Fakulta

doc. PharmDr. Martin Štěrba, Ph.D.

Kontakty

Telefon: +420 495 816 312 - Ústav farmakologie

Zaměstnání