Stefanova, Stanislava
Poslední změna: 08.04. 2013

Oddělení společenských věd

Oddělení společenských věd se podílí na výuce humanitního a společenského aspektu medicíny.

Charakteristika oboru společenské vědy

Po roce 1989 byly na všech fakultách zcela logicky zrušeny honosné a protěžované Ústavy marxismu-leninismu. Otevřela se tím možnost, aby do výuky vstoupily - podobně jako je tomu ve všech vyspělých zemích - skutečně humanitní předměty. V roce 1990 tedy vzniklo na hradecké lékařské fakultě oddělení společenských věd, které bylo organizačně přičleněno k Ústavu sociálního lékařství. Na základě konkursního řízení do něj nastoupili doc. (dnes prof.) Jiří Mareš a PhDr. Marie Rybářová. V polovině devadesátých let do oddělení společenských věd nastoupil také MUDr. Lubomír Hadaš, PhD. a od roku 2006 PhDr.Mariana Bažantová. Výuka společenských věd má na každé lékařské fakultě poněkud odlišnou koncepci, počet předmětů i jejich zařazení během studia. V Hradci Králové po posledních úpravách v roce 1995 a 2002 dostala následující podobu.

Na začátku studia v 1. semestru jsou medici v rámci volitelného předmětu Vybrané kapitoly z dějin lékařství (mgr. J. Štěpán) stručně seznamováni s historií lékařství, studiem lékařství na Univerzitě Karlově a vývojem medicínského myšlení. V rámci volitelného předmětu Psychologie medika absolvují semináře, v nichž se učí poznávat sami sebe (své osobnostní zvláštnosti) i zvláštnosti malých skupin, v nichž budou žít a pracovat. Pokud je třeba, mohou se obrátit se svými studijními či osobními problémy na fakultní Pedagogicko-psychologickou poradnu. Ve třetím semestru je nově od školního roku 2002-2003 zařazen předmět Základy praktického lékařství a ošetřovatelství, který se opírá o elementární principy všeobecného lékařství a ošetřovatelství. Čtvrtý semestr je věnován psychologické propedeutice, včetně takových problémů jako psychologický pohled na strach, bolest, umírání, psychosomatické souvislosti. V pátém semestru jsou do výuky zařazena praktická cvičení zabývající se komunikací s pacienty a jejich rodinnými příslušníky. U zubního lékařství jde o samostatný předmět, u všeobecného směru je této problematice věnován samostatný seminář v rámci interní propedeutiky a navíc je o tyto hodiny posílena praktická výuka lékařské psychologie (tu celkově zajišťuje psychiatrická klinika). Výuka komunikace probíhá v těsné spolupráci s učiteli klinických předmětů.

Ve vyšších ročnících mohou zájemci sáhnout po třech volitelných předmětech. Na žádost studentů se ve 4. ročníku nově objevuje volitelný předmět Základy znakové řeči (E. Procházková), v němž se studenti učí komunikovat s neslyšícími pacienty. Od školního roku 2002-2003 je zařazen i volitelný předmět Rodinná terapie (MUDr. David Skorunka, PhD.).

Kalendář akcí

<září 2021>
poútstčtsone
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dnes: