Studenti


Poslední změna: 18.01. 2019

Všeobecná výuka 1. ročník

Bloková výuka

 • 10. 10. 2018 - Příprava výzkumných projektů, posluchárna Porodnické a gynekologické kliniky (budova č. 9, suterén), 14:00 - 17:20 hodin
 • 11. 10. 2018 - Příprava výzkumných projektů, posluchárna Porodnické a gynekologické kliniky (budova č. 9, suterén), 8:00 - 14:55 hodin
 • 21. 1. 2019 - Příprava výzkumných projektů (Databázové a informační systémy, SLP), Statistika, počítačová učebna UIII, Šimkova 870, přízemí, 8:30 - 16:00 hodin
 • 22. 1. 2019 - Příprava odborné přednášky a odborné publikace (Endnote), Statistika, počítačová učebna UIII, Šimkova 870, přízemí, 8:00 - 15:30 hodin
 • 23. 1. 2019 - XXIII. Vědecká konference, Velká posluchárna, Šimkova 870, přízemí

(případné časové posuny budou v časovém rozvrhu uvedeny červeně).

Kurzy pro studenty 1. ročníku DSP v akademickém roce 2018/2019

Příprava odborné přednášky a odborné publikace
(PRED - PUB)

 • Studium v DSP, Příprava odborné přednášky a publikace, Publikace a správná čeština
 • Garant: doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, CSc.
 • Absolvování: zápočet
 • Sylabus předmětu

Příprava výzkumných projektů (GRANTY)
Metody výzkumu v biomedicíně

 
 • Podpora řešení výzkumných projektů grantovými agenturami, Příprava a zajištění výzkumného projektu, Translační výzkum, Ochrana duševního vlastnictví výzkumníka, Lékařská etika, Metody výzkumné práce v laboratoři a ve viváriu, Zkušenosti s realizací nekomerční mezinárodní multicentrické studie
 • Garant: doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.
 • Absolvování: zápočet
 • Sylabus předmětu

Statistika

Databázové informační systémy (DATA - INFO)

Vědecká konference

 • 23. 1. 2019
 • Garant: prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.
 • Absolvování: účast

Časový rozvrh výuky

Část 1:


Středa 10. 10. 2018: Předmět: Příprava výzkumných projektů
 
14:00 - 14:45 Návrh a zajištění vědeckého projektu - kritické myšlení, fáze tvorby, studie proveditelnosti Proděkan pro doktorské studijní programy a výuku bakalářských programů
14:50 - 15:35 Návrh a zajištění vědeckého projektu - nejčastější chyby, zdůvodnění potřebnosti, struktura řešitelského kolektivu Proděkan pro doktorské studijní programy a výuku bakalářských programů
15:45 - 16:30 Návrh metod a principy sběru dat v biomedicínském výzkumu doc. Ing. J. Chládek, Ph.D.
16:35 - 17:20 Návrh metod a principy sběru dat v biomedicínském výzkumu doc. Ing. J. Chládek, Ph.D.

Čtvrtek 11. 10. 2018: Předmět: Příprava výzkumných projektů
 
8:00 - 8:45 Aktuální grantový systém v ČR a EU Ing. Eva Macourková, vedoucí GZO LFHK
8:50 - 10:25 Struktura grantové přihlášky, vzorový projekt pro GAUK prof. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.
10:40 - 11:25 Ochrana duševního vlastnictví I Mgr. Lucie Bartošová, Ph.D., vedoucí CTBT FNHK
11:30 - 12:15 Ochrana duševního vlastnictví II Mgr. Matěj Machů, Ph.D., CPPT UK, Praha
12:15 - 13:20 Oběd  
13:20 - 14:05 Etické aspekty vědecké práce v klinickém výzkumu MUDr. Jiří Vortel, předseda etické komise FNHK
14:10 - 14:55 Etické aspekty vědecké práce s využitím pokusných zvířat doc. MUDr. Helena Živná, CSc., vedoucí RIL a vivária
 

Část 2:

Pondělí 21. 1. 2019
Předmět/y: Příprava výzkumných projektů (Databázové a informační systémy, SLP), Statistika
 
8:30 - 10:00 Publikační činnost, citování zdrojů, scientometrie - praktický kurz Mgr. Radka Pavlová
10:15 - 10:45 Test - Statistika Mgr. Iva Selke Krulichová, Ph.D.
11:00 - 12:30 Statistika Mgr. Iva Selke Krulichová, Ph.D.
12:30 - 13:30 Přestávka / Oběd  
13:30 - 15:00 Statistika Mgr. Iva Selke Krulichová, Ph.D.
15:15 - 16:00 Správná praxe v laboratoři MUDr. Radomír Hyšpler, Ph.D.


Úterý 22. 1. 2019
Předmět/y: Příprava odborné přednášky a odborné publikace (Endnote), Statistika

 
8:00 - 9:30 Práce s citačním softwarem Endnote Olga Bukačová
9:45 - 11:15 Statistika Mgr. Iva Selke Krulichová, Ph.D.
11:30 - 13:00 Statistika Mgr. Iva Selke Krulichová, Ph.D.
13:00 - 14:00 Přestávka / Oběd  
14:00 - 15:30 Statistika Mgr. Iva Selke Krulichová, Ph.D.
 

Středa 23. 1. 2019
Předmět: Příprava odborné přednášky a odborné publikace


Vědecká konference LF a FN - povinná účast.

Podmínky

Povinnost
Veškerá výuka je povinná pro všechny studenty 1. ročníku doktorského studia studující v prezenční i kombinované formě. Náhradní termíny nejsou k dispozici.
(Při problémech kontaktujte studijní oddělení, Petru Malou, (l. 134).
Student musí  absolvovat minimálně 90% výuky.

Absolvování výuky je podmínkou pro získání zápočtů z předmětů Příprava odborné přednášky a publikace, Příprava výzkumných projektů a Statistika. Na začátku výuky provádí Studijní oddělení prezenci.

Podmínky splnění předmětů:

Příprava výzkumných projektů: Účast na výuce min 90%, předložení návrhu projektu k tématu disertační práce.

Statistika: Účast na výuce min 90%, test, praktická zkouška

Příprava odborné přednášky a odborné publikace: Výuka předmětu bude pokračovat i ve druhém ročníku! Účast na výuce min 90%, účast na fakultní a mezinárodní konferenci DSP, prezentace průběžných výsledků dosažených v rámci řešení DP na fakultní, národní nebo nadnárodní konferenci.

Zkušební test ze statistiky

(příprava viz http://moodle.lfhk.cuni.cz - vstup: login + heslo do sítě LF HK - vstupní klíč: stat)

Prověření zvládnutí e-learningového studia se uskuteční 21. 1. 2019 od 10:15 h

Test je povinný pro všechny studenty 1. ročníku, nebude-li absolvován nebo bude hodnocen "neprospěl", bude student při přezkoušení k získání zápočtu prověřen kromě praktických výpočtů i z celé látky určené k e-lerningové přípravě.
 

Ubytování, další informace

Ubytování
možno získat za zvýhodněných podmínek na kolejích UK Na Kotli (tel. 495 763 603, 607 pí Borůvková nebo Šlechtová - hana.slechtova@kam.cuni.cz ).
Student se musí prokázat průkazem studenta (pokud ho někdo ještě nemá, v budově Na Kotli je výdejna průkazů, která je otevřena Po - Čt od 11.00 do 18.00 hod., lze si tedy průkaz pořídit před ubytováním).
 
Další informace
Účastníci výuky budou mít možnost zaparkovat vozidlo v areálu LF HK.
 

Kontakt: Petra Malá

 

Kalendář akcí

<červen 2019>
poútstčtsone
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
Dnes: