Studenti

LFUK-HK-malapetra
Poslední změna: 09.11. 2020

Anglický jazyk

Aktuální informace

Termíny zkoušky:
 

ke zkoušce z angličtiny pro studenty doktorského studia

 

Na zkoušku se přihlašujte prostřednictvím SIS - Termíny zkoušek - nejméně 7 dní před termínem. Zároveň zašlete ústavu jazyků požadované podklady ke zkoušce - viz výše informace ke zkoušce z AJ !! 


Zkouška se koná vždy od 9:00 na Ústavu jazyků - Na Hradě 91, 50003 Hradec Králové.

Anotace předmětu

 
Zkouška z angličtiny je nedílnou součástí ISP každého studenta. Výuka angličtiny neprobíhá, má se za to, že student na této úrovni již má dobrou znalost obecné angličtiny a individuálně pracuje na odborné lékařské angličtině především ve svém oboru. Složením zkoušky z angličtiny student prokáže svou znalost jazyka na potřebné úrovni. Zkouška patří mezi povinné předměty 1. ročníku. Není možné skládat zkoušku z jiného jazyka.


Student musí ke komisionální zkoušce z anglického jazyka splnit následující:

Před zkouškou

Nejdéle týden před konáním zkoušky je nutné zaslat elektronicky na sekretariát Ústavu jazyků:

 1. Strukturované CV v anglickém jazyce ve formátu Europass, viz. http://europass.cedefop.europa.eu (sekce Create your Europass CV online now).
   
 2. PWP prezentaci (10 - 20 slidů)

Průběh zkoušky

 1. Krátké představení na základě svého CV.
   
 2. 10 - 15 minutová prezentace (prezentace je z té oblasti medicíny, kterou uchazeč studuje nebo která je oblastí jeho profesionálního zájmu, výzkumu, atd.) Uchazeč prezentaci nečte, používá ji jen jako hrubé vodítko. Při prezentování musí mít na mysli fakt, že zkoušející nejsou v dané oblasti odborníky. Hodnocení není na základě rozsahu faktických medicínských znalostí, ale na základě schopnosti uchazeče komunikovat na dané téma v angličtině. Při prezentaci je možné používat zařízení/materiály, jako jsou tabule smartboard, bílé tabule, fotografie, rentgenové obrázky apod.
   
 3. 10 - 15 minutová diskuse k tématu prezentace a tématům z ní vyplývajících nebo na ně navazujících. Zkoušející budou klást otázky v podstatě stejným způsobem, jakým by se student mohl po přednášce zeptat a diskutovat o tématu předloženém uchazečem. Zkoušející mohou také požádat o další otázky z oblasti profesního zájmu uchazeče nebo oboru výzkumu nebo z oblasti všeobecného lékařství, aby mohli hodnotit lékařskou angličtinu a celkový jazykový výkon.

 

Uchazeči nastudují odbornou slovní zásobu z lekcí ze studijní literatury (viz. níže), které jsou relevantní k tématu jejich prezentace/předmětu výzkumu/oboru.

Všechny prezentace budou uschovány na Ústavu jazyků, a mohou být využity jako učební materiál nebo jako doplněk jiných výukových programů a projektů, které organizuje Lékařská fakulta v Hradci Králové.

Literatura

 • Mandatory sources:

      Eric H. Glendinning, Ron Howard: Professional English in Use – MEDICINE. Cambridge University Press 2007. ISBN 978-0-521-68201-5

 

 • Optional sources:

a) dictionaries on-line and encyclopedias:
Merriam-Webster dictionary:  http://www.merriam-webster.com
Oxford dictionary: https://en.oxforddictionaries.com/definition/online
Macmillan dictionary: https://www.macmillandictionary.com/
Medical dictionary: http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/
Medical dictionary and encyclopedia (US): http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/healthtopics.html
Pronunciation dictionary (both UK and US pronunciation):  http://howjsay.com
 

b) Other sources of medical English:
Mayo clinic conditions and symptoms: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/
Mayo clinic research: https://www.mayo.edu/research/centers-programs

Kalendář akcí

<květen 2022>
poútstčtsone
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Dnes: