Studenti


Poslední změna: 11.09. 2020

Všeobecná výuka 1. ročník

Bloková výuka 2020/2021

Termíny:
1. část: 12. - 14. 10. 2020
2. část: 1. - 3. 2. 2021

Harmonogram je ve fázi příprav, proto informace níže nepovažujte za platné!!!


 
 • 12. 10. 2020 - Příprava výzkumných projektů, posluchárna Porodnické a gynekologické kliniky (budova č. 9, suterén), 10:00 - 16:00 hodin
 • 13. 10. 2020 - Příprava výzkumných projektů, posluchárna Porodnické a gynekologické kliniky (budova č. 9, suterén), 9:00 - 15:15 hodin
 • 14. 10. 2020 - Příprava výzkumných projektů (Databázové a informační systémy, SLP), Statistika, počítačová učebna UIII, Šimkova 870, přízemí, 9:00 - 16:00 hodin
 • - Příprava odborné přednášky a odborné publikace (Endnote), Statistika, počítačová učebna UIII, Šimkova 870, přízemí, 9:00 - 16:00 hodin
 •  - XXIV. Vědecká konference, Velká posluchárna, Šimkova 870, přízemí

(případné časové posuny budou v časovém rozvrhu uvedeny červeně).

Kurzy pro studenty 1. ročníku DSP v akademickém roce 2020/2021

Příprava odborné přednášky a odborné publikace
(PRED - PUB)

 • Studium v DSP, Příprava odborné přednášky a publikace, Publikace a správná čeština
 • Garant: doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, CSc.
 • Absolvování: zápočet
 • Sylabus předmětu

Příprava výzkumných projektů (GRANTY)
Metody výzkumu v biomedicíně

 • Podpora řešení výzkumných projektů grantovými agenturami, Příprava a zajištění výzkumného projektu, Translační výzkum, Ochrana duševního vlastnictví výzkumníka, Lékařská etika, Metody výzkumné práce v laboratoři a ve viváriu, Zkušenosti s realizací nekomerční mezinárodní multicentrické studie
 • Garant: doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.
 • Absolvování: zápočet
 • Sylabus předmětu

Statistika

Databázové informační systémy (DATA - INFO)

Vědecká konference

 • Středa 5. 2. 2019
 • Garant: prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.
 • Absolvování: účast

Časový rozvrh výuky

Část 1:


Pondělí 12. 10. 2020: Předmět: Příprava výzkumných projektů
 
8:30 Úvod do doktorského studia
Návrh a zajištění vědeckého projektu - kritické myšlení, fáze tvorby, studie proveditelnosti


doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.
  Návrh a zajištění vědeckého projektu - nejčastější chyby, zdůvodnění potřebnosti, struktura řešitelského kolektivu

doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.
11:45 - 12:45 Přestávka / oběd  
13:00 Konference DSP  
13:00 Návrh metod a principy sběru dat v biomedicínském výzkumu
doc. Ing. J. Chládek, Ph.D.
13:35 - 14:20 Návrh metod a principy sběru dat v biomedicínském výzkumu
doc. Ing. J. Chládek, Ph.D.
14:25 - 15:10 Etické aspekty vědecké práce s využitím pokusných zvířat MDDr. Tereza Suchánková Kleplová, vedoucí RIL a vivária LF
15:15 - 16:00 Správná praxe v biochemické laboratoři MUDr. Radek Hyšpler, Ph.D.

Úterý 13. 10. 2020: Předmět: Příprava výzkumných projektů
 
9:00 - 9:45 Aktuální grantový systém v ČR a EU Ing. Eva Macourková, vedoucí GZO LFHK
10:00 - 10:45 Struktura grantové přihlášky, vzorový projekt pro GAUK
prof. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.
11:00 - 11:45 Ochrana duševního vlastnictví I Mgr. Lucie Bartošová, Ph.D., vedoucí CTBT FN HK
11:45 - 12:45 Přestávka / oběd  
12:45 - 13:30 Ochrana duševního vlastnictví II Mgr. Matěj Machů, Ph.D., CPPT UK, Praha
13:40 - 14:25 Etické aspekty vědecké práce v klinickém výzkumu MUDr. Jiří Vortel, předseda etické komise FNHK
14:30 - 15:15 Metodické poznámky ke studiu DSP doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.
 

Středa 14. 10. 2020:

Část 2:

Pondělí 3. 2. 2020
Předmět/y: Příprava výzkumných projektů (Databázové a informační systémy, SLP), Statistika
 
9:00 - 9:30
9:35 - 10:45
Zahájení kurzu
Publikace, citování zdrojů, scientometrie - praktický kurz
doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.
Mgr. Radka Pavlová - knihovna LF
11:00 - 11:35 Statistika - test Mgr. Iva Selke Krulichová, Ph.D.
11:45 - 12:30 Statistika Mgr. Iva Selke Krulichová, Ph.D.
12:30 - 13:30 Přestávka / Oběd  
13:30 - 16:00 Statistika Mgr. Iva Selke Krulichová, Ph.D.


Úterý 4. 2. 2019
Předmět/y: Příprava odborné přednášky a odborné publikace
(Endnote), Statistika
 
9:00 - 10:30 Práce s citačním softwarem Endnote Olga Bukačová - knihovna LF
10:40 - 12:10 Statistika Mgr. Iva Selke Krulichová, Ph.D.
12:10 - 13:10 Přestávka / Oběd  
13:10 - 16:00 Statistika Mgr. Iva Selke Krulichová, Ph.D.
 

Středa 5. 2. 2019
Předmět: Příprava odborné přednášky a odborné publikace


Vědecká konference LF a FN - povinná účast.
9:00 - 15:00 hodin

Podmínky

Povinnost
Veškerá výuka je povinná pro všechny studenty 1. ročníku doktorského studia  v prezenční i kombinované formě studia. Náhradní termíny nejsou k dispozici.
(Při problémech kontaktujte studijní oddělení, Petru Malou, (l. 134).
Student musí  absolvovat  100% výuky.

Absolvování výuky je podmínkou pro získání zápočtů z předmětů Příprava odborné přednášky a publikace, Příprava výzkumných projektů a Statistika. Na začátku výuky provádí Studijní oddělení prezenci.

Podmínky splnění předmětů:

Příprava výzkumných projektů: Požadovaná účast na výuce 100%, předložení návrhu projektu k tématu disertační práce.

Statistika: Požadovaná účast na výuce 100%, test, praktická zkouška, zápočet

Příprava odborné přednášky a odborné publikace: Výuka předmětu bude pokračovat i ve druhém ročníku! Požadovaná účast na výuce 100%, účast na fakultní a mezinárodní konferenci DSP, prezentace průběžných výsledků dosažených v rámci řešení DP na fakultní, národní nebo nadnárodní konferenci.

Zkušební test ze statistiky

(příprava viz http://moodle.lfhk.cuni.cz - vstup: login + heslo do sítě LF HK - vstupní klíč: stat)

Prověření zvládnutí e-learningového studia se uskuteční 3. 2. 2020 od 11:00 h

Test je povinný pro všechny studenty 1. ročníku, nebude-li absolvován nebo bude hodnocen "neprospěl", bude student při přezkoušení k získání zápočtu prověřen kromě praktických výpočtů i z celé látky určené k e-lerningové přípravě.
 

Ubytování, další informace

Ubytování
možno získat za zvýhodněných podmínek na kolejích UK Na Kotli (tel. 495 763 603, 607 pí Borůvková nebo Šlechtová - hana.slechtova@kam.cuni.cz ).
Student se musí prokázat průkazem studenta (pokud ho někdo ještě nemá, v budově Na Kotli je výdejna průkazů, která je otevřena Po - Čt od 11.00 do 18.00 hod., lze si tedy průkaz pořídit před ubytováním).
 
Další informace
Účastníci výuky budou mít možnost zaparkovat vozidlo v areálu LF HK.
 

Kontakt: Petra Malá

 

Kalendář akcí

<září 2020>
poútstčtsone
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Dnes: