Studenti

LFUK-HK-malapetra
Poslední změna: 03.06. 2019

Obhajoby a ukončení studia v AR 2018/2019

Zveřejňování údajů o doktorském studiu podle § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

 

S disertačními pracemi je možno se seznámit na děkanátu Lékařské fakulty v Hradci Králové.

Kontakt: Petra Malá

 

Uchazeč
Doktorský studijní program

Téma disertační práce
Předseda komise pro obhajoby
Číslo jednací

Termín obhajoby
Místo obhajoby

Oponenti
MUDr. Paula Morávková
Vnitřní nemoci

S100 proteiny u idiopatických střevních zánětů a kolorektálních neoplázií

prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.

Čj: UKLFHK/138083/2019
27. 6. 2019 od 13:30 hodin

Klinika OKH, Bašteckého pavilon, budova č. 23, 3. patro, posluchárna č. 3.212
 • prof. MUDr. Jiřří Ehrmann, CSc., II. interní klinika - gastroenterologická a geriatrická, LF UP a FN Olomouc
 • prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., Interní klinika 1. LF a ÚVN - VFN Praha
MUDr. Eva Vejražková
Vnitřní nemoci

Problematika CMV infektu u pacientů po alogenní transplantaci krvetvorných kmenových buněk

prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.

Čj: UKLFHK/138079/2019
27. 6. 2019 od 12:00 hodin

Klinika OKH, Bašteckého pavilon, budova č. 23, 3. patro, posluchárna č. 3.212
 • prof. MUDr. Edgar Faber, CSc., LF UP a FN Olomouc
 • doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D., LF Plzeň a FN Plzeň
MUDr. Tereza Řeháková
Oční lékařství

Korekce myopie a myopického astigmatismu implantací zadněkomorové fakické nitrooční čočky implantable collamer lens

prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D.

Čj: UKLFHK/111520/2019
26. 6. 2019 od 15:00 hodin

Klinika OKH, Bašteckého pavilon, budova č. 23, 3. patro, posluchárna č. 3.212
 • doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., Oční klinika 1. LF a ÚVN, Praha
 • doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc., Oční klinika NeoVize, Brno
MUDr. Pavel Póczoš
Oční lékařství

Využití optické koherentní tomografie a evokovaných zrakových potenciálů v předoperačním a pooperačním sledování pacientů s útlakem optického chiasmatu

prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D.

Čj: UKLFHK/111548/2019
26. 6. 2019 od 14:00 hodin

Klinika OKH, Bašteckého pavilon, budova č. 23, 3. patro, posluchárna č. 3.212
 • doc. MUDr. Ján Lešták, CSc., Klinika JL, s.r.o., Praha
 • doc. MUDr. Karolína Skorkovská, Ph.D., Masarykova univerzita, Katedra optometrie a ortoptiky, Brno, Oční klinika NeoVize, Brno
MUDr. Kateřina Krylová
Pediatrie

Štítná žláza u novorozence

doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D.

Čj: UKLFHK/108117/2019
6. 6. 2019 od 11:00 hodin

Výukové centrum, EC 4, Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • MUDr. Eva Al Taji, Ph.D., Klinika dětí a dorostu, FN Královské Vinohrady
 • prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc., Pediatrická klinika, LF MU a FN Brno
MUDr. David Astapenko
Chirurgie

Alterace glykokalyx v kritických stavech a během velkých operačních výkonů a možnosti jeho protekce

doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.

Čj: UKLFHK/104877/2019
30. 5. 2019 od 13:00 hodin

Aesculap akademie, Bedrnův pavilon, budova č. 21, 1. patro, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Motol a 2. LF, Praha
 • prof. MUDr. Milan Adamus, Ph.D., Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, LF UP a FN Olomouc
MUDr. Irena Šínová
Oční lékařství

Mapování změn kyslíkové saturace v sítnicových cévách v závislosti na rozsahu periferní ischemie u pacientů s okluzí sítnicové žíly

prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D.

Čj: UKLFHK/161796/2018
16. 1. 2019 od 15:00 hodin

Klinika OKH, Bašteckého pavilon, budova č. 23, 3. patro, posluchárna č.  3.211, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., Oční klinika, 1. Lékařská fakulta a ÚVN Praha
 • doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc., Oční klinika NeoVize, Brno
MUDr. Věra Veliká
Oční lékařství

Léčba keratokonu metodou akcelerovaného crosslinkingu rohovky

prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D.

Čj: UKLFHK/5892/2018
16. 1. 2019 od 14:00 hodin

Klinika OKH, Bašteckého pavilon, budova č. 23, 3. patro, posluchárna č.  3.211, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., Oční klinika, 1. Lékařská fakulta a ÚVN Praha
 • doc. MUDr. Drahomíra Baráková, CSc., Oční klinika Gemini, Praha
MUDr. Radek Štichhauer
Chirurgie

Vulnerabilita a možnosti reparace peroperačního iatrogenního poškození chámovodu v experimentu

doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.

Čj: UKLFHK/152969/2018
19. 12. 2018 od 14:00 hodin

změna začátku: nově od 12:30 hodin


Bedrnův pavilon, konferenční místnost 1. patro, budova č. 21, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • prof. MUDr. Michal Rygl, Ph.D., Klinika dětské chirurgie, 2. LF a FN Motol, Praha
 • prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D., Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie, MU a FN Brno
MUDr. Tomáš Rybnikár
Chirurgie

Vyšetření vydechovaného oxidu dusnatého jako bioindikátoru zánětu u dětí s adenoidními vegetacemi ve vztahu k atopii a alergickým onemocněním

doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.

Čj: UKLFHK/148013/2018
19. 12. 2018 od 13:00 hodin

změna začátku: nově od 13:30 hodin


Bedrnův pavilon, konferenční místnost 1. patro, budova č. 21, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • doc. MUDr. Vít Petrů, CSc., Alergologie a klinická imunologie, Synlab Czech s.r.o.
 • prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc., Klinika dětské ORL, FN a LF Masarykova univerzita, Brno
Ing. Dana Potužníková
Hygiena, preventivní lékařství

Možnosti hodnocení neprofesionální expozice nízkofrekvenčnímu hluku

prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.

Čj: UKLFHK/133869/2018
12. 12. 2018 od 10:00 hodin

Ústav hygieny a preventivního lékařství, LF HK, Šimkova 870
 • prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc., Ústav hygieny a epidemiologie, 1. LF Praha
 • doc. MUDr. Ľubica Argalášová, Ph.D., Ústav hygieny, LF Univerzity Komenského, Bratislava
MUDr. Jarmila Prošvicová
Klinická onkologie a radioterapie

Monitoring sérových hladin vaskulárního endotelového růstového faktoru, interferonu alfa-2b, matrixmetaloproteinázy 8 a jejich prognostická hodnota pro pacienty s maligním melanomem podstupující léčbu vysokodávkovaným interferonem

prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.

Čj: UKLFHK/120409/2018
7. 12. 2018 od 13:00 hodin

Klinika onkologie a radioterapie, budova č. 23, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • Prim. MUDr. Ivana Krajsová, Ph.D., Dermatovenerologická klinika 1. LF VFN v Praze
 • Prim. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., Klinika komplexní onkologické péče, Brno
MUDr. Zbyšek Pavelek
Neurologie

Proteomika, lymfocytární populace u roztroušené sklerózy a disabilita

doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D.

Čj: UKLFHK/149539/2018
6. 12. 2018 od 11:00 hodin

Neurologická klinika, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D., Neurologická klinika, FN Olomouc
 • MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D., Neurologická klinika, FN Ostrava

Kalendář akcí

<červen 2019>
poútstčtsone
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
Dnes: