Studenti

LFUK-HK-malapetra
Poslední změna: 09.10. 2020

Bloková výuka

COVID-19: 6. 10. 2020 - Dovolujeme si Vás informovat o průběhu výuky a realizace akcí pro studenty DSP následovně:

Bloková výuka:

  • Výuka studentů 1. ročníku DSP bude realizována nekontaktně využitím MS Teams s tím, že technické finální zajištění oznámíme v pátek 9. 10. dopoledne.


16. fakultní konference studentů DSP bude probíhat následující formou BEZ VEŘEJNOSTI:

  • zahájení 12.10.2020 ve 13:00 hodin ve Výukovém centru (EC), areál FN HK tak, že přednášející budou přicházet dle časového programu a individuálně budou své přednášky prezentovat
  • Každý přednášející bude ve Výukovém centru minimálně 30 min. před avizovaným začátkem svého vystoupení a bude čekat ve vestibulu.
  • Pokud přednášející provedl nějaké úpravy ve svém abstraktu, donese tuto poslední verzi v tištěné formě na prezentaci a předloží hodnotící komisi. Zaslané a již nekorigované verze abstraktů bude mít komise již dříve k dispozici.


Děkuji všem za pochopení a spolupráci.
Milan Kaška

 

Bloková výuka 2020/2021

Termíny:
1. část: 12. - 14. 10. 2020
2. část: 1. - 3. 2. 2021
 
  • 12. 10. 2020 - Základy vědeckých prací I - čas 8:30 - 19:00 - dopolední část posluchárna Porodnické a gynekologické kliniky FN HK; odpolední část Výukové centrum (EC), FN HK
  • 13. 10. 2020 - Základy vědeckých prací I, čas 9:00 - 15:30 - posluchárna Porodnické a gynekologické kliniky FN HK
  • 14. 10. 2020 - Základy vědeckých prací I, čas 9:00 - 12:15 - posluchárna Porodnické a gynekologické kliniky FN HK
  • 1. 2. 2021
  • 2. 2. 2020
  • 3. 2. 2021 - XXV. vědecká konference, Velká posluchárna, Šimkova 870, přízemí

Časový rozvrh výuky

Část 1:

Pondělí 12. 10. 2020: Předmět: Základy vědeckých prací I
 
8:30 - 9:15 Úvod do doktorského studia
Návrh a zajištění vědeckého projektu - kritické myšlení, fáze tvorby, studie proveditelnosti


prof. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.
9:20 - 10:05 Návrh a zajištění vědeckého projektu - nejčastější chyby, zdůvodnění potřebnosti, struktura řešitelského kolektivu

prof. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.
10:15 - 11:50 Návrh metod a principy sběru dat v biomedicínském výzkumu doc. Ing. J. Chládek, Ph.D.
11:50 - 13:00 Přestávka - oběd  
13:00 - 19:00 Konference studentů DSP
LF HK
 

Úterý 13. 10. 2020: Předmět: Základy vědeckých prací I
 
9:00 - 9:45 Aktuální grantový systém v ČR a EU Ing. Eva Macourková, vedoucí GZO LF HK
10:00 - 11:45 Struktura grantové přihlášky, vzorový projekt pro GAUK
prof. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.
11:45 - 13:00 Přestávka / oběd  
13:00 - 13:45 Ochrana duševního vlastnictví I Ing. RNDr. Antonín Králík, Ph.D. - CPPT UK, Praha
13:50 - 14:35 Ochrana duševního vlastnictví II Mgr. Lucie Bartošová - FN HK
14:40 - 15:30 Současné možnosti laboratorního výzkumu pro studenty DSP LF prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.,
prof. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D:,
prof. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.
 

Středa 14. 10. 2020: Předmět: Základy vědeckých prací I
 
9:00 - 9:45 Etické aspekty vědecké práce v klinickém výzkumu MUDr. Eduard Havel, Ph.D.
9:50 - 10:35 Správná praxe v biochemické laboratoři MUDr. Radek Hyšpler, Ph.D.
10:40 - 11:25 Etické aspekty vědecké práce s využitím pokusných zvířat MDDr. Tereza Suchánková Kleplová
11:30 - 12:15 Aktuality v DSP a diskuze ke studiu DSP prof. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.
 

Podmínky

Povinnost
Veškerá výuka je povinná pro všechny studenty doktorského studia  v prezenční i kombinované formě studia. Náhradní termíny nejsou k dispozici.
(Při problémech kontaktujte studijní oddělení, Petru Malou, (l. 134).
Student musí  absolvovat  100% výuky.Podmínky splnění předmětů:

Příprava výzkumných projektů: Požadovaná účast na výuce 100%, předložení návrhu projektu k tématu disertační práce.

Statistika: Požadovaná účast na výuce 100%, test, praktická zkouška, zápočet

Příprava odborné přednášky a odborné publikace: Výuka předmětu bude pokračovat i ve druhém ročníku! Požadovaná účast na výuce 100%, účast na fakultní a mezinárodní konferenci DSP, prezentace průběžných výsledků dosažených v rámci řešení DP na fakultní, národní nebo nadnárodní konferenci.

 

Kontakt: Petra Malá

 

Kalendář akcí

<říjen 2020>
poútstčtsone
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
Dnes: