Studenti

LFUK-HK-malapetra
Poslední změna: 13.10. 2020

16. fakultní konference studentů DSP

Termín konání: 12. 10. 2020 od 13:00 hodin
Místo konání: Výukové centrum LF a FN, velká posluchárna
Fakultní nemocnice, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové


COVID-19: 6. 10. 2020 - Dovolujeme si Vás informovat, že 16. fakultní konference studentů DSP bude probíhat následující formou BEZ VEŘEJNOSTI:

 • zahájení 12.10.2020 ve 13:00 hodin ve Výukovém centru (EC), areál FN HK tak, že přednášející budou přicházet dle časového programu a individuálně budou své přednášky prezentovat
 • Každý přednášející bude ve Výukovém centru minimálně 30 min. před avizovaným začátkem svého vystoupení a bude čekat ve vestibulu.
 • Pokud přednášející provedl nějaké úpravy ve svém abstraktu, donese tuto poslední verzi v tištěné formě na prezentaci a předloží hodnotící komisi. Zaslané a již nekorigované verze abstraktů bude mít komise již dříve k dispozici.


Děkuji všem za pochopení a spolupráci.
prof. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.
 

Program

PROGRAM KONFERENCE
ABSTRAKTA
VÝSLEDKY

Pokyny

Přihlásit se může každý student doktorských studijních programů v prezenční nebo kombinované formě studia.
 

Přihláška + příspěvek

Přihláška zde

Přihlášky na konferenci spolu s příspěvky (abstrakta) posílejte elektronicky na pgs@lfhk.cuni.cz.do 27. 9. 2020. Příspěvek vypracujte v angličtině (max. 2 strany včetně grafů a obrázků). Vzor příspěvku je v příloze.

 

Přihlášky došlé po uvedeném termínu nebudou do soutěže zařazeny.

 

 

Struktura příspěvku; technické pokyny k textu; součást hodnocení

 • Úvod, cíle studie

 • Metodika

 • Výsledky (s 0-2 obrázky (graf, tabulka))

 • Diskuse

 • Závěry / Souhrn

 • Odkazy na literární prameny
   

  Bude hodnocena grafická úroveň včetně záhlaví/titulku, afiliace k pracovišti etc., kvalita tématu výzkumného projektu a jeho zpracování, výběr související literatury a její citace v textu Úvodu, případně v Diskuzi. Rozsah celého dílka nesmí přesáhnout dvě strany A4 tisku i s hlavičkou, řádkování 1,5, font Calibri (základ) nebo Times New Roman, vel. 12, jinojazyčné termíny piště kurzívou. Povinné části: úvod, cíl studie, metodika, výsledky s 0 – 2 obrázky (graf, tabulka). Seznam citací použité a očíslované literatury piště za sebou – font vel. 9-10.

 

Příspěvek bude zveřejněn bez přepisu a korektur.

Vzor příspěvku

Prezentace

 1. Doporučená doba vlastní přednášky v angličtině je 10 minut a následující diskuse 5 min.
 2. Prezentaci v programu PowerPoint  je třeba předat na Flash disku nejpozději 30 minut před začátkem příslušné prezentace pověřenému pracovníkovi, je možné s ním individuálně domluvit uložení souborů ještě před termínem konání konference.
 3. Zahájení konference se předpokládá ve 13:00 h, program bude sestaven v patnáctiminutových intervalech, přednášející budou připraveni cca 30 min. před svým vystoupením.


Kontakt: Výukové centrum LF a FN, tel. 495 816 305, příp. 302


Kontakt
 

 

Kalendář akcí

<listopad 2020>
poútstčtsone
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
Dnes: