Studenti

LFUK-HK-malapetra
Poslední změna: 05.10. 2021

Obhajoby a ukončení studia v AR 2020/2021

Zveřejňování údajů o doktorském studiu podle § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

 

S disertačními pracemi je možno se seznámit na děkanátu Lékařské fakulty v Hradci Králové.

Kontakt: Petra Malá

 

Uchazeč
Doktorský studijní program

Téma disertační práce
Předseda komise pro obhajoby
Číslo jednací

Termín obhajoby
Místo obhajoby

Oponenti
MUDr. et MUDr. Radovan Mottl
Stomatologie

Zlomeniny spodiny očnice

doc. MUDr. Romana Koberová Ivančáková, CSc.

Čj: UKLFHK/339032/2021
23. 9. 2021 od 14:00 hodin

Stomatologická klinika, Sazamova posluchárna, budova č. 11, 3. patro, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • doc. MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D., Stomatologická klinika, Lékařská fakulta v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň
 • doc. MUDr. Richard Pink, Ph.D., Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie, Univerzita Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc
MDDr. Jan Schmidt
Stomatologie

Vliv kyseliny Hyaluronové na kmenové buňky zubní dřeně

doc. MUDr. Romana Koberová Ivančáková, CSc.

Čj: UKLFHK/339037/2021
23. 9. 2021 od 13:00 hodin

Stomatologická klinika, Sazamova posluchárna, budova č. 11, 3. patro, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc., Stomatologická klinika dětí a dospělých, 2. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Motole, Praha
 • doc. MUDr. Pavel Poleník, CSc., Stomatologická klinika, Lékařská fakulta v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň
Ing. Lenka Žaloudková
Klinická biochemie

Příspěvek ke studii etiologie a klinického významu jaterní steatózy v experimentu

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c.

Čj: UKLFHK/277127/2021
22. 9. 2021 od 14:00 hodin

Ústav klinické biochemie a diagnostiky, posluchárna 4. patro, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D., Ústav výživy, 3. lékařská fakulta, Praha
 • prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc., Klinika Šeberov, Praha
Mgr. Radka Vaňková
Lékařská imunologie

Analýza senzibilizace na molekulární komponenty stanovené multiplexním systémem ImmunoCAP ISAC u pacientů s atopickou dermatitidou

prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.

Čj: UKLFHK/342963/2021
20. 9. 2021 od 13:00 hodin

Ústav klinické imunologie a alergologie, budova č. 17, zasedací místnost 2. patro, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • MUDr. Miroslav Nečas, Ph.D.,               1. dermatovenerologická klinika, Fakultní nemocnice U sv. Anny, Brno
 • prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc., Pracoviště laboratorních metod, IKEM, Praha
RNDr. Ondřej Souček
Lékařská imunologie

Změny imunity indukované intraamniálním zánětem

prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.

Čj: UKLFHK/342981/2021
20. 9. 2021 od 11:30 hodin

Ústav klinické imunologie a alergologie, budova č. 17, zasedací místnost 2. patro, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc., Ústav klinické imunologie a alergologie, Fakultní nemocnice U sv. Anny, Brno
 • doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., Gynekologicko-porodnická klinika, LF Ostravské univerzity a Fakultní nemocnice Ostrava
MUDr. Simona Vachatová
Lékařská imunologie

Chronický zánět a metabolický syndrom u pacientů s psoriázou

prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.

Čj: UKLFHK/260810/2020
 
20. 9. 2021 od 10:00 hodin

Ústav klinické imunologie a alergologie, budova č. 17, zasedací místnost 2. patro, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc., Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice U sv. Anny, Brno
 • odb. as. MUDr. Martin Tichý, Ph.D., Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc
MUDr. Kateřina Myslík Manethová
Oční lékařství

Posouzení účinnosti fotodynamické terapie u pacientů s chronickou centrální serózní chorioretionopatií

prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D.

Čj: UKLFHK/181805/2021
15. 9. 2021 od 14:00 hodin

Výukové centrum Lékařské fakulty v Hradci Králové, výuková místnost EC 1, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • doc. MUDr. Libor Hejsek, Ph.D., Oční klinika Lexum, Praha
 • doc. MUDr. Oldřich Chrapek, Ph.D., Oční klinika, Fakultní nemocnice Brno
Mgr. Renáta Šafránková
Lékařská mikrobiologie

Využití MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie i dalších metod při identifikaci mikroorganismů

prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.

Čj: UKLFHK/103827/2020
12. 7. 2021 od 10:30 hodin

Ústav klinické mikrobiologie, budova č. 17, seminární místnost, 1. patro, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • prof. RNDr. Ivo Sedláček, CSc., Česká sbírka mikroorganismů, Masrykova univerzita Brno
 • MUDr. Josef Scharfen, CSc., Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
MUDr. David Buka
Klinická onkologie a radioterapie

Vliv předoperační radiochemoterapie na mikroprostředí adenokarcinomu rekta

prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.

Čj: UKLFHK/229396/2021
28. 6. 2021 od 14:30 hodin

Pavilon profesora Bašteckého, budova č. 23, 3. patro, učebna č. 3.212, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • doc. MUDr. David Vrána, Ph.D., Onkologická klinika, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Olomouc
 • doc. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Onkologická klinika Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta, Olomouc
MUDr. Ondřej Jor
Chirurgie

Hypotenze po úvodu do celkové anestezie

prof. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.

Čj.: UKLFHK/143712/2021
16. 6. 2021 od 13:30 hodin

Chirurgická klinika, Bedrnův pavilon, budova č. 21, konferenční místnost, 1. patro, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., 2. LF a FN Motol, Praha
 • prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D., FN Brno
MUDr. Jana Šatanková
Chirurgie

Využití optických endoskopických metod v diagnostice slizničních nádorů hlavy a krku

prof. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.

Čj.: UKLFHK/148629/2021
16. 6. 2021 od 12:30 hodin

Chirurgická klinika, Bedrnův pavilon, budova č. 21, konferenční místnost, 1. patro, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc., Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Krajská nemocnice Pardubice
 • doc. MUDr. Karol Zeleník, Ph.D., Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN Ostrava
MUDr. Ondřej Slezák
Radiologie

Multimodalitní MR zobrazování patologických změn mozku u nemocných se schizofrenií

prof. MUDr. Antonín Krajina, CSc.

Čj: UKLFHK/34543/2021
23. 3. 2021 od 9:30 hodin

Centrální RTG, budova č. 2, suterén, sekretariát přednosty, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., Radiologická klinika, FN Brno
 • prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D., Radiologická klinika, Univerzita Palackého a FN Olomouc
MUDr. Jiří Soukup
Patologie

Vybrané prognostické a prediktivní faktory nádorů adenohypofýzy u pacientů s akromegalií

prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Čj: UKLFHK/22616/2021
3. 3. 2021 od 10:00 hodin

Fingerlandův ústav patologie, seminární místnost, budova č. 5, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D., Lékařská fakulta UP a FN Olomouc, Ústav klinické a molekulármí patologie, Olomouc
 • doc. MUDr. Zdeněk Fryšák, CSc., Univerzity Palackého a FN Olomouc, III. interní klinika LF, Olomouc
MUDr. Ján Gofus
Chirurgie

Vliv miniinvazivního přístupu na respirační funkce u pacientů po aortální náhradě

prof. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.

Čj: UKLFHK/470016/2020
23. 2. 2021 od 13:00 hodin

Chirurgická klinika, Bedrnův pavilon, budova č. 21, 1. patro, Aesculap Akademie, areál Fakultní nemocnice Hradec
 • doc. MUDr. Vilém Rohn, CSc., Klinika kardiovaskulární chirurgie, 2. LF a FN Motol, Praha
 • doc. MUDr. Petr Šantavý, Ph.D., Kardiochirurgická klinika, FN Olomouc
   
MUDr. Štěpánka Pohlová Kučerová
Patologie

Benefity CT vyšetření v soudním lékařství

prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Čj. UKLFHK/441296/2020
1. 2. 2021 od 10:00 hodin
 
Fingerlandův ústav patologie, seminární místnost, budova č. 5, areál Fakultní          nemocnice Hradec Králové
 • doc. MUDr. Miloš Sokol, Ph.D., Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice, Praha
 • doc. MUDr. Ľubomír Straka, Ph.D., Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz      Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine,     Slovenská republika
MUDr. Pavla Čabelková
Radiologie

Užití metody TIPS u pacientů s trombózou vena portae

prof. MUDr. Antonín Krajina, CSc.

Čj: UKLFHK/405527/2020
 
15. 12. 2020 od 10:00 hodin

Radiologická klinika, budova č. 2, Centrální RTG, suterén, sekretariát přednosty, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc., Oddělení gastroenterologie, hepatologie a metabolismu, ÚVN Praha
 • doc. MUDr. Kamil Zeleňák, Ph.D., Rádiologická klinika JLF UK a UNM Martin, Slovenská republika
MUDr. Štěpán Šembera
Vnitřní nemoci

Sarkopenie jako prediktivní faktor pro přežívání po transjugulární intrahepatální portosystémové spojce (TIPS)

prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.

Čj: UKLFHK/259415/2020
4. 12. 2020 od 12:00 hodin

Pavilon profesora Bašteckého, budova č. 23, 3. patro, učebna č. 3.212, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • prof. MUDr. Radan Brůha, Ph.D., IV. interní klinika - gastroenterologie a hepatologie, 1. lékařská fakulta, UK, Praha a VFN Praha
 • doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D., II. interní klinika - gastroenterologická a geriatrická, Lékařská fakulta UP v Olomouci a Fakultní nemocnice v Praze
MUDr. Lucie Šolcová
Klinická biochemie

Aktuální problematika MGUS z pohledu regionální biochemické laboratoře

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c.

Čj: UKLFHK/415318/2020
1. 12. 2020 od 11:00 hodin

Ústav klinické biochemie a diagnostiky, posluchárna č. B401, 4. patro, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • doc. MUDr. Luděk Pour, Ph.D., Interní hematologická a onkologická klinika, Fakultná nemocnice Brno
 • RNDr. Pavlína Kušnierová, Ph.D., OKB, Fakultní nemocnice Ostrava
MUDr. Pavla Paterová
Lékařská mikrobiologie

Mikrobiologické aspekty farmakoterapie infekčního onemocnění

prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.

Čj: UKLFHK/103827/2020
10. 11. 2020 od 13:00 hodin

Ústav klinické mikrobiologie, budova č. 17, seminární místnost, 1. patro, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D., Ústav mikrobiologie, Univerzita Palackého, Olomouc
 • PharmDr. Petr Jílek, CSc., Katedra biologických a lékařských věd, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
MUDr. Kateřina Neradová
Lékařská mikrobiologie

Výskyt LA-MRSA a CA-MRSA v populaci s vyšším rizikem nosičství

prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.

Čj: UKLFHK/396222/2020
10. 11. 2020 od 12:00 hodin

Ústav klinické mikrobiologie, budova č. 17, seminární místnost, 1. patro, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • doc. MVDr. Renata Karpíšková, Ph.D., Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno
 • doc. MVDr. Oto Melter, Ph.D., Ústav mikrobiologie, 2. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Motole, Praha
MUDr. Joao Fortunato
Vnitřní nemoci

Lipoprotein-Associated Phospholipase A2 in Geriatric Diabetic Patients

prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.

Čj.: UKLFHK/378004/2020
2. 11. 2020 od 13:30 hodin

Pavilon profesora Bašteckého, budova č. 23, 3. podlaží, učebna č. 3.212, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D., Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
 • prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc., Fakultní nemocnice U sv. Anny, Brno
MUDr. Jan Večeřa
Vnitřní nemoci

Feasibility and clinical value of vena contracta area in the quantification of functional mitral regurgitation during bicycle exercise: a color Doppler 3D echocardiography study

prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.

Čj.: UKLFHK/119664/2020
2. 11. 2020 od 12:00 hodin

Pavilon profesora Bašteckého, budova č. 23, 3. podlaží, učebna č. 3.212, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • prof. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D., I. interní klinika - kardiologická, Lékařská fakulta UP a FN Olomouc
 • prof. MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D., II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta a Vojenská fakultní nemocnice Praha

Kalendář akcí

<květen 2022>
poútstčtsone
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Dnes: