Studenti

LFUK-HK-malapetra
Poslední změna: 23.03. 2020

Obhajoby a ukončení studia v AR 2019/2020

Zveřejňování údajů o doktorském studiu podle § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

 

S disertačními pracemi je možno se seznámit na děkanátu Lékařské fakulty v Hradci Králové.

Kontakt: Petra Malá

 

Uchazeč
Doktorský studijní program

Téma disertační práce
Předseda komise pro obhajoby
Číslo jednací

Termín obhajoby
Místo obhajoby

Oponenti
MUDr. Tomáš Jonszta
Radiologie
 
Translumbální centrální žilní katétry pro hemodialýzu

prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.

Čj: UKLFHK/2182/2020
ZRUŠENO!!!

31. 3. 2020 od 11:30 hodin


Radiologická klinika, Centrální RTG, budova č. 2, suterén, sekretariát přednosty, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
  • prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc., Klinika zobrazovacích metod, Fakultní nemocnice v Motole, Praha
  • prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., Úsek pro vědu, výzkum a výuku, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
MUDr. Jiří Jandura
Radiologie
 
Sledování a porovnání léčebného efektu tří miniinvazivních metod léčby bolestí zad (pulzní radiofrekvenční modulace, kyslíko-ozonové terapie a periradikulární terapie) u pacientů s algickým radikulárním syndromem L5 nebo S1 v období jednoho roku po výkonu

prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.

Čj: UKLFHK/42553/2020
ZRUŠENO!!!

31. 3. 2020 od 10:00 hodin


Radiologická klinika, Centrální RTG, budova č. 2, suterén, sekretariát přednosty, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
  • doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D., Oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - ARIM, Krajská nemocnice Tomáše Bati, Zlín
  • prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D., Radiologická klinika a Klinika nukleární medicíny, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc
MUDr. Petr Krůpa
Chirurgie

Experimentální léčba poranění míchy a klinická léčba hrudně-bederních obratlových zlomenin

doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.

Čj: UKLFHK/244625/2019
18. 12. 2019 od 11:00 hodin

Bedrnův pavilon, konferenční místnost, budova č. 21, 1. patro, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
  • MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D., Neurochirurgická klinika UJEP, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem
  • prof. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D., Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice Olomouc
MUDr. Kateřina Kamarádová
Patologie

Pilovité léze gastrointestinálního traktu a význam výskytu pilovitých změn ve sliznici pacientů s idiopatickým střevním zánětem

prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Čj: UKLFHK/272302/2019
20. 11. 2019 od 9:30 hodin

Fingerlandův ústav patologie, seminární místnost, budova č. 5, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
  • prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D., I. ústav patologie, Fakultní nemocnice U sv. Anny, Brno
  • prof. MUDr. Jiří Egrmann, Ph.D., Ústav klinické a molekulární patologie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc

Kalendář akcí

<duben 2020>
poútstčtsone
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dnes: