Global Administrator
Poslední změna: 07.10. 2020

Heslo

Heslu věnujte zvýšenou pozornost, protože jeho platnost je omezená, bez něj se nejen nedostanete do fakultní sítě, e-mailové schránky, ale ani se nepřihlásíte na zkoušku.

Zapomenete-li heslo a nemáte univerzitní průkaz, musíte osobně navštívit některé z Výdejních center průkazů UK nebo přímo na fakultě Oddělení výpočetní techniky (2. poschodí, Ústav lékařské biofyziky, první místnost napravo – správci sítě).

Platnost a změna hesla

Heslo se aktualizuje (návod je v příloze) pomocí univerzitního systému správy hesel, který se nazývá Centrální autentizační služba, tzv. CAS:

        https://ldap.cuni.cz

Heslo platí 1 rok ode dne změny, poté expiruje (přístup do sítě přestane fungovat). Před expirací je ho třeba obnovit.

Zjištění data expirace hesla

O blížící se expiraci hesla budete předem několikrát informováni emailem. Datum expirace hesla můžete zjistit také v aplikaci CAS podle návodu na konci této stránky.

 

Co dělat po vypršení platnosti hesla

V případě již neplatného hesla, nelze heslo samostatně změnit. Pro reaktivaci je zapotřebí navštívit:

 • Výdejní centrum

nebo

 • správce sítě.

Pro ověření totožnosti je zapotřebí předložit kartu studenta/zaměstnance.

 

 • Heslo není možné obnovit prostřednictvím emailu ani telefonicky z důvodu jednoznačného ověření identity.

 

 • Heslo není možné obnovit resetem hesla ve webovém portálu CAS.

 

Vlastnosti a tvorba hesla

Na sílu hesla jsou kladeny speciální požadavky:

 • Heslo není založeno na jméně uživatele.
 • Heslo obsahuje alespoň šest znaků.
 • Heslo obsahuje alespoň tři z následujících čtyř kategorií:
  • Velká písmena (A-Z)
  • Malá písmena (a-z)
  • Číslice (0-9)
  • Speciální znaky (například !$#,%,_,@)
 

Časté chyby při zadávání hesla:

 • VELKÁ / malá písmena
 • Y/Z – anglická klávesnice při přihlašování
 • 0/O – nula/velké óčko

 

 

Kontakt