Studenti

LFUK-HK-malapetra
Poslední změna: 04.12. 2018

Obhajoby a ukončení studia v AR 2017/2018

Zveřejňování údajů o doktorském studiu podle § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

 

S disertačními pracemi je možno se seznámit na děkanátu Lékařské fakulty v Hradci Králové.

Kontakt: Petra Malá

 

Uchazeč
Doktorský studijní program

Téma disertační práce
Předseda komise pro obhajoby
Číslo jednací

Termín obhajoby
Místo obhajoby

Oponenti
MUDr. Adéla Matějková
Patologie

Fibrilace síní – morfologické a elektrofyziologické změny srdečních síní

prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Čj: UKLFHK/71107/2018

 
26. 9. 2018 od 10:00 hodin

Fingerlandův ústav Patologie LF a FN Hradec Králové, Sokolská 581, Hradec Králové
 • prof. MUDr. Václav Mandys, CSc., Ústav patologie 3. LF a FN Královské Vinohrady
 • doc. MUDr. Petr Pařízek, Ph.D., 1. interní kardioangiologická klinika, LF a FN Hradec Králové
MUDr. Jana Kacerovská
Oční lékařství

Femtosekundový laser u nižší a vyšší myopie

prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D.

Čj: UKLFHK/92672/2018
 
19. 9. 2018 od 14:30 hodin

Klinika OKH, Bašteckého pavilon, budova č. 23, 3. patro, posluchárna č. 3.212, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • prof. MUDr. Eva Vlková, CSc., Oční klinika FN Brno
 • doc. MUDr. Drahomíra Baráková, CSc.,
  Oční klinika Gemini, Praha
MUDr. Lukáš Kohoutek
Chirurgie

Modelové cholestatické poškození jater potkana a možnosti jejího ovlivnění

doc. MUDr. RNDr. Milan, Kaška, Ph.D.

Čj: UKLFHK/93386/2018

 
11. 9. 2018 od 13:00 hodin

Bedrnův pavilon, konferenční místnost, 1. patro, budova č. 21, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc., Chirurgická klinika 3. LF a FN Královské Vinohrady, Praha
 • doc. MUDr. Jiří Vokurka, CSc., Chirurgická klinika LF MU, Bohunice
MUDr. Miriam Lánská
Vnitřní nemoci

Reoferéza - klinický význam reologických, technických a dalších hemaferetických ukazatelů účinnosti, nežádoucí účinky a ekonomika

prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.

Čj: UKLFHK/93384/2018
6. 9. 2018 od 14:00 hodin

Fakultní nemocnice Hradec Králové, bud. č. 23, 3. podlaží, učebna 3.212, Sokolská 581, Hradec Králové
 • doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc., Aferetické oddělení, ÚKHT Praha
 • prof. MUDr. Faber Edgar, CSc., Hemato-onkologická klinika, FN olomouc
MUDr. Martin Tuna
Vnitřní nemoci

Echokardiografická kritéria k plastikám a záchovným operacím aortální chlopně

prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.

Čj: UKLFHK/62539/2018

 
6. 9. 2018 od 12:00 hodin

Fakultní nemocnice Hradec Králové, bud. č. 23, 3. podlaží, učebna 3.212, Sokolská 581, Hradec Králové
 • prof. MUDr. Vladimír Lonský, Ph.D., Kardiochirurgická klinika FN a LF UP, Olomouc
 • doc. MUDr. Kateřina Linhartová, Ph.D., Kardiochirurgické oddělení FN a LF v Plzni
MUDr. Helena Doležalová
Stomatologie

Kvalita života pacientů s nádory hlavy a krku

prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc.

Čj: UKLFHK/50164/2018

 
4. 9. 2018 od 14:00 hodin

Stomatologická klinika, budova č. 11, 3. patro, Sazamova posluchárna, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D., Radioterapeutická a onkologická klinika FN Královské Vinohrady, Praha
 • MUDr. Miroslav Pála, Ph.D., Ústav radiační onkologie, Nemocnice Na Bulovce, Praha
MUDr. Petra Hegerová
Vnitřní nemoci

prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.

Čj: UKLFHK/48499/2018
 
25. 6. 2018 od 14:00 hodin

Fakultní nemocnice Hradec Králové, bud. č. 23, 3. podlaží, učebna 3.212, Sokolská 581, Hradec Králové
 • prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc., Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství, LF  MU a FN Brno
 • prof. MUDr. Jiří Charvát, CSc., Interní klinika, 2. LF a FN Motol
MUDr. Michal Pazderník
Vnitřní nemoci

prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.

Čj: UKLFHK/58116/2018
25. 6. 2018 od 12:30 hodin

Fakultní nemocnice Hradec Králové, bud. č. 23, 3. podlaží, učebna 3.212, Sokolská 581, Hradec Králové
 • prof. MUDr. Miloš Táborský, Ph.D., Kardiologická klinika LF UP a FN Olomouc
 • prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., I. interní kardioangiologická klinika FN U sv. Anny
Rishikaysh V. Pisal, M.Sc.
Anatomy, Histology and Embryology

prof. MUDr. Jaroslav Mokrý, Ph.D.

Čj: UKLFHK/48495/2018
18. 6. 2018 od 13:45 hodin

Zasedací místnost Děkanátu, 1. patro, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové
 • doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc., Ústav histologie a embryologie, LF MU, Brno
 • doc. RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D., Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., Oddělení tkáňových kultur a kmenových buněk, Praha
Mgr. Hana Hrebíková
Anatomie, histologie a embryologie

prof. MUDr. Jaroslav Mokrý, Ph.D.

Čj: UKLFHK/48519/2018
18. 6. 2018 od 12:30 hodin

Zasedací místnost Děkanátu, 1. patro, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové
 • doc. MUDr. Vojtěch Kamarád, DrSc., Ústav histologie a embryologie, LF UP, Olomouc
 • doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D., Ústav histologie a embryologie, 1. LF, Univerzita Karlova, Praha
PharmDr. Kristýna Čáňová
Lékařská biologie

prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D.

Čj: UKLFHK/50931/2018
 
18. 6. 2018 od 10:00 hodin

Přednáškový sál A105 (K), budova Výukového a výzkumného centra UK v Hradci Králové (Kampus), Zborovská 2089, 500 05 Hradec Králové
 • doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D., Biologický ústav, LF MU, Brno
 • prof. MUDr. Václav Mandys, CSc., Ústav patologie, 3. LF UK a FN Královské Vinohrady
MUDr. Štefan Reguli
Chirurgie

doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.

Čj: UKLFHK/31608/2018
14. 6. 2018 od 14:00 hodin

Aesculap Akademie, Bedrnův pavilon, budova č. 21, 1. patro, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581
 • doc. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D., Neurochirurgická klinika FN U sv. Anny, Brno
 • doc. MUDr. Ondřej Kalita, Ph.D., Neurochirurgická klinika, FN Olomouc
MUDr. Tomáš Krejčí
Chirurgie

doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.

Čj: UKLFHK/37028/2018
14. 6. 2018 od 13:00 hodin

Aesculap Akademie, Bedrnův pavilon, budova č. 21, 1. patro, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581
 • doc. MUDr. David Krahulík, Ph.D., Neurochirurgická klinika, LF UP a FN  Olomouc
 • doc. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D., Neurochirurgická klinika, LF MU a FN U sv. Anny, Brno
MUDr. Martin Štěpán
Gynekologie a porodnictví

doc. MUDr. Jiří Špaček, CSc.

Čj: UKLFHK/26433/2018
5. 6. 2018 od 10:00 hodin

Porodnická a gynekologická klinika - posluchárna suterén, Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., Porodnická a gynekologická klinika, LF UP, Olomouc
 • doc. MUDr. Jozef Záhumenský, Ph.D., Porodnická a gynekologická klinika, Lekárska fakulta v Bratislave, Univerzity Komenského v Bratislave
MUDr. Bc. Lucia Ihnát Rudinská
Patologie

prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Čj: UKLFHK/41649/2017
1. 2. 2018 od 11:00 hodin

Fingerlandův ústav Patologie LF a Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, Hradec Králové
 • doc. MUDr. Přemysl Klír, CSc., Ústav soudního lékařství 2. LF a Nemocnice Na Bulovce v Praze
 • doc. MUDr. Ľubomír Straka, Ph.D., Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK a UN Martin
MUDr. Abdulwasya M. Al Mawiri
Vnitřní nemoci

prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.                                                                      
Čj: UKLFHK/2514/2018
29. 1. 2018 od 13:30 hodin

Fakultní nemocnice Hradec Králové, bud. č. 23, 3. podlaží, učebna 3.212, Sokolská 581, Hradec Králové
 • doc. MUDr. Martin Mates, CSc., Oddělení intervenční kardiologie, Nemocnice Na Homolce, Praha
 • doc. MUDr. Martin Fiala, Ph.D., Interní kardiologická klinika, LF MU a FN Brno
MUDr. Zuzana Dědková
Vnitřní nemoci

prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.

Čj: UKLFHK/28115/2017
15. 1. 2018 od 13:30 hodin

Fakultní nemocnice Hradec Králové, bud. č. 23, 3. podlaží, učebna 3.212, Sokolská 581, Hradec Králové
 • prof. MUDr. Jiří Charvát, CSc., Interní klinika, 2. LF a FN v Motole, Praha
 • prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc., Klinika interní geriatrie a praktického lékařství, LF MU a FN Brno

Kalendář akcí

<listopad 2020>
poútstčtsone
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
Dnes: