Studenti

LFUK-HK-malapetra
Poslední změna: 14.08. 2020

Obhajoby a ukončení studia v AR 2019/2020

Zveřejňování údajů o doktorském studiu podle § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

 

S disertačními pracemi je možno se seznámit na děkanátu Lékařské fakulty v Hradci Králové.

Kontakt: Petra Malá

 

Uchazeč
Doktorský studijní program

Téma disertační práce
Předseda komise pro obhajoby
Číslo jednací

Termín obhajoby
Místo obhajoby

Oponenti
MUDr. Zdeněk Večeřa
Chirurgie

Mozkový absces a MR spektroskopie

prof. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.

Čj.: UKLFHK/285579/2020
17. 9. 2020 od 10:00 hodin

Chirurgická klinika, Bedrnův pavilon, budova č. 21, 1. patro, konferenční místnost, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • doc. MUDr. Miroslav Vaverka, CSc., Neurochirurgická klinika, LF UP a FN v Olomouci
 • doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD., Neurochirurgická klinika, JLF 
  UK v Bratislavě a UN v Martině
MUDr. Petr Hušek
Chirurgie

Změny v metylaci DNA jako potenciální biomarkery v léčbě karcinomu močového měchýře

prof. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.

Čj.: UKLFHK/287515/2020
17. 9. 2020 od 9:00 hodin

Chirurgická klinika, Bedrnův pavilon, budova č. 21, 1. patro, konferenční místnost, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • prof. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D., Urologická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc
 • doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D., Oddělení onkologické urologie, Masarykův onkologický ústav Brno
MDDr. Nela Pilbauerová
Stomatologie

Vliv kryokonzervace na kmenové buňky

prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc.

Čj.: UKLFHK/290446/2020
16. 9. 2020 od 13:15 hodin

Stomatologická klinika, Sazamova posluchárna, budova č. 11, 3. patro, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., Stomatologická klinika, 1. lékařská fakulta a VFN, Praha
 • prof. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D., Katedra biologických a chemických věd, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice
MUDr. Miroslav Veith
Oční lékařství

Chirurgické řešení idiopatické makulární díry s použitím různých typů tamponád a různého režimu pooperačního polohování

prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D.

Čj.: UKLFHK/170544/2020
9. 9. 2020 od 15:00 hodin

Výukové centrum Lékařské fakulty v Hradci Králové, výuková místnost EC 1, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • doc. MUDr. Martin Šín, Ph.D., Oční klinika, 1. lékařská fakulta a Ústřední vojenská nemocnice Praha
 • doc. MUDr. Oldřich Chrapek, Ph.D., Oční klinika MU a Fakultní nemocnice Brno
MUDr. Markéta Středová
Oční lékařství

Zlepšení kvality života pacientů se stabilní makulopatií implantací Schariothovy makulární čočky a modulací zrakové plasticity transkraniální elektrickou stimulací

prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D.

Čj.: UKLFHK/154799/2020
9. 9. 2020 od 14:00 hodin

Výukové centrum Lékařské fakulty v Hradci Králové, výuková místnost EC 1, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., Oční klinika, 1. lékařské fakulta a Ústřední vojenská nemocnice Praha
 • doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc., Oční klinika NeoVize, Brno
MUDr. Daša Viszlayová
Neurologie

Redukce rizika tichých a symptomatických mozkových infarktů pomocí sonolýzy při koronární angioplastice a steningu

doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D.

Čj: UKLFHK/14319/2020
16. 7. 2020 od 11:00 hodin

Neurologická klinika, posluchárna, budova č. 8, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • doc. MUDr. Vladimír Nosáľ, Ph.D., Neurologická klinika UNM a JLF UK Martin, Slovenská republika
 • MUDr. Ondřej Škoda, Ph.D., Neurologická klinika Nemocnice Jihlava
MUDr. Tomáš Jonszta
Radiologie
 
Translumbální centrální žilní katétry pro hemodialýzu

prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.

Čj: UKLFHK/2182/2020
16. 6. 2020 od 11:30 hodin

Radiologická klinika, Centrální RTG, budova č. 2, suterén, sekretariát přednosty, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc., Klinika zobrazovacích metod, Fakultní nemocnice v Motole, Praha
 • prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., Úsek pro vědu, výzkum a výuku, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
MUDr. Jiří Jandura
Radiologie
 
Sledování a porovnání léčebného efektu tří miniinvazivních metod léčby bolestí zad (pulzní radiofrekvenční modulace, kyslíko-ozonové terapie a periradikulární terapie) u pacientů s algickým radikulárním syndromem L5 nebo S1 v období jednoho roku po výkonu

prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.

Čj: UKLFHK/42553/2020
16. 6. 2020 od 10:00 hodin

Radiologická klinika, Centrální RTG, budova č. 2, suterén, sekretariát přednosty, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D., Oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - ARIM, Krajská nemocnice Tomáše Bati, Zlín
 • prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D., Radiologická klinika a Klinika nukleární medicíny, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc
MUDr. Tomáš Matějek
Pediatrie

Změny kostrního a minerálového metabolismu a role vitaminu D u novorozenců s velmi a extrémě nízkou porodní hmotností

doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D.

Čj: UKLFHK/58724/2020
4. 6. 2020 od 11:00 hodin

Dětská klinika, posluchárna, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D., Pediatrická klinika, 2. LF a FN Motol, Praha
 • doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc., Dětská klinika, Klatovská nemocnice, a.s., Klatovy
MUDr. Petr Krůpa
Chirurgie

Experimentální léčba poranění míchy a klinická léčba hrudně-bederních obratlových zlomenin

doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.

Čj: UKLFHK/244625/2019
18. 12. 2019 od 11:00 hodin

Bedrnův pavilon, konferenční místnost, budova č. 21, 1. patro, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D., Neurochirurgická klinika UJEP, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem
 • prof. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D., Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice Olomouc
MUDr. Kateřina Kamarádová
Patologie

Pilovité léze gastrointestinálního traktu a význam výskytu pilovitých změn ve sliznici pacientů s idiopatickým střevním zánětem

prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Čj: UKLFHK/272302/2019
20. 11. 2019 od 9:30 hodin

Fingerlandův ústav patologie, seminární místnost, budova č. 5, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D., I. ústav patologie, Fakultní nemocnice U sv. Anny, Brno
 • prof. MUDr. Jiří Egrmann, Ph.D., Ústav klinické a molekulární patologie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc

Kalendář akcí

<květen 2022>
poútstčtsone
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Dnes: