Fakulta

prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D.

děkan Lékařské fakulty v Hradci Králové

profesor Katedry chirurgie
 

Kontakty

Telefon: +420 495 816 242 - Děkan [pracovna děkana]
Telefon: +420 495 833 430 - Kardiochirurgická klinika
Telefon: +420 495 834 964 - Katedra chirurgie
Telefon: +420 775 859 246 (mobilní telefon) (přeměrováno na soukr. )

Zaměstnání

Členství

 

Vzdělání

 

1983

MUDr.

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové

- obor Všeobecné lékařství

  1998 Ph.D.

Lékařská fakulta UK v Hradci Králové 

- externí postgraduální doktorandské studium, obor chirurgie

  1986  

atestace I. stupně z chirurgie - ILF Praha

  1992  

nástavbová atestace z kardiochirurgie - ILF Praha 

 

Licence - osvědčení České lékařské komory k výkonu lékařské praxe:

 • obor chirurgie
 • obor kardiochirurgie
 • funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru kardiochirurgie


 

Akademické hodnosti

  2006 doc.

habilitace, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové

- docent kardiochirurgie

  2014 prof.

jmenování, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové

- profesor kardiochirurgie

 

Akademické funkce na Lékařské fakultě v Hradci Králové

  2015 – 2018 proděkan pro výuku všeob. lékařství (4.- 6.r.) a výuku bakalářských programů
  2015 - 2016 garant bakalářského studijního programu Ošetřovatelství
  2017 - 2018 garant magisterského studijního programu Všeobecné lékařství 
  2017 - 2018 garant (ředitel) projektu OP VVV Podpora moderních forem výuky zaměřené na využití simulátorů a fantomů (FANTOM)

 

Zaměstnání

 • děkan  LF HK
 • vedoucí Katedry chirurgie LF HK
 • profesor Katedry chirurgie LF HK
 • samostatně pracující lékař s vyšší specializací Kardiochirurgická klinika LF a FN
 • zástupce přednosty Kardiochirurgické kliniky LF a FN pro výuku a výzkum
 

Předchozí zaměstnání

 

1983 – 1985

Chirurgická klinika LF a FN v Hradci Králové
- sekundární lékař

 

1985 – dosud

Kardiochirurgická klinika LF a FN v Hradci Králové

 

(postupně)

sekundární lékař 

 

 

samostatně pracující lékař s vyšší specializací

 

 

vedoucí lůžkového oddělení 

 

 

zástupce přednosty kliniky pro výuku a výzkum

 

2001 – dosud

Katedra chirurgie LF v Hradci Králové

 

2001 – 2006

odborný asistent 

 

2006 – 2014

docent Katedry chirurgie    

 

2014 – dosud

profesor  Katedry chirurgie

 

2009 – 2016

zástupce vedoucího Katedry chirurgie

 

2017 – dosud

vedoucí Katedry chirurgie Lékařské fakulty v Hradci Králové

  

Členství v odborných společnostech

 • Evropská společnost pro srdeční a hrudní chirurgii (EACTS)
 • Evropská kardiologická společnost (ESC)
 • Česká společnost kardiovaskulární chirurgie
 • Česká společnost pro mimotělní oběh a podpůrné systémy krevního oběhu
 • Česká kardiologická společnost
 • Česká lékařská komora
 • Česká lékařská společnost  J.E.P.

 

Členství v komisích a radách

 • Vědecká rada LF HK – předseda, interní člen
 • Oborová rada Chirurgie LF HK
 • Komise pro obhajobu disertačních prací Oborové rady Chirurgie
 • Státní zkušební komise pro chirurgii LF HK
 • Oborová rada Vojenská chirurgie FVZ UO v HK
 • Oborová rada Lékařská imunologie LF HK
 • Komise pro obhajobu disertačních prací Oborové rady Lékařská imunologie
 • Komise pro vědu a výzkum, poradní orgán ředitele FN Hradec Králové
 • Vědecká rada Farmaceutické fakulty, Univerzita Karlova 
 • Vědecká rada Fakulty vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany 
 • Vědecká rada Univerzity Pardubice 

 

Vědecké a publikační aktivity