Mrázová Marie
Poslední změna: 15.01. 2015

Skryté kurikulum

Krátce

V naší práci jsme skryté kurikulum chápali jako všechno to, co plave pod povrchem při výuce. Pocity, dojmy, vztahy vyučující-studenti, lékař-pacient, student - pacient. Také sem určitě patří problematika vyrovnávání se s utrpením vlastním i s utrpením druhých.

 

Podrobně

Pojem se začal používat nejprve na úrovni základních a středních škol, jako protipól oficiálního, odborně připraveného, úředně schváleného, krátce řečeno formálního kurikula. Pro tento protipól se ujal název skryté kurikulum (hidden curriculum, tacit curriculum, informal curriculum). Obvykle se jím rozumělo nezáměrné, implicitní, nepřiznávané kurikulum. Zahrnovalo vlivy, které utvářejí především studenty, ale i učitele ve škole a učí je tomu, co není školou zjišťováno (a často ani zamýšleno): učí je, jak ve škole „přežít“. Je to subjektivní pohled aktérů, „pohled zevnitř“ na průběh, okolnosti a důsledky realizování formálního kurikula.

Do medicínské pedagogiky (medical education) pojem skryté kurikulum zřejmě zavedl Hafferty (1998). Při vymezování zmíněného pojmu však nepanuje úplná shoda. Např. Murakami et al. (2009)  ho - s odkazem na práce Haffertyho- charakterizuje velmi obecně jako soubor vlivů, které fungují na úrovni organizační struktury a kultury dané instituce.

Gaufbergová se spoluautory (2010) jdou více do hloubky a říkají: Je to soubor vlivů, které působí na jedincův vývoj jako lékaře a to vlivů, které nejsou na fakultě explicitně vyučovány. Jsou zprostředkovány mezilidskou interakcí u lůžka nemocného nebo za jiných klinických podmínek a to pozitivním nebo negativním chováním zdravotníka jako vzoru. Jsou zprostředkovány také kulturou dané instituce, jakož i hierarchií zdravotnických pracovníků. Příkladem skrytého kurikula mohou být: implicitní „pravidla, jak v dané instituci přežít“, přijatelný způsob jednání medika s kolegy a s pacienty, zaujímané postoje k marginalizovaným nebo nespolupracujícím pacientům a ke způsobu jejich léčení, rozhodování se mezi osobními potřebami a nároky profese, jejich vzájemné vyvažování; postupy, jak zvládat utrpení/ztrátu/úmrtí. Skryté kurikulum ovlivňuje jedincovy hodnoty, sociální role, jeho identitu jako lékaře; ta se rozvíjí během pregraduální přípravy. Skryté kurikulum je silná socializační síla a její dopad může být pozitivní, negativní nebo smíšený (modifikovaně podle Gaufbergová, 2010, s. 1710).

Kalendář akcí

<říjen 2021>
poútstčtsone
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
Dnes: