Věda a zahraničí


Poslední změna: 04.07. 2013

Překlad konsorciální smlouvy DESCA

Rektorát UK nechal připravit překlad nejužívanější konsorciální smlouvy DESCA (jedná se o smlouvu mezi partnery projektů 7. rámcového programu).