Fakulta

prof. MUDr. Petr Hejna, Ph.D.

Kontakty

Telefon: +420 495 836 801 - Ústav soudního lékařství

Zaměstnání

Členství

 • Oborová rada Antropologie PřF MU – člen
 • Poradní sbor MS ČR pro Soudní lékařství – předseda
 • Specializační oborová rada Soudní lékařství – předseda
 • Akreditační komise MZ ČR Soudní lékařství – místopředseda
 • Vědecká rada LF MU – externí člen

Členství v odborných společnostech

 • Česká společnost soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP – předseda výboru
 • Polská společnost soudního lékařství a kriminalistiky – čestný člen
 • International Academy of Legal Medicine
 • Deutsche Gesselschaft für Rechtsmedizin
 • American Academy of Forensic Science
 • International Society of Forensic Radiology and Imaging
 • Česká resuscitační rada
 • Český institut pro akreditaci
 

Vzdělání

  2003 MUDr. Lékařská fakulta UK v Hradci Králové
- obor Všeobecné lékařství
  2009 Ph.D. Lékařská fakulta UK v Hradci Králové 
- externí postgraduální doktorandské studium, obor Patologie
  2009   atestace ze soudního lékařství – IPVZ Praha
     
 

Licence – osvědčení České lékařské komory k výkonu lékařské praxe:

 • obor soudní lékařství
 • funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru soudní lékařství
 

Akademické hodnosti

  2014 doc. habilitace, Univerzita Komenského, Jesseniova lékařská fakulta, Martin
- docent patologie a soudního lékařství
  

Zaměstnání

    2003–dosud Ústav soudního lékařství LF a FN v Hradci Králové
    2003–2008
2008–2010
sekundární lékař 
tajemník a zástupce přednosty
    2010–dosud přednosta