Fakulta

prof. MUDr. Hana Langrová, Ph.D.

Kontakty

Telefon: +420 495 833 961 - Oční klinika

Zaměstnání

Členství

Vzdělání

 • 1989-1995       Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, obor všeobecné lékařství
 • 1999                Ph.D. Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, obor Oční lékařství
 • 1998                atestace 1. stupně v oboru oftalmologie
 • 2005                atestace 2. stupně v oboru oftalmologie
 • 2013                evropská atestace FEBO (Fellow of European Board of Ophthalmology)
 
Licence - osvědčení České lékařské komory k výkonu lékařské praxe:
Obor oftalmologie
 

Akademické hodnosti

 • 2004                habilitace, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové docentka oftalmologie
 • 2012                jmenování, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové profesorka oftalmologie
 

Zaměstnání

 • 1995 – dosud  Oční klinika LF a FN v Hradci Králové.
 • 2006 – dosud  zástupkyně přednosty pro výuku
 • 2007 – dosud  vedoucí elektrofyziologické laboratoře a poradny pro vrozená onemocnění sítnice
 
 

Členství v odborných společnostech

 • Česká lékařská společnost JEP
 • Česká oftalmologická společnosti
 

Členství v komisích a radách

 • Akreditační komise MZ ČR (od. r. 2016)
 • Oborová rada 10/II Interní grantové agentury MZ ČR (2006-2015)
 
 

Vědecké a publikační aktivity

Publikace
Vědecká činnost