Fakulta

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.

profesor Ústavu lékařské biologie a genetiky

Kontakty

Telefon: +420 495 816 493 - Ústav lékařské biologie a genetiky
Telefon: +420 495 816 493 - Vědecká rada

Zaměstnání

Členství

Vzdělání

 

1973

RNDr.

Přírodovědecká fakulta UK v Praze

- fyziologie živočichů

  1984 MUDr.

Lékařská fakulta UK v Hradci Králové 

- všeobecné lékařství

  1980 CSc.

Lékařská fakulta UK v Hradci Králové

- fyziologie živočichů 

 

Akademické hodnosti

  1990 doc.

Lékařská fakulta UK v Hradci Králové

- obecná biologie

  2000 prof.

Lékařská fakulta UK v Hradci Králové

- histologie a embryologie

 

Akademické funkce na Lékařské fakultě v Hradci Králové

  1990 - 2003 proděkan pro vědu a výzkum
  2003 - 2007 předseda Akademického senátu
  2007 - 2010 proděkan pro vědu a výzkum
  2010 - 2018 děkan

 

Předchozí zaměstnání

  1975 - 1990

Lékařská fakulta UK v Hradci Králové

- vědecký pracovník

  1990 - 2015

Lékařská fakulta UK v Hradci Králové

- přednosta Ústavu lékařské biologie a genetiky

  od 2016 profesor Ústavu lékařské biologie a genetiky

 

Odborné zaměření

 • cytologie – časosběrný záznam a analýza obrazu
 • regulace buněčné proliferace a buněčné smrti, apoptóza
 • stanovení toxicity na buňkách pěstovaných in vitro
 • mechanismy chemorezistence u vybraných nádorů

 

Vědecké a publikační aktivity

Seznam publikací
Seznam 10 nejvýznamějších publikací
Účast na řešení grantů a výzkumných projektů

 

Členství v dalších organizacích

 • vědecká rada

     Univerzity Karlovy v Praze
     Univerzity Pardubice
     Lékařské fakulty UK v Hradci Králové
     Fakulty vojenského zdravotnictví UO v Hradci Králové
     Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové

 • hlavní výbor Československé biologické společnosti
 • výkonný výbor Organisation for PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in the European System (www.orpheus-med.org)
 • European Society of Toxicology in Vitro
 • European Tissue Culture Association
 • European Society for Alternatives to Animal Testing
 • Předsednictvo Agentury pro zdravotnický výzkum ČR 

 

Redakční rady a poradní sbory redakční rad

 • Alternatives To Laboratory Animals - ATLA