Global Administrator
Poslední změna: 20.06. 2022

Ekonomický informační systém (EIS)

EIS - ekonomický informační systém pro zpracování účetnictví a navazujících agend
 

Program - Doklady ke zpracování
Účetnictví (sestavy čerpání)
Závazky (faktury přijaté, zálohové, dobropisy, jiné)
Vydané objednávky
Přijaté objednávky
Smlouvy (dodavatelské, odběratelské)
Evidence majetku (přehled, vyřazení, převod)
Cestovní příkazy (tuzemské, zahraniční)
Pohledávky (faktury vydané, zálohové, dobropisy, jiné)

 

 

 

 

  • kontakt v případě dotazů:

Technická podpora

Ekonomická podpora