Fakulta

prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D.

Kontakty

Telefon: +420 495 816 393 - Ústav lékařské biologie a genetiky

Zaměstnání

Členství