Studenti

LFUK-HK-malapetra
Poslední změna: 08.06. 2021

Obhajoby a ukončení studia v AR 2020/2021

Zveřejňování údajů o doktorském studiu podle § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

 

S disertačními pracemi je možno se seznámit na děkanátu Lékařské fakulty v Hradci Králové.

Kontakt: Petra Malá

 

Uchazeč
Doktorský studijní program

Téma disertační práce
Předseda komise pro obhajoby
Číslo jednací

Termín obhajoby
Místo obhajoby

Oponenti
Mgr. Renáta Šafránková
Lékařská mikrobiologie

Využití MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie i dalších metod při indentifikaci mikroorganismů

prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.

Čj: UKLFHK/103827/2020
12. 7. 2021 od 10:00 hodin

Ústav klinické mikrobiologie, budova č. 17, seminární místnost, 1. patro, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • prof. RNDr. Ivo Sedláček, CSc., Česká sbírka mikroorganismů, Masrykova univerzita Brno
 • MUDr. Josef Scharfen, CSc., Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
MUDr. David Buka
Klinická onkologie a radioterapie

Vliv předoperační radiochemoterapie na mikroprostředí adenokarcinomu rekta

prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.

Čj: UKLFHK/229396/2021
28. 6. 2021 od 14:30 hodin

Pavilon profesora Bašteckého, budova č. 23, 3. patro, učebna č. 3.212, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • doc. MUDr. David Vrána, Ph.D., Onkologická klinika, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Olomouc
 • doc. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Onkologická klinika Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta, Olomouc
MUDr. Ondřej Jor
Chirurgie

Hypotenze po úvodu do celkové anestezie

prof. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.

Čj.: UKLFHK/143712/2021
16. 6. 2021 od 13:30 hodin

Chirurgická klinika, Bedrnův pavilon, budova č. 21, konferenční místnost, 1. patro, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., 2. LF a FN Motol, Praha
 • prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D., FN Brno
MUDr. Jana Šatanková
Chirurgie

Využití optických endoskopických metod v diagnostice slizničních nádorů hlavy a krku

prof. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.

Čj.: UKLFHK/148629/2021
16. 6. 2021 od 12:30 hodin

Chirurgická klinika, Bedrnův pavilon, budova č. 21, konferenční místnost, 1. patro, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc., Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Krajská nemocnice Pardubice
 • doc. MUDr. Karol Zeleník, Ph.D., Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN Ostrava
MUDr. Ondřej Slezák
Radiologie

Multimodalitní MR zobrazování patologických změn mozku u nemocných se schizofrenií

prof. MUDr. Antonín Krajina, CSc.

Čj: UKLFHK/34543/2021
23. 3. 2021 od 9:30 hodin

Centrální RTG, budova č. 2, suterén, sekretariát přednosty, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., Radiologická klinika, FN Brno
 • prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D., Radiologická klinika, Univerzita Palackého a FN Olomouc
MUDr. Jiří Soukup
Patologie

Vybrané prognostické a prediktivní faktory nádorů adenohypofýzy u pacientů s akromegalií

prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Čj: UKLFHK/22616/2021
3. 3. 2021 od 10:00 hodin

Fingerlandův ústav patologie, seminární místnost, budova č. 5, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D., Lékařská fakulta UP a FN Olomouc, Ústav klinické a molekulármí patologie, Olomouc
 • doc. MUDr. Zdeněk Fryšák, CSc., Univerzity Palackého a FN Olomouc, III. interní klinika LF, Olomouc
MUDr. Ján Gofus
Chirurgie

Vliv miniinvazivního přístupu na respirační funkce u pacientů po aortální náhradě

prof. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.

Čj: UKLFHK/470016/2020
23. 2. 2021 od 13:00 hodin

Chirurgická klinika, Bedrnův pavilon, budova č. 21, 1. patro, Aesculap Akademie, areál Fakultní nemocnice Hradec
 • doc. MUDr. Vilém Rohn, CSc., Klinika kardiovaskulární chirurgie, 2. LF a FN Motol, Praha
 • doc. MUDr. Petr Šantavý, Ph.D., Kardiochirurgická klinika, FN Olomouc
   
MUDr. Štěpánka Pohlová Kučerová
Patologie

Benefity CT vyšetření v soudním lékařství

prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Čj. UKLFHK/441296/2020
1. 2. 2021 od 10:00 hodin
 
Fingerlandův ústav patologie, seminární místnost, budova č. 5, areál Fakultní          nemocnice Hradec Králové
 • doc. MUDr. Miloš Sokol, Ph.D., Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice, Praha
 • doc. MUDr. Ľubomír Straka, Ph.D., Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz      Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine,     Slovenská republika
MUDr. Pavla Čabelková
Radiologie

Užití metody TIPS u pacientů s trombózou vena portae

prof. MUDr. Antonín Krajina, CSc.

Čj: UKLFHK/405527/2020
 
15. 12. 2020 od 10:00 hodin

Radiologická klinika, budova č. 2, Centrální RTG, suterén, sekretariát přednosty, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc., Oddělení gastroenterologie, hepatologie a metabolismu, ÚVN Praha
 • doc. MUDr. Kamil Zeleňák, Ph.D., Rádiologická klinika JLF UK a UNM Martin, Slovenská republika
MUDr. Štěpán Šembera
Vnitřní nemoci

Sarkopenie jako prediktivní faktor pro přežívání po transjugulární intrahepatální portosystémové spojce (TIPS)

prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.

Čj: UKLFHK/259415/2020
4. 12. 2020 od 12:00 hodin

Pavilon profesora Bašteckého, budova č. 23, 3. patro, učebna č. 3.212, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • prof. MUDr. Radan Brůha, Ph.D., IV. interní klinika - gastroenterologie a hepatologie, 1. lékařská fakulta, UK, Praha a VFN Praha
 • doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D., II. interní klinika - gastroenterologická a geriatrická, Lékařská fakulta UP v Olomouci a Fakultní nemocnice v Praze
MUDr. Lucie Šolcová
Klinická biochemie

Aktuální problematika MGUS z pohledu regionální biochemické laboratoře

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c.

Čj: UKLFHK/415318/2020
1. 12. 2020 od 11:00 hodin

Ústav klinické biochemie a diagnostiky, posluchárna č. B401, 4. patro, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • doc. MUDr. Luděk Pour, Ph.D., Interní hematologická a onkologická klinika, Fakultná nemocnice Brno
 • RNDr. Pavlína Kušnierová, Ph.D., OKB, Fakultní nemocnice Ostrava
MUDr. Pavla Paterová
Lékařská mikrobiologie

Mikrobiologické aspekty farmakoterapie infekčního onemocnění

prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.

Čj: UKLFHK/103827/2020
10. 11. 2020 od 13:00 hodin

Ústav klinické mikrobiologie, budova č. 17, seminární místnost, 1. patro, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D., Ústav mikrobiologie, Univerzita Palackého, Olomouc
 • PharmDr. Petr Jílek, CSc., Katedra biologických a lékařských věd, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
MUDr. Kateřina Neradová
Lékařská mikrobiologie

Výskyt LA-MRSA a CA-MRSA v populaci s vyšším rizikem nosičství

prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.

Čj: UKLFHK/396222/2020
10. 11. 2020 od 12:00 hodin

Ústav klinické mikrobiologie, budova č. 17, seminární místnost, 1. patro, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • doc. MVDr. Renata Karpíšková, Ph.D., Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno
 • doc. MVDr. Oto Melter, Ph.D., Ústav mikrobiologie, 2. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Motole, Praha
MUDr. Joao Fortunato
Vnitřní nemoci

Lipoprotein-Associated Phospholipase A2 in Geriatric Diabetic Patients

prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.

Čj.: UKLFHK/378004/2020
2. 11. 2020 od 13:30 hodin

Pavilon profesora Bašteckého, budova č. 23, 3. podlaží, učebna č. 3.212, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D., Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
 • prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc., Fakultní nemocnice U sv. Anny, Brno
MUDr. Jan Večeřa
Vnitřní nemoci

Feasibility and clinical value of vena contracta area in the quantification of functional mitral regurgitation during bicycle exercise: a color Doppler 3D echocardiography study

prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.

Čj.: UKLFHK/119664/2020
2. 11. 2020 od 12:00 hodin

Pavilon profesora Bašteckého, budova č. 23, 3. podlaží, učebna č. 3.212, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • prof. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D., I. interní klinika - kardiologická, Lékařská fakulta UP a FN Olomouc
 • prof. MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D., II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta a Vojenská fakultní nemocnice Praha
 
   
   
   

Kalendář akcí

<červen 2021>
poútstčtsone
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Dnes: