Fakulta

prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.

Kontakty

Telefon: +420 495 834 673 - IV. interní hematologická klinika

Zaměstnání

Členství