Studenti

LFUK-HK-malapetra
Poslední změna: 16.03. 2022

Obhajoby a ukončení studia v AR 2021/2022

Zveřejňování údajů o doktorském studiu podle § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

 

S disertačními pracemi je možno se seznámit na děkanátu Lékařské fakulty v Hradci Králové.

Kontakt: Petra Malá

 

Uchazeč
Doktorský studijní program

Téma disertační práce
Předseda komise pro obhajoby
Číslo jednací

Termín obhajoby
Místo obhajoby

Oponenti
MUDr Vít Řeháček
Vnitřní nemoci

Využití erytrocytaferézy k léčbě pacientů s hereditární hemochromatózou

prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.

Čj: UKLFHK/505329/2021
4.4.2022 od 11:30 hodin

Klinika onkologie a radioterapie, budova č. 23, 3. patro, místnost č. 3.212, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc., Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha
 • prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., Oddělení klinické hematologie, Fakultní nemocnice Brno Bohunice
MUDr. Vojtěch Novotný
Vnitřní nemoci

Zánětlivá odpověď po implantaci absorbovatelných koronárních stentů vs. lékových stentů druhé generace

prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.

Čj: UKLFHK/58658/2022
4.4.2022 od 10:00 hodin

Klinika onkologie a radioterapie, budova č. 23, 3. patro, místnost č. 3.212, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • doc. MUDr. Petr Kala, Ph.D., Interní kardiologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno
 • doc. MUDr. Viktor Kočka, Ph.D., Kardiologická klinika, 3. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha
MUDr. Ondřej Kubeček
Klinická onkologie a radioterapie

Extrakorporální eliminace plazmatického pegylovaného lipozomálního doxorubicinu ke zvýšení benefitu cytostatické léčby karcinomu ovarií

prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.

Čj: UKLFHK/79372/2022
11.3.2022 od 13:00 hodin

Klinika onkologie a radioterapie, budova č. 23, 3. patro, místnost č. 312, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • doc. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D., Onkologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
 • doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D., Farmakologický ústav, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Mgr. Darja Koutová
Lékařská chemie a biochemie

In vitro studium mechanismu protinádorového účinku montaninových alkaloidů čeledi Amaryllidaceae

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

Čj: UKLFHK/13252/2022
9.3.2022 od 14:00 hodin

Výukové a výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové (Kampus), posluchárna "Malá praktikárna", 3. patro, Zborovská, Hradec Králové
 • pplk. gšt. doc. PharmDr. Aleš Tichý, Ph.D., Katedra radiobiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany, Hradec Králové
 • doc. PharmDr. Jakub Chlebek, Ph.D., Katedra farmaceutické botaniky, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
MUDr. Ondřej Dostál
Neurologie

Objektivní sledování vývoje hybných poruch pomocí senzorů

prof. MUDr. Martin Vališ, Ph.D.

Čj: UKLFHK/190559/2021
17.2.2022 od 11:00 hodin

Neurologická klinika, posluchárna, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • doc. MUDr. Petr Konečný, Ph.D., Ústav klinické rehabilitace, Fakulta zdravotnických věd, ÚP v Olomouci
 • doc. Ing. Ivo Bukovský, Ph.D., Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, ČVUT Praha
Mgr. Alena Moravcová
Fyziologie a patologická fyziologie

Studium mechanizmů hepatotoxických a hepatoprotektivních účinků na modelově poškozených hepatocytech

prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.

Čj: UKLFHK/505319/2021
25.1.2022 od 11:00 hodin

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, zasedací místnost Děkanátu, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové
 • doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc., Ústav farmakologie, 2. lékařská fakulta, Praha
 • prof. Mgr. Roman Kanďár, Ph.D., Univerzita Pardubice - Fakulta chemicko-technologická, Katedra biologických a biochemických věd
Mgr. Lucie Podmolíková
Lékařská chemie a biochemie

Innate Immunity of the Urinary Bladder in Response to Exposition to Lipopolysaccharide and Ionizing Radiation

prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

Čj: UKLFHK/455554/2021
18.1.2022 od14:00 hodin

Výukové a výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové (Kampus), posluchárna "Malá praktikárna", 3. patro, Zborovská, Hradec Králové
 • pplk. doc. MUDr. Jaroslav Pejchal, Ph.D. et Ph.D., Katedra toxikologie a vojenské farmacie, Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany, Hradec Králové
 • RNDr. Jana Nekvindová, Ph.D., Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Fakultní nemocnice Hradec Králové
MUDr. Miroslav Šercl
Radiologie

Disekce krčního úseku vnitřní krkavice

prof. MUDr. Antonín Krajina, CSc.

Čj: UKLFHK/493942/2021
18.1.2022 od 10:00 hodin

Radiologická klinika, budova č. 2, suterén, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • prof. MUDr. Martin Köcher, Ph.D., Radiologická klinika, Fakultní  nemocnice Olomouc
 • prof. MUDr. Vladimír Beneš, Ph.D., Neurochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Motol, Praha
MUDr. Denisa Pohanková
Klinická onkologie a radioterapie

Intersticiální brachyterapie prsu a penisu

prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.

Čj: UKLFHK/498206/2021
17. 12. 2021 od 10:00 hodin

Bašteckého pavilon, posl. 3-211,  areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • doc. MUDr. Martin Doležel, Ph.D., Onkologická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc
 • doc. MUDr. Jakub Cvek, Ph.D., Klinika onkologická, Fakultní nemocnice Ostrava
MUDr. Julius Örhalmi
Chirurgie

Vliv kumulativní tekutinové bilance na mikrocirkulaci v oblasti anastomózy digitálního rekta

prof. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.

Čj: UKLFHK/461145/2021
15. 12. 2021 od 14:30 hodin

Chirurgická klinika, Bedrnův pavilon, budova č. 21, 1. patro, konferenční místnost, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc., Chirurgická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno
 • doc. MUDr. JUDr. Dušan Klos, Ph.D., I. chirurgická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc
MUDr. Nedal Omran
Chirurgie

Vliv analgosedace na srdeční funkce

prof. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.

Čj: UKLFHK/461211/2021
15. 12. 2021 od 13:00 hodin

Chirurgická klinika, Bedrnův pavilon, budova č. 21, 1. patro, konferenční místnost, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • prof. MUDr. Tomáš Vaněk, CSc., Kardiocentrum, Kardiochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařská fakulta, Praha
 • doc. MUDr. Eva Kieslichová, Ph.D., Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče, IKEM, Praha
MUDr. Jaroslav Stráník
Gynekologie a porodnictví

Intra-amniotic Inflammation in Women with Preterm Labor with Intact Membranes - Clinical and Experimental Aspects

prof. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D.

Čj: UKLFHK/201791/2021
11. 10. 2021 od 13:00 hodin

Porodnická a gynekologická klinika, posluchárna, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., Gynekologicko-porodnická klinika, OStrava Poruba
 • doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D., Katedra farmakologie a toxikologie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Kalendář akcí

<květen 2022>
poútstčtsone
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Dnes: