Upozornění na respektování autorských práv

Vzhledem k sérii odhalených případů  nelegálního stahování souborů studenty na kolejích LF UK je nyní počítačová síť fakulty pod intenzivním dohledem organizací sledujících dodržování autorských práv.

 

Opakované nerespektování autorských práv studenty může mít pro fakultu závažné následky, proto případné další případy budou řešeny disciplinární komisí a děkanem fakulty s velkou vážností, včetně možnosti nepodmíněného vyloučení provinilců.

Směrnice

Používání fakultních mailových adres PD 2011/2012-6
Povinnost sledovat nové informace na webu PD 2002/2003-1
Pravidla pro tvorbu, obsah a zveřejňování stránek na webu LF PD 2012/2013-8
Zásady pro obnovu a správu výpočetní techniky OD 2010/2011-3