Studenti

LFUK-HK-malapetra
Poslední změna: 26.03. 2020

Publikační výkony

Publikační výkony před obhajobou disertační práce

 • studenti, kteří zahájili doktorské studium před 1. 9. 2012, musí ve smyslu Opatření děkana č. 7/06-07 doložit minimálně 3 původní práce, z toho jedna publikace v časopise s IF (není nutné být 1. autorem) a minimálně u dvou původních publikací musí být uchazeč prvním autorem.
   
 • studenti, kteří zahájili doktorské studium v době od 2. 9. 2012 do akademického roku 2018/2019 včetně, musí ve smyslu Opatření děkana č. 9/11-12 publikovat nejméně 4 původní vědecké práce v časopisech evidovaných v databázích WoS, SCOPUS nebo uvedených v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Z publikovaných prací je student alespoň ve 2 případech prvním autorem a nejméně 2 práce jsou publikovány v časopisech s impakt faktorem.
 
 • studenti, kteří zahajují studium v doktorském studiu v akademickém roce 2019/2020, musí ve smyslu Opatření děkana č. 6/2019 a Opatření děkana č. 9/2019 (Změna opatření děkana č. 6/2019) být autorem nebo spoluautorem nejméně 3 publikací v recenzovaných časopisech s afiliací publikací k LF HK, přičemž
     a) nejméně dvě publikace musí být původní vědecké práce a třetí může být jiným
         typem vědecké práce (přehledová, metodická, kazuistická práce, apod.).
 
     b) nejméně dvě publikace musí být uveřejněné v impaktovaném časopise s IF  ≥ 0,5.
 
     c) student musí být prvním autorem nejméně jedné z publikací dle čl. 2 odst. 2 písm.
         b., a to té, která prezentuje výsledky jeho výzkumného projektu pro disertační práci.

Afiliace a dedikace výzkumných publikací

 1. Pro správnou evidenci výzkumných publikací je třeba, aby publikace za FN HK nesly afiliaci v následujícím znění:
 • Fakultní nemocnice Hradec Králové, zkratka FN HK.
 • Anglicky: University Hospital Hradec Králové, zkratka Univ Hosp, Hradec Kralove.


  2. Pokud práce vzniká bez dedikace grantů nebo se jedná o interní projekt FN HK, je
      nutné uvádět dedikaci v následujícím znění:
 • „Podpořeno MZ ČR – RVO (FNHK, 00179906)
        nebo u zahraničních publikací
 • „Supported by MH CZ - DRO (UHHK, 00179906)“
 

  3. Pokud práce vzniká s dedikací grantů, je nutné uvádět dedikaci v následujícím
       znění:
 • „Podpořeno MZ ČR NU20-02-00086. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena."  (Příklad – každý uvádí své číslo grantu a agenturu)
      nebo u zahraničních publikací
 • „Supported by MH CZ NU20-02-00086. All rights reserved."
 

  4. Pokud publikace vzniká ve spolupráci s UK LF HK, měla by publikace být 
      afiliována oběma institucím, tj. vedle afiliace FN HK by měla být též afiliace:
 • Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, zkratka UK LF HK
 • Anglicky: Charles University, Faculty of Medicine in Hradec Králové), zkratka Charles Univ, Fac Med Hradec Kralove.
 

  5. V případě, že práce je dedikována programu PROGRES, je dedikace následovná:
 • Podpořeno programem PROGRES Q40/N
 • Supported by the programme PROGRES Q40/N
 • (kde N = 01-15, interní číslo skupiny)

Kalendář akcí

<květen 2022>
poútstčtsone
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Dnes: