LFUK-HK-freiberj
Poslední změna: 24.01. 2018

Odevzdej.cz

Odevzdej.cz je systém pro odhalování plagiátů v seminárních nebo jiných pracích a zároveň e-learningový nástroj pro sběr, kontrolu a hodnocení prací učitelem. Porovnání podobností probíhá napříč databázemi Odevzdej.cz, Theses.cz a Repozitar.cz a dalších zdrojů včetně vyhledávání podobností na Internetu.

Vyučujícím je doporučeno kontrolovat tímto systémem práce studentů proti plagiátorství. Autorům článků, kvalifikačních a jiných prací je doporučeno jejich autorská díla do systému Odevzdej.cz vkládat, a tím rozšiřovat databázi autorských textů. Ochrání tak svoje autorské práce, aby se v budoucnu nestaly terčem plagiátorů.

Základní postup pro zájemce o využití této služby

Nejprve je nutné specifikovat cíl:
 
  • Jednorázově zkontrolovat dokument.
V tomto případě není třeba žádná registrace a anonymně si lze nechat na odevzdej.cz zkontrolovat dokument na plagiátorství. Výsledek kontroly obdržíte elektronickou poštou a dokument je po 5 dnech z databáze odevzdej.cz smazán.
 
  • Zkontrolovat a uložit dokument (kvalifikační práci, článek, apod.) do databáze, aby se v budoucnu nestal terčem plagiátorů.
Za tímto účelem je třeba mít autorizovaný přístup do informačního systému. Ten získáte prostřednictvím fakultního administrátora.
 
  • Kontrolovat seminární a jiné studentské práce, ověření původnosti práce – odhalení plagiátů.
I v tomto případě je třeba mít autorizovaný přístup do informačního systému, který získáte od fakultního administrátora.
 
 
UPOZORNĚNÍ: Bakalářské a disertační práce, odevzdávané na Lékařské fakultě v Hradci Králové, resp. Univerzitě Karlově, prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS) je možné kontrolovat pouze jednorázově, bez trvalého uložení v databázi, protože do databáze Odevzdej.cz  se tyto práce uloží automaticky prostřednictvím SIS po konečném odevzdání. Kdyby tam práce byla uložena před odevzdáním v SIS, pak by následná kontrola prostřednictvím SIS vykázala vysoké procento podobnosti z důvodu již existujícího záznamu v databázi.

 
Pro více informací nebo získání přístupu do systému Odevzdej.cz kontaktujte fakultního administrátora - Ing. Miroslav Rydval