Stefanova, Stanislava
Poslední změna: 08.04. 2013

Historie a současnost

Historie pedagogicko-psychologické poradny

Pedagogicko-psychologická poradna Kabinetu pedagogiky a metodologie LF UK začala fungovat na podzim 1975, za podpory tehdejšího vedoucího Kabinetu pedagogiky a metodologie doc. ing. Ladislava Strnada, CSc. - v obsazení jedna psycholožka (PhDr. Marie Rybářová) a jedna lékařka(MUDr. Hana Chrobáková).

První klient přišel požádat o radu 23. října 1975. Byl to medik prvního ročníku a přišel s potížemi při učení, s neschopností soustředit se a plánovat učení. Téhož dne přišli s obdobnými potížemi ještě dva studenti.

V roce 1990 při restrukturaci pracovišť fakulty Kabinet pedagogiky zanikl. Poradna však nepřetržitě fungovala dál, jen přešla na Katedru sociálního lékařství. Za období 1975-1990 poradna poskytla 1500 konzultací. Nedovedeme si představit výuku psychologie bez možnosti jejího praktického použití pro potřeby konkrétních lidí. V tomto období jsme poskytli poradenskou činnost 250 krát.

Roku 1994 vzniká grantem Fondu rozvoje vysokých škol Pedagogicko-psychologická poradna Lékařské fakulty Univerzity Karlovy jako celofakultní zařízení, podřízené děkanovi fakulty. Poradna je přičleněna k Ústavu sociálního lékařství, oddělení společenských věd.

Roku 2000 je Pedagogicko-psychologická poradna Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové znovu akademickým senátem a vedením školy potvrzena a to ve složení: PhDr. Marie Rybářová – vedoucí poradny s úvazkem pro poradnu 0,3; MUDr. Lubomír Hadaš – člen poradny s úvazkem pro poradnu 0,5. Spolupracovníkem poradny se stává MUDr. David Skorunka – konzultant pro zahraniční studenty.

Současnost pedagogicko-psychologické poradny

Organizačně je poradna přičleněna k Ústavu sociálního lékařství, primárně je určena medikům, bakalářům a doktorandům LF UK, sekundárně uchazečům o studium na LF UK, pracovníkům naší fakulty a případně i ostatním zájemcům.

 

Vedoucím poradny je MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D., členové poradny jsou PhDr. Mariana Bažantová a MUDr. David Skorunka, Ph.D., externí spolupracovnicí je PhDr. Marie Rybářová. Počet konzultací se pohybuje ročně kolem 250. Zájem má vzestupnou tendenci. Charakter práce spočívá především v individuálních rozhovorech. Další novinkou jsou konzultace prováděné prostřednictvím internetu; v posledním roce jich bylo poskytnuto okolo 150.

Metody práce poradny

V každém období poradny jsme považovali rozhovor za základní metodu práce. V prvním období jsme ale současně používali i řadu psychologických dotazníků a testů:

  • Dotazníky pro měření studijního stylu
  • Eysenckův osobnostní dotazník
  • Osobnostní inventář Kudličkové

V současné době používáme psychologických testů a dotazníků spíše výběrově. V průběhu poradenské práce je zaznamenán metodologický posun do oblasti psychoterapie. Psychoterapeutický rozhovor se stal základní a nejčetnější metodou naší práce.

Pro otevření relevantních témat se začínají více uplatňovat projektivní metody.

Kalendář akcí

<říjen 2021>
poútstčtsone
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
Dnes: