v rámci přípravy ke státní zkoušce z hygieny a sociálního lékařství u zkušených lékařů první linie a měli za úkol se seznámit se zvláštnostmi daného obvodu. Měli provádět drobné výkony a sepsat písemnou práci na zvolené téma. Spolupracující obvodní lékaři byli zváni na semináře organizované katedrou, nejkvalitnější byli zapojováni do seminární výuky. Geriatrickou problematiku studovala především prof. Nováková. V té době se rozvinula spolupráce katedry s Léčebnou pro dlouhodobě nemocné a s ústavy sociální péče: Domovem důchodců, Domy s pečovatelskou službou, Domem penziónem pro důchodce, ve kterých studenti viděli nutnost řešení návaznosti zdravotní a sociální péče.

Po roce 1989 se do výuky zapojil MUDr. B. Skála - jeden z prvních privátních praktických lékařů ve východočeském regionu. Spolupráce s všeobecným lékařstvím pokračovala i po teoretické linii, kde se v rámci nástavbových oborů 5. ročníku ujal výuky praktického lékařství MUDr. S. Konštacký, CSc., z VLA JEP.

Později se podařilo propojit sociální lékařství s praktickým lékařstvím jak statutárně, tak personálně. Na katedru sociálního lékařství přešel vynikající učitel, teoretik i praktik - prof. MUDr. Ilja Hradil, CSc. Vzniklo zde oddělení praktického a rodinného lékařství, otevřel se nový volitelný předmět Praktické a rodinné lékařství, který pod vedením prof. Hradila vyučovali zkušení praktičtí lékaři. Po náhlém úmrtí prof. Hradila v r. 1995 převzal štafetu opět MUDr. B. Skála, Ph. D.

 

V roce 2003 přichází na pracoviště Doc. MUDr. S. Býma, CSc., a po reorganizaci studia probíhá výuka předmětu Praktické lékařství v ZS 2. a ZS 5. ročníku; pro zájemce i jako volitelný předmět v LS 5 ročníku. Na výuce se dále podílejí MUDr. S. Konštacký, CSc a MUDr. B. Skála PhD. Ve 2. ročníku je předmět koncipován jako společný s odd. ošetřovatelství a je nazván „Základy praktického lékařství a ošetřovatelství“. Studenti jsou seznamováni s primární péči na bio-psycho-sociální úrovni, s posláním primární péče a praktických lékařů, s ošetřovatelskou problematikou, se sociální péčí a základy komunikace s pacientem v primární péči. V seminářích absolvují návštěvu a ošetření chronicky nemocného pacienta v domácnosti s odebráním psychosociální anamnézy (v doprovodu praktického lékaře). V seminární části se studenti seznamují také se sociální strukturou společnosti, s možností využití sociologických metod v práci zdravotníků a sociální péčí. Od roku 2006 má Ústav sociálního lékařství vlastní modelovou učebnu, kde mají studenti 2. ročníku možnost procvičovat si výkony potřebné z hlediska praktického lékařství a ošetřovatelství i mimo povinnou výuku. V 5. ročníku je seminární výuka koncipována tak, aby integrovala absolvovanou výuku v jednotlivých předmětech ve 3.4. a 5. ročníku LF z pohledu všeobecného praktického lékařství. Mimo jiné jsou v seminářích na PC „ošetřováni“ virtuální pacienti, které studenti musí diagnostikovat, léčit i posuzovat na úrovni všeobecného praktického lékaře. Tím se seznamují jak s oborem, tak i se základy mezioborové spolupráce. Na konci 5 ročníku studenti absolvují týdenní stáž u vybraných praktických lékařů, kde plní jednotlivé praktické i teoretické povinnosti v souladu se sylabem pro tuto část výuky. Pro přímé zájemce o obor je určeno 5 volitelných seminářů v LS 5. ročníku. V 6. ročníku, na závěr studia na LF, je problematika předmětu součástí státní zkoušky z preventivních oborů.

 

 

Všeobecné praktické lékařství tak provází studenty LF UK v Hradci Králové od 2. ročníku do konce studia .

Pracovníci oddělení se též pravidelně podílejí na vědeckých projektech ve spolupráci se SVL ČLS JEP a MZdr. rozvíjejících obor nebo řešících problematiku primární péče v ČR.

 

Oddělení praktického lékařství - Ústavu sociálního lékařství se tak daří naplňovat definici oboru jako akademické a vědecké disciplíny se svou vlastní náplní vzdělávání, výzkumem, svými důkazy a klinickými aktivitami.

Kalendář akcí

<říjen 2021>
poútstčtsone
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
Dnes: