Studenti

LFUK-HK-malapetra
Poslední změna: 02.09. 2019

Obhajoby a ukončení studia v AR 2018/2019

Zveřejňování údajů o doktorském studiu podle § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

 

S disertačními pracemi je možno se seznámit na děkanátu Lékařské fakulty v Hradci Králové.

Kontakt: Petra Malá

 

Uchazeč
Doktorský studijní program

Téma disertační práce
Předseda komise pro obhajoby
Číslo jednací

Termín obhajoby
Místo obhajoby

Oponenti
MUDr. Utkarsh Painuly
Vnitřní nemoci

Unfavourable Biological Prognostic Factors in Multiple Myeloma

prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.

Čj: UKLFHK/149371/2019
26. 9. 2019 od 12:30 hodin

Klinika OKH, Bašteckého pavilon, budova č. 23, 3. patro, posluchárna č. 3.212, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • doc. MUDr. Lulděk Pour, Ph.D., Interní hematologická a onkologická klinika, LF MU a FN Brno
 • doc. MUDr. Vít Procházka, Ph.D., Hemato-onkologická klinika, LF UP a FN Olomouc
MUDr. Eva Krčálová
Vnitřní nemoci

Vliv léčby diferencovaného karcinomu štítné žlázy radioaktivním izotopem jodu 131 na funkci slinných žláz

prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.

Čj: UKLFHK/146624/2019
26. 9. 2019 od 11:00 hodin

Klinika OKH, Bašteckého pavilon, budova č. 23, 3. patro, posluchárna č. 3.212, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • doc. MUDr. Zdena Límanová, CSc., III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu, 1. LF a VFN Praha
 • doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., Klinika nukleární medicíny, FN Ostrava a LF Ostravské univerzity
MUDr. Jan Tomš
Vnitřní nemoci

Význam konkomitující fibromyalgie u revmatoidní artritidy a systemového lupus erythemadotes

prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.

Čj: UKLFHK/146624/2019
26. 9. 2019 od 9:30 hodin

Klinika OKH, Bašteckého pavilon, budova č. 23, 3. patro, posluchárna č. 3.212, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., Revmatologická ústav, Klinika revmatologie, 1. LF, Praha
 • prof. MUDr. Pavel Horák, CSc., III. interní klinika - NRE, LF UP a FN Olomouc
MUDr. Lukáš Krbal
Patologie

Studium metastatických procesů a odpovědi na léčebnou terapii u primokultur izolovaných z kolorektálního karcinomu a metastáz do lymfatických uzlin

prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Čj: UKLFHK/137875/2019
 
25. 9. 2019 od 12:15 hodin

Fingerlandův ústav patologie, seminární místnost, budova č. 5, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • doc. MUDr. Marie Ludvíková, Ph.D., Ústav biologie, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta Plzeň
 • doc. MUDr. Kristýna Nemejcová, Ph.D., Ústav patologie 1. LF a Vojenské fakultní nemocnice, Praha
MUDr. Lenka Zátopková
Patologie

Synoviální hemoragie kolenních kloubů jako vitální známka prochlazení

prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Čj: UKLFHK/100789/2019
25. 9. 2019 od 11:30 hodin

Fingerlandův ústav patologie, seminární místnost, budova č. 5, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • doc. MUDr. Miloš Sokol, Ph.D., Vojenský ústav soudního lékařství, Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
 • doc. MUDr. Jozef Krajčovič, Ph.D., Ústav súdného lekárstva a medicínskych expertíz, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, Univerzitná nemocnica Martin
Mgr. Alena Prašnická
Lékařská farmakologie

Dispozice železa reguluje jaterní homeostázu cholesterolu a žlučových kyselin

prof. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.

Čj: UKLFHK/227800/2019
18. 9. 2019 nod 14:00 hodin

Děkanát Lékařské fakulty v Hradci Králové, zasedací místnost, 1. patro, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové
 • prof. MUDr. Rostislav Večeřa, Ph.D., Ústav farmakologie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc
 • pplk. doc. MUDr. Jaroslav Pejchal, Ph.D., Ph.D., Katedra toxikologie a vojenské farmacie, Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany v Brně
Mgr. Martin Mžik
Klinická biochemie

Bioanalytické hodnocení nových inhibitorů acetylcholinesterát

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c.

Čj: UKLFHK/136111/2019
17. 9. 2019 od 15:30 hodin

Ústav klinické biochemie a diagnostiky, posluchárna č. B401, 4. patro, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • doc. RNDr. Vítězslav Maier, Ph.D., Ústav soudního lékařství a medicínského práva, Fakultní nemocnice Olomouc
 • doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D., Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
MUDr. Andrea Málková
Hygiena, preventivní lékařství

Dermální expozice polycyklickým aromatickým uhlovodíkům (Vybraná rizika Goeckermanovy terapie psoriázy)

prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.

Čj: UKLFHK/174190/2019
17. 9. 2019 od 14:00 hodin

Ústav hygieny a preventivního lékařství, zasedací místnost, Lékařská fakulta v Hradci Králové
 • doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., Ústav hygieny a preventivní medicíny, Lékařská fakulta Plzeň
 • prof. Ing. Alexander Čegan, CSc., Katedra biologických a biochemických věd, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice
Ing. Helena Kovaříková
Klinická biochemie

Epigenetic Alternations in Head and Neck Aquamous Cell Carcinoma: Potential Biomarkers

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c.

Čj: UKLFHK/136103/2019
17. 9. 2019 od 14:00 hodin

Ústav klinické biochemie a diagnostiky, posluchárna č. B401, 4. patro, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • doc. RNDr. David Friedecký, Ph.D., Laboratoř dědičných metabolických poruch, Univerzita Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc
 • doc. RNDr. Martin Pešta, Ph.D., Ústav biologie, Lékařská fakulta Plzeň
Mgr. Ing. Ivana Baranová
Klinická biochemie

Epigenetic Regulation of Adhesiive Molecules in High-grade Serous Ovarian Carcinoma

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c.

Čj: UKLFHK/135790/2019
17. 9. 2019 od 12:30 hodin

Ústav klinické biochemie a diagnostiky, posluchárna č. B401, 4. patro, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D., Katedra biochemických věd, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
 • doc. RNDr. David Friedecký, Ph.D., Laboratoř dědičných metabolických poruch, Univerzita Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc
MUDr. Stanislav John
Lékařská biologie

Biologická charakteristika buněk kolorektálního karcinomu v modelech in vitro a její využití při individualizaci terapie

prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D.

Čj: UKLFHK/163181/2019
27. 8. 2019 od 10:00 hodin

Budova Výukového a výzkumného centra UK v Hradci Králové (Kampus), přednáškový sál A105 (K), Zborovská 2089, 500 05 Hradec Králové
 • MUDr. Karel Ćwiertka, Ph.D., Onkologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc
 • doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav Brno
MUDr. Paula Morávková
Vnitřní nemoci

S100 proteiny u idiopatických střevních zánětů a kolorektálních neoplázií

prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.

Čj: UKLFHK/138083/2019
27. 6. 2019 od 13:30 hodin

Klinika OKH, Bašteckého pavilon, budova č. 23, 3. patro, posluchárna č. 3.212
 • prof. MUDr. Jiřří Ehrmann, CSc., II. interní klinika - gastroenterologická a geriatrická, LF UP a FN Olomouc
 • prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., Interní klinika 1. LF a ÚVN - VFN Praha
MUDr. Eva Vejražková
Vnitřní nemoci

Problematika CMV infektu u pacientů po alogenní transplantaci krvetvorných kmenových buněk

prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.

Čj: UKLFHK/138079/2019
27. 6. 2019 od 12:00 hodin

Klinika OKH, Bašteckého pavilon, budova č. 23, 3. patro, posluchárna č. 3.212
 • prof. MUDr. Edgar Faber, CSc., LF UP a FN Olomouc
 • doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D., LF Plzeň a FN Plzeň
MUDr. Tereza Řeháková
Oční lékařství

Korekce myopie a myopického astigmatismu implantací zadněkomorové fakické nitrooční čočky implantable collamer lens

prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D.

Čj: UKLFHK/111520/2019
26. 6. 2019 od 15:00 hodin

Klinika OKH, Bašteckého pavilon, budova č. 23, 3. patro, posluchárna č. 3.212
 • doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., Oční klinika 1. LF a ÚVN, Praha
 • doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc., Oční klinika NeoVize, Brno
MUDr. Pavel Póczoš
Oční lékařství

Využití optické koherentní tomografie a evokovaných zrakových potenciálů v předoperačním a pooperačním sledování pacientů s útlakem optického chiasmatu

prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D.

Čj: UKLFHK/111548/2019
26. 6. 2019 od 14:00 hodin

Klinika OKH, Bašteckého pavilon, budova č. 23, 3. patro, posluchárna č. 3.212
 • doc. MUDr. Ján Lešták, CSc., Klinika JL, s.r.o., Praha
 • doc. MUDr. Karolína Skorkovská, Ph.D., Masarykova univerzita, Katedra optometrie a ortoptiky, Brno, Oční klinika NeoVize, Brno
MUDr. Kateřina Krylová
Pediatrie

Štítná žláza u novorozence

doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D.

Čj: UKLFHK/108117/2019
6. 6. 2019 od 11:00 hodin

Výukové centrum, EC 4, Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • MUDr. Eva Al Taji, Ph.D., Klinika dětí a dorostu, FN Královské Vinohrady
 • prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc., Pediatrická klinika, LF MU a FN Brno
MUDr. David Astapenko
Chirurgie

Alterace glykokalyx v kritických stavech a během velkých operačních výkonů a možnosti jeho protekce

doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.

Čj: UKLFHK/104877/2019
30. 5. 2019 od 13:00 hodin

Aesculap akademie, Bedrnův pavilon, budova č. 21, 1. patro, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Motol a 2. LF, Praha
 • prof. MUDr. Milan Adamus, Ph.D., Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, LF UP a FN Olomouc
MUDr. Irena Šínová
Oční lékařství

Mapování změn kyslíkové saturace v sítnicových cévách v závislosti na rozsahu periferní ischemie u pacientů s okluzí sítnicové žíly

prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D.

Čj: UKLFHK/161796/2018
16. 1. 2019 od 15:00 hodin

Klinika OKH, Bašteckého pavilon, budova č. 23, 3. patro, posluchárna č.  3.211, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., Oční klinika, 1. Lékařská fakulta a ÚVN Praha
 • doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc., Oční klinika NeoVize, Brno
MUDr. Věra Veliká
Oční lékařství

Léčba keratokonu metodou akcelerovaného crosslinkingu rohovky

prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D.

Čj: UKLFHK/5892/2018
16. 1. 2019 od 14:00 hodin

Klinika OKH, Bašteckého pavilon, budova č. 23, 3. patro, posluchárna č.  3.211, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., Oční klinika, 1. Lékařská fakulta a ÚVN Praha
 • doc. MUDr. Drahomíra Baráková, CSc., Oční klinika Gemini, Praha
MUDr. Radek Štichhauer
Chirurgie

Vulnerabilita a možnosti reparace peroperačního iatrogenního poškození chámovodu v experimentu

doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.

Čj: UKLFHK/152969/2018
19. 12. 2018 od 14:00 hodin

změna začátku: nově od 12:30 hodin


Bedrnův pavilon, konferenční místnost 1. patro, budova č. 21, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • prof. MUDr. Michal Rygl, Ph.D., Klinika dětské chirurgie, 2. LF a FN Motol, Praha
 • prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D., Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie, MU a FN Brno
MUDr. Tomáš Rybnikár
Chirurgie

Vyšetření vydechovaného oxidu dusnatého jako bioindikátoru zánětu u dětí s adenoidními vegetacemi ve vztahu k atopii a alergickým onemocněním

doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.

Čj: UKLFHK/148013/2018
19. 12. 2018 od 13:00 hodin

změna začátku: nově od 13:30 hodin


Bedrnův pavilon, konferenční místnost 1. patro, budova č. 21, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • doc. MUDr. Vít Petrů, CSc., Alergologie a klinická imunologie, Synlab Czech s.r.o.
 • prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc., Klinika dětské ORL, FN a LF Masarykova univerzita, Brno
Ing. Dana Potužníková
Hygiena, preventivní lékařství

Možnosti hodnocení neprofesionální expozice nízkofrekvenčnímu hluku

prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.

Čj: UKLFHK/133869/2018
12. 12. 2018 od 10:00 hodin

Ústav hygieny a preventivního lékařství, LF HK, Šimkova 870
 • prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc., Ústav hygieny a epidemiologie, 1. LF Praha
 • doc. MUDr. Ľubica Argalášová, Ph.D., Ústav hygieny, LF Univerzity Komenského, Bratislava
MUDr. Jarmila Prošvicová
Klinická onkologie a radioterapie

Monitoring sérových hladin vaskulárního endotelového růstového faktoru, interferonu alfa-2b, matrixmetaloproteinázy 8 a jejich prognostická hodnota pro pacienty s maligním melanomem podstupující léčbu vysokodávkovaným interferonem

prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.

Čj: UKLFHK/120409/2018
7. 12. 2018 od 13:00 hodin

Klinika onkologie a radioterapie, budova č. 23, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • Prim. MUDr. Ivana Krajsová, Ph.D., Dermatovenerologická klinika 1. LF VFN v Praze
 • Prim. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., Klinika komplexní onkologické péče, Brno
MUDr. Zbyšek Pavelek
Neurologie

Proteomika, lymfocytární populace u roztroušené sklerózy a disabilita

doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D.

Čj: UKLFHK/149539/2018
6. 12. 2018 od 11:00 hodin

Neurologická klinika, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D., Neurologická klinika, FN Olomouc
 • MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D., Neurologická klinika, FN Ostrava

Kalendář akcí

<září 2020>
poútstčtsone
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Dnes: