Global Administrator
Poslední změna: 07.10. 2020

Přístup k síti LFHK

Každý zaměstnanec i student má přístup do sítě LFHK.

Účet a heslo

Pro přístup do sítě je nutná znalost uživatelského jména a hesla.

Své uživatelské jméno (login_name) a heslo získáte ve Výdejním centru průkazů UK. Účet je zřizován automaticky pro každého zaměstnance a studenta fakulty. Je platný pro téměř všechny fakultní i univerzitní aplikace.

pozn.: Při expiraci hesla je nutná jeho obnova ve výdejním centru průkazů nebo v kanceláři správců sítě na budově teoretických ústavů.

V případě, že nemáte jinou možnost než online řešení, tak kontaktujte RUK pomocí formuláře zde https://poradna.cuni.cz/sis

Průkaz UK

Bez platného a funkčního univerzitního průkazu nezískáte účet v síti (studenti), nepřihlásíte se do počítačů na fakultě, nebudete mít možnost si resetovat heslo přes web, ani nebudete moci využívat fakultní tiskárny určené studentům/zaměstnancům.

Bližší informace pro

Co účet přináší

 

Pro práci studentů jsou primárně určeny fakultní počítačové učebny.

Kde je možné pracovat v síti

Co dělat v případě problémů

Uvědomte si, jakého charakteru je váš problém, a následně zvolte jednu z nabízených možností kontaktu:

Problém se sítí

– v případě problému s přihlášením, s přístupem k bezdrátové síti, apod.

Kontakt: Správci sítě
2. poschodí, Ústav lékařské biofyziky, první místnost napravo
E-mail: adm@lfhk.cuni.cz
Tel.: l. 250

Dotazy ke studiu

– v případě, že např. chybí zapsaný zápočet, zkouška, chybné údaje (SIS)

Kontakt: Studijní oddělení (Děkanát)
Typ studia: Magisterské a bakalářské studium Doktorské studium (Ph.D.)
E-mail: studijni@lfhk.cuni.cz pgs@lfhk.cuni.cz
Tel.: l. 220 l. 131

Dotazy k informačním zdrojům

– v případě problému s přihlášením do znalostní databáze, katalogů apod.

Kontakt: Lékařská knihovna
Budova na Hradě
E-mail: knihovna@lfhk.cuni.cz
Tel.: l. 525, 306, 490

 Technické problémy s výpočetní technikou

– v případě problému s počítačem, tiskárnou (ev. dalších problémů technického charakteru)

Kontakt: systém HelpDesk
Pouze v naléhavých případech:
  Technici OVT
4. poschodí vlevo
Tel.: l. 196, 277